Austria

Informatii despre conditiile speciale de calatorie, in contextul COVID19

Data ultimului update:  18.01.2021Data ultimelor modificari: 13.01.2021 Sursa: Ministerul Afacerilor Externe

STARE DE URGEN┼ó─é: Nu. M─âsuri stabilite prin Legea COVID-19.

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

Condi╚Ťii de intrare ╚Öi tranzit în Austria:

 

Începând cu data de 15 ianuarie 2021, orele 00:00, persoanele care vor c─âl─âtori în Republica Austria au obliga┼úia ca, în prealabil, s─â se înregistreze online, prin completarea unui document denumit ”Pre-Travel-Clearance – PTC.

 

La intrarea pe teritoriul austriac c─âl─âtorii trebuie s─â prezinte confirmarea de înregistrare din sistemul online, în format electronic sau printat. Înregistrarea poate fi efectuat─â la urm─âtoarea pagin─â de internet:

https://www.oesterreich.gv.at/themen/coronavirus_in_oesterreich/pre-travel-clearance.html

 

În situa╚Ťia în care înregistrarea nu este posibil─â utilizând formularul electronic, în mod excep╚Ťional se poate folosi formularul tipizat, completat ╚Öi semnat olograf. Formularul este disponibil în limbile german─â ┼či englez─â, aici:

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_15/COO_2026_100_2_1827093.pdfsig

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_15/COO_2026_100_2_1827094.pdfsig

 

Excep╚Ťii de la m─âsura înregistr─ârii electronice: transportatorii profesioni╚Öti de m─ârfuri, naveti╚Ötii, persoanele aflate în tranzit, persoane care particip─â la evenimente de familie care nu pot fi amânate (de exemplu: ceremonii funerare).

Pe lâng─â m─âsura înregistr─ârii electronice, la intrarea în Republica Austria vor fi aplicate, pân─â pe 31.03.2021, m─âsurile adoptate la data de 19.12.2020, dup─â cum urmeaz─â:

Persoanele care c─âl─âtoresc în Austria, inclusiv din România, vor fi plasate în carantin─â imediat dup─â intrarea pe teritoriul austriac, pentru o perioad─â de 10 zile, la domiciliu sau într-o loca╚Ťie adecvat─â, ale c─ârei costuri trebuie suportate din bugetul personal. M─âsura plas─ârii în carantin─â poate fi suspendat─â în urma prezent─ârii rezultatului negativ al unui test pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2 (de tip PCR sau antigen), efectuat nu mai devreme de a 5-a zi de la intrarea în Austria, cheltuielile fiind suportate de c─âtre persoanele în cauz─â.

 

Noile m─âsuri privind condi╚Ťiile de intrare se aplic─â inclusiv turi╚Ötilor.

Excep╚Ťii de la m─âsura carantinei:

 1. Sunt exceptate de la m─âsura carantinei ╚Öi pot intra f─âr─â restric╚Ťii în Austria persoanele care c─âl─âtoresc din Australia, Finlanda, Grecia, Islanda, Japonia, Noua Zeeland─â, Norvegia, Republica Coreea, Singapore ╚Öi Vatican ╚Öi prezint─â documente justificative care s─â ateste faptul c─â în ultimele 10 zile s-au aflat pe teritoriul statelor respective.
 2. Persoanele care fac parte din urm─âtoarele categorii:
  • personalul misiunilor umanitare;
  • membrii personalului misiunilor diplomatice sau membrii acestora de familie care locuiesc în aceea╚Öi gospod─ârie;angaja╚Ťii organiza╚Ťiilor interna╚Ťionale sau membrii acestora de familie care locuiesc în aceea╚Öi gospod─ârie,
  • personalul de îngrijire ╚Öi medical;
  • lucr─âtori sezonieri în agricultur─â, silvicultur─â sau turism;
  • persoanele care c─âl─âtoresc din motive medicale ╚Öi o persoan─â înso╚Ťitoare. Este necesar─â prezentarea unor documente medicale, justificative, emise de c─âtre un medic specialist, care s─â ateste  programarea/interven╚Ťia/controlul medical;
  • persoanele care sosesc pentru a r─âspunde unei îndatoriri juridice sau administrative obligatorii, precum prezentarea la cita╚Ťii în procese juridice;

 pot intra pe teritoriul austriac dac─â de╚Ťin un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2 sau un test antigen, prelevat cu cel mult 72 de ore înaintea intr─ârii în acest stat, redactat în limba german─â sau englez─â. Numai în lipsa rezultatului negativ al unui test, persoanele respective ╚Öi cele cu care locuiesc sunt obligate s─â se supun─â unei perioade de carantin─â la domiciliu (sau într-o loca╚Ťie adecvat─â ale c─ârei costuri trebuie suportate din bugetul personal), imediat dup─â intrarea în Austria. M─âsura plas─ârii în carantin─â poate fi suspendat─â imediat dac─â este prezentat un rezultat negativ al unui test molecular negativ tip PCR sau antigen.

 Formulare de interes sunt disponibile la urm─âtoarele pagini de internet: 

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Bukarest/Dokumente/Anlage_D__Medical_Certificate.PDF

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Bukarest/Dokumente/Anlage_F__Declaration_of_quarantine.PDF

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Bukarest/Dokumente/Confirmation__absolute_necessity_to_medical_service.pdf

Aceste m─âsuri NU se aplic─â transportatorilor profesioni╚Öti de m─ârfuri, lucr─âtorilor transfrontalieri, pacien╚Ťilor pentru tratamente urgente.

Tranzit:

Este permis în regim permanent tranzitul, f─âr─â oprire (înnoptare), al cet─â╚Ťenilor români pe teritoriul Austriei spre destina╚Ťii din alte state, f─âr─â aplicarea m─âsurii de carantin─â sau prezentarea unui test pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2. Este posibil ca la frontier─â s─â fie solicitate documente justificative care s─â asigure intrarea în statul de destina╚Ťie: domiciliu / reziden╚Ť─â / drept de ╚Öedere / contract de munc─â / orice alt─â dovad─â a necesit─â╚Ťii intr─ârii, de exemplu adeverin╚Ť─â de tratament medical imperios necesar, de studii etc.

Aten╚Ťie: Este posibil─â cre╚Öterea timpilor de a╚Öteptare la frontiera austriac─â.

 

RECOMAND─éRI PENTRU CET─é╚ÜENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZ─é DEPLAS─éRI C─éTRE / DINSPRE ROMÂNIA:

 • Pe cale rutier─â: Se recomand─â achizi╚Ťionarea vignetei care dovede╚Öte plata taxei de autostrad─â înainte de a intra în Austria sau de la prima sta╚Ťie de alimentare cu combustibil (imediat dup─â trecerea frontierei). Conform indica╚Ťiilor, vigneta se lipe╚Öte obligatoriu pe parbriz. Nerespectarea acestei obliga╚Ťii se sanc╚Ťioneaz─â cu amend─â.

Aten╚Ťie: Urmare m─âsurilor interne adoptate de c─âtre statul austriac în autovehicule trebuie respectat─â distan╚Ťarea (un scaun liber între c─âl─âtori).

 • Pe cale ferat─â ╚Öi aerian─â: Se recomand─â consultarea regulat─â a paginilor de internet ale companiilor de cale ferat─â ╚Öi aerian─â din cele dou─â state. Se aplic─â acelea╚Öi reguli ╚Öi excep╚Ťii prev─âzute pentru transportul rutier.  

 

Alte prevederi:

Lucr─âtorii transfrontalieri – nu numai din statele vecine Austriei sau UE, ci ╚Öi din state ter╚Ťe (din afara UE) ╚Öi care prezint─â o adeverin╚Ť─â în acest sens din partea angajatorului austriac-, sunt excepta╚Ťi de la prezentarea testului biologic molecular pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2 la intrarea în Austria. Excep╚Ťia nu se aplic─â persoanelor care î╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea pe teritoriul austriac pe cont propriu sau prin agen╚Ťii de intermediere.

M─éSURI PE PLAN INTERN:

M─âsuri aplicabile pân─â la data de 24 ianuarie 2021, inclusiv:

În cazul deplas─ârii în spa╚Ťiul public, trebuie respectate urm─âtoarele m─âsuri:

 • În spa╚Ťiile publice exterioare si în spa╚Ťiile închise trebuie men╚Ťinut─â o distan╚Ť─â de cel pu╚Ťin un metru fa╚Ť─â de persoanele care nu locuiesc în aceea╚Öi gospod─ârie.
 • Purtarea m─â╚Ötii de protectie este obligatorie în locuri intens frecventate (ex. str─âzi/centre comerciale etc.). Obligativitatea purt─ârii m─âstii de protectie va fi impus─â ╚Öi la locul de munc─â, în toate locurile în care condi╚Ťiile de spa╚Ťiu nu permit respectarea distant─ârii fizice (birouri).
 • Începând cu 26 decembrie este interzis─â p─âr─âsirea domiciliuluiExcep╚Ťii: pentru a merge la munc─â (în cazul în care nu este posibil─â „telemunca”), pentru nevoi personale stringente, în caz de pericol iminent, pentru a acorda asisten╚Ť─â altor persoane sau pentru refacere fizic─â sau psihic─â, rezolvarea unor chestiuni administrative ╚Öi juridice care nu sufer─â amânare,
 • Restrângerea contactelor la o singur─â persoan─â din afara gospod─âriei, atât în spa╚Ťiile private, cât ╚Öi în cele publice. În afara locuin╚Ťelor, poli╚Ťia poate controla alte spa╚Ťii private: anexe, garaje, cur╚Ťi etc.
 • Industria de catering, restaurantele, hotelurile r─âmân în continuare închise. Sunt posibile serviciile de livrare, inclusiv pe timpul nop╚Ťii.
 • Toate sporturile de contact r─âmân în continuare interzise, ÔÇőÔÇőfacilit─â╚Ťile sportive de interior sunt închise pentru sportivii amatori. Schiatul este permis începând cu data de 24 decembrie 2020 (ca activitate recreativ─â/sportiv─â sau în contextul unei activit─â╚Ťi „de o zi”), dar nu sub form─â de vacan╚Ť─â de schi. Nu vor putea fi organizate petreceri pe pârtii, atât pentru cet─â╚Ťenii austrieci, cât ╚Öi pentru cet─â╚Ťenii str─âini care se vor afla în Austria la sfâr╚Öitul acestui an. Telecabinele vor func╚Ťiona cu respectarea unor m─âsuri stricte de igien─â ╚Öi distan╚Ťare.
 • Comer╚Ťul de toate tipurile ╚Öi dimensiunile se închide, precum ╚Öi loca╚Ťiile/serviciile care presupun apropierea fizic─â: frizerie, coafur─â, masaj, etc. Locurile de petrecere a timpului liber, cu excep╚Ťia parcurilor ╚Öi bisericilor, r─âmân închise.

Nerespectarea m─âsurilor va fi sanc╚Ťionat─â cu amend─â.

 

INFORMAȚII PENTRU LUCRĂTORI:

 • Informa╚Ťii generale pentru lucr─âtorii sezonieri în Austria (toate sectoarele de activitate) pot fi accesate aici: viena.mae.ro/local-news/1431
 • Informa╚Ťii pentru lucr─âtorii sezonieri în agricultur─â în Austria pot fi accesate aici:  https://viena.mae.ro/local-news/1430 
 • Informa╚Ťii cu privire la sprijinul financiar de care pot beneficia întreprinz─âtorii ╚Öi lucr─âtorii independen╚Ťi români din Austria sunt disponibile aici: http://viena.mae.ro/local-news/1429.


Date de contact ale misiunilor României în Austria – AICI.