Belgia

Informatii despre conditiile speciale de calatorie, in contextul COVID19

Data ultimului update:  23.02.2021Data ultimelor modificari: 15.02.2021 Sursa: Ministerul Afacerilor Externe

STARE DE URGEN╚Ü─éRestric╚Ťii de circula╚Ťie în timpul nop╚Ťii (între orele 22.00-06.00 în Valonia ╚Öi Regiunea Capitalei Bruxelles ╚Öi între 00.00-05.00 în Flandra).

 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

În luna august 2020, autorit─â╚Ťile belgiene au inclus întreg teritoriul României în zona ro╚Öie.

Începând cu data de 27 ianuarie ╚Öi pân─â la data de 1 aprilie 2021, autorit─â╚Ťile belgiene interzic toate c─âl─âtoriile neesen╚Ťiale (în scop turistic sau recreativ) spre ╚Öi dinspre Regatul Belgiei. În aceast─â perioad─â, sunt autorizate doar c─âl─âtoriile esen╚Ťiale, respectiv:

 1. din motive familiale (decese, c─âs─âtorii, regrupare familial─â, custodia copiilor etc.);
 2. din motive umanitare (în scop medical, asisten╚Ť─â persoane vulnerabile etc.);
 3. deplas─ârile pentru studii (cercet─âtori, studen╚Ťi, stagiari, elevi etc.);
 4. deplas─ârile reziden╚Ťilor transfrontalieri;
 5. c─âl─âtoriile de afaceri sau profesionale;
 6. din alte motive urgente (motive juridice, reloc─âri, etc.).

Toate persoanele care sosesc în Regatul Belgiei, indiferent de mijloacele de transport utilizate, trebuie s─â prezinte o declara╚Ťie pe proprie r─âspundere pentru a justifica motivul deplas─ârii. Aceasta este disponibil─â la: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Declaration_sur_honneur_Finale_FR_Approuv%C3%A9_Blanco_a_remplir.pdf . Declara╚Ťia pe propria r─âspundere va fi anexat─â „Formularului de localizare a pasagerului” (Passenger Location Form) ╚Öi va trebui s─â fie înso╚Ťit─â de documente justificative.

Toate persoanele care intr─â în Regatul Belgiei sunt obligate s─â completeze, cu cel mult 48 de ore înainte de sosire, indiferent de modalitatea de transport, statut, statul de provenien╚Ť─â, formularul online Passenger Locator Form (PLF), disponibil la https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form.  

Pentru persoanele nerezidente în Regatul Belgiei r─âmâne în vigoare condi╚Ťia de a prezenta, atât la îmbarcare, cât ╚Öi la sosirea în acest stat dintr-o zon─â ro╚Öie, inclusiv România, rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru infec╚Ťia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore înaintea sosirii pe teritoriul belgian, într-un laborator acreditat din statul de provenien╚Ť─â ╚Öi certificat de un medic sau farmacist biolog, emis într-una din limbile francez─â, neerlandez─â, german─â sau englez─â, în format fizic (imprimat pe hârtie) sau electronic (╚Öi s─â poat─â fi consultat imediat). 

Sunt exceptate de la obligativitatea prezent─ârii unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu virusul SARS-CoV-2 la intrarea pe teritoriul Regatului Belgiei urm─âtoarele categorii de persoane care c─âl─âtoresc dintr-o zon─â ro╚Öie, inclusiv România:

 • persoanele cu vârsta pân─â la 6 ani;
 • persoanele care c─âl─âtoresc pe alte rute decât aerian─â sau maritim─â ╚Öi care nu s-au aflat în str─âin─âtate mai mult de 48 de ore sau care vor r─âmâne în Regatul Belgiei pentru maximum 48 de ore;
 • persoanele care c─âl─âtoresc pe cale aerian─â ╚Öi r─âmân exclusiv în zona de tranzit a aeroportului, f─âr─â a intra pe teritoriul belgian.

Rezultatul negativ al testului molecular tip PCR pentru infec╚Ťia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii, trebuie s─â îndeplineasc─â urm─âtoarele condi╚Ťii:

 • s─â fie efectuat într-un laborator acreditat din statul de provenien╚Ť─â ╚Öi certificat de un medic sau farmacist biolog;
 • s─â fie prezentat în format fizic (imprimat pe hârtie) sau electronic (╚Öi s─â poat─â fi consultat imediat); 
 • s─â fie emis într-una dintre limbile neerlandez─â, francez─â, german─â sau englez─â.

Persoanele rezidente în Regatul Belgiei care se întorc dintr-o zon─â ro╚Öie unde au r─âmas mai mult de 48 de ore, NU au obliga╚Ťia de a prezenta la sosirea în acest stat rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru infec╚Ťia cu virusul SARS-CoV-2. Acestea au îns─â obliga╚Ťia de a efectua dou─â teste moleculare tip PCR, respectiv în prima zi ╚Öi în a ╚Öaptea zi de carantin─â.

La revenirea în Belgia, orice persoan─â (rezident─â sau nerezident─â), dup─â o ╚Öedere de cel pu╚Ťin 48 de ore într-o zon─â ro╚Öie, inclusiv România, trebuie s─â intre în carantin─â pentru o perioad─â de 10 zile la domiciliu sau într-o alt─â loca╚Ťie declarat─â de c─âtre persoana în cauz─â. Carantina se poate încheia mai devreme în cazul în care persoana efectueaz─â în a 7-a zi un test molecular tip PCR ╚Öi rezultatul este negativ. La intrarea pe teritoriul belgian, c─âl─âtorii vor primi un mesaj tip SMS prin care vor fi informa╚Ťi cu privire la carantinare ╚Öi testare (mesajul va con╚Ťine codul necesar pentru înscrierea la un centru de testare).

Sunt prev─âzute urm─âtoarele excep╚Ťii de la efectuarea carantinei:

 • persoanele care îndeplinesc func╚Ťii critice în sectoare esen╚Ťiale pot fi exceptate de la efectuarea carantinei în baza unui certificat de la angajator, în conformitate cu decizia Comitetului interministerial pentru s─ân─âtate din 2 decembrie 2020;
 • pot fi excepta╚Ťi reziden╚Ťii care au c─âl─âtorit în str─âin─âtate din motive profesionale, situa╚Ťie în care angajatorul trebuie s─â completeze, cu cel pu╚Ťin 48 de ore înainte de sosirea în Belgia, formularul Business Travel Abroad (BTA). Completarea formularului genereaz─â un num─âr de certificare care trebuie introdus în formularul online - Passenger Locator Form (PLF). Dac─â acest num─âr nu este men╚Ťionat în formularul PLF, c─âl─âtoria nu poate fi considerat─â în interes de serviciu. De asemenea, sunt excepta╚Ťi de la efectuarea carantinei cet─â╚Ťenii str─âini nereziden╚Ťi în Belgia, care se deplaseaz─â în acest stat în interes de serviciu pentru o perioad─â de maximum 72 ore, fiind obligatorie completarea formularului BTA de c─âtre angajator.
 • studen╚Ťii pot întrerupe carantina, în mod excep╚Ťional, doar pentru a sus╚Ťine un examen.

Începând cu data de 25 ianuarie 2021, toate persoanele care sosesc în Regatul Belgiei din Marea Britanie, Africa de Sud sau America de Sud vor trebui s─â efectueze o perioad─â de carantin─â de 10 zile ╚Öi dou─â teste moleculare tip PCR pentru depistarea infec╚Ťiei cu SARS-CoV-2 în prima ╚Öi în a ╚Öaptea zi de la sosire. 

Companiile de transport trebuie s─â verifice, anterior îmbarc─ârii, dac─â pasagerii sunt în posesia rezultatului negativ al testului molecular tip PCR pentru infec╚Ťia cu virusul SARS-CoV-2, putând refuza îmbarcarea persoanelor care nu de╚Ťin un astfel de test.

Aten╚Ťie! Nu sunt acceptate testele rapide, singura excep╚Ťie vizând anumite categorii de persoane care sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii ╚Öi Irlandei de Nord. Astfel, în situa╚Ťia în care este imposibil─â prezentarea unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu virusul SARS-CoV-2, persoanele care lucreaz─â în domeniul transportului rutier, agen╚Ťii vamali ╚Öi angaja╚Ťii for╚Ťelor de ordine pot prezenta la intrarea în Belgia un test rapid cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu virusul SARS-CoV-2. Testul antigenic rapid utilizat trebuie s─â fie inclus în lista de teste antigen autorizate de c─âtre autorit─â╚Ťile belgiene.

Referitor la Passenger Locator Form (PLF), care se reg─âse╚Öte la  https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form

 • Acest formular trebuie întotdeauna completat la sosirea în Belgia pe cale aerian─â sau naval─â, indiferent de durata sejurului în Regatul Belgiei (f─âr─â excep╚Ťii).
 • Persoanele care folosesc mijloace de transport terestru ╚Öi care se deplaseaz─â în Regatul Belgiei pentru o durat─â mai scurt─â de 48 de ore sau nu au stat mai mult de 48 de ore în afara Regatului Belgiei sunt exceptate de la completarea formularului.
 • C─âl─âtorii sunt ruga╚Ťi s─â urmeze instruc╚Ťiunile autorit─â╚Ťilor belgiene referitoare la carantin─â primite prin e-mail/sms, în urma complet─ârii formularul Passenger Locator Form. Cu referire la persoanele care au petrecut mai mult de 48 de ore în str─âin─âtate ╚Öi vor r─âmâne în Regatul Belgiei pentru o perioad─â care dep─â╚Öe╚Öte 48 de ore, autorit─â╚Ťile belgiene avertizeaz─â c─â poli╚Ťia va efectua controale suplimentare pentru a verifica completarea formularului de localizare a pasagerilor ╚Öi, respectiv, respectarea m─âsurii de carantin─â.

Informa╚Ťii detaliate sunt disponibile la urm─âtoarele pagini de internet:

M─âsurile privind autoizolarea ╚Öi testarea nu se aplic─â persoanelor care c─âl─âtoresc pentru mai pu╚Ťin de 48 de ore într-o zon─â ro╚Öie. 

C─âl─âtoriile c─âtre/dinspre Regatul Belgiei se realizeaz─â pe baza clasific─ârii statelor:

 • zona verde: 
  • c─âl─âtoriile c─âtre aceste zone sunt permise; se va acorda aten╚Ťie respect─ârii m─âsurilor de igien─â ╚Öi de distan╚Ťare social─â;
  • la întoarcerea dintr-o zon─â verde, testarea ╚Öi autoizolarea nu sunt obligatorii.
 • zona portocalie:
 • c─âl─âtoriile c─âtre aceste zone sunt permise, autorit─â╚Ťile belgiene solicit─â vigilen╚Ť─â crescut─â; exist─â state încadrate în zona „portocaliu deschis”, pentru care se solicit─â autoizolare pentru persoanele care vin din Belgia;
 • la intrarea în Belgia, testarea ╚Öi autoizolarea sunt recomandate.
 • c─âl─âtoriile c─âtre aceste zone sunt ferm descurajate sau autorit─â╚Ťile din aceste state interzic deplas─ârile neesen╚Ťiale c─âtre Belgia;
 • orice persoan─â (rezident─â sau nerezident─â) care revine în Belgia dup─â o ╚Öedere de cel pu╚Ťin 48 de ore într-o zon─â ro╚Öie, inclusiv România, trebuie s─â intre în carantin─â la domiciliu sau într-o alt─â loca╚Ťie declarat─â de c─âtre persoana în cauz─â. Perioada de carantin─â se poate încheia în baza rezultatului negativ al unui test molecular tip PCR pentru infec╚Ťia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat începând cu a ╚Öaptea zi de carantin─â;
 • persoanele nerezidente în Belgia care sosesc dintr-o zon─â ro╚Öie trebuie s─â prezinte un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore anterior sosirii pe teritoriul belgian.
 • zona ro╚Öie:
 • zona ro╚Öie:
  • c─âl─âtoriile neesen╚Ťiale c─âtre aceste zone sunt interzise;
  • orice persoan─â (rezident─â sau nerezident─â) care sose╚Öte în Regatul Belgiei dup─â o ╚Öedere de cel pu╚Ťin 48 de ore într-o zon─â ro╚Öie, inclusiv România, trebuie s─â intre în carantin─â la domiciliu sau într-o alt─â loca╚Ťie declarat─â de c─âtre persoana în cauz─â. Aceast─â m─âsur─â se poate încheia numai dup─â efectuarea, începând cu a ╚Öaptea zi de carantin─â, a unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu virusul SARS-CoV-2;
  • c─âl─âtorii nereziden╚Ťi în Belgia care sosesc dintr-o zon─â ro╚Öie trebuie s─â prezinte un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore anterior sosirii pe teritoriul belgian.

 

Condi╚Ťiile de c─âl─âtorie c─âtre ╚Öi dinspre Belgia sunt disponibile la: https://diplomatie.belgium.be/fr ╚Öi www.info-coronavirus.be/fr

Informa╚Ťii suplimentare se reg─âsesc la urm─âtoarele pagini de internet:

https://diplomatie.belgium.be/en 

https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#faq (https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/#faq;https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#faq)

 

Principiile generale de protec╚Ťie ╚Öi de precau╚Ťie r─âmân în vigoare:

 • respectarea m─âsurilor de igien─â;
 • desf─â╚Öurarea activit─â╚Ťilor în aer liber;
 • protejarea persoanelor vulnerabile;
 • p─âstrarea distan╚Ťei fizice (1,5m);
 • limitarea contactelor apropiate;
 • respectarea regulilor cu privire la reuniuni.

   

M─éSURI PE PLAN INTERN:  

M─âsuri economice:

 • Telemunca este obligatorie. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se poate continua activitatea cu respectarea m─âsurilor sanitare (aerisirea spa╚Ťiilor închise, distan╚Ťarea social─â ╚Öi purtarea m─â╚Ötii).
 • Centrele de vacan╚Ť─â ╚Öi camping au fost redeschise începând cu data de 8 februarie a.c.
 • Gr─âdinile zoologice se redeschid începând cu data de 13 februarie a.c.
 • Hotelurile ╚Öi alte structuri de cazare r─âmân deschise, îns─â restaurantele ╚Öi barurile din incinta acestora sunt închise. Clien╚Ťii pot servi masa doar în camera de hotel.
 • Magazinele sunt deschise.
 • Saloanele de coafur─â se redeschid începând cu 13 februarie a.c. Celelalte activit─â╚Ťi (de exemplu: centrele de estetic─â etc.) se redeschid începând cu data de 1 martie.
 • Muzeele ╚Öi piscinele (îns─â nu ╚Öi parcurile acvatice) sunt deschise.
 • Serviciile publice sunt deschise.

 

M─âsuri sociale:

 • Fiecare familie poate primi în vizit─â o singur─â persoan─â, care poate fi contact apropiat;
 • În exterior, sunt permise adun─ârile de cel mult 4 persoane.
 • La ceremoniile funerare este permis─â participarea a maximum 15 persoane.
 • La ceremoniile de c─âs─âtorie (civile ╚Öi religioase) pot participa mirii, martorii ╚Öi ofi╚Ťerul st─ârii civile.
 • Locurile de cult r─âmân deschise, iar grupurile sunt limitate la 4 persoane, cu respectarea distan╚Ť─ârii sociale/purtarea m─â╚Ötii, îns─â nu este permis niciun serviciu religios.
 • Frontierele r─âmân deschise, conform acordurilor UE, dar c─âl─âtoriile nu sunt deloc recomandate.
   

Unit─â╚Ťi de înv─â╚Ť─âmânt:

 • Cursurile gr─âdini╚Ťelor ╚Öi ale ╚Öcolilor primare continu─â s─â se desf─â╚Öoare cu prezen╚Ť─â fizic─â 100%.
 • Înv─â╚Ť─âmântul secundar va continua în format hibrid (50% în clas─â/ 50% de la domiciliu).
 • Înv─â╚Ť─âmântul superior se va desf─â╚Öura, în continuare, la distan╚Ť─â.
   

Toate aceste m─âsuri sunt adaptate la na╚ŤionalRestric╚Ťiile de circula╚Ťie impuse de regiuni pe timpul nop╚Ťii sunt diferite, astfel restric╚Ťiile se aplic─â între orele 22.00-06.00 în Valonia ╚Öi Regiunea Bruxelles Capital─â ╚Öi între 00.00-05.00 în Flandra.

Autorit─â╚Ťile belgiene fac apel la respectarea tuturor regulilor pentru a evita extinderea pandemiei ╚Öi reintroducerea carantinei generalizate. Autorit─â╚Ťile locale pot adopta m─âsuri suplimentare, în cazul în care situa╚Ťia epidemiologic─â o impune.

Se recomand─â tuturor persoanelor care doresc s─â c─âl─âtoreasc─â înspre Belgia s─â consulte paginile de internet atât ale autorit─â╚Ťilor federale, cât ╚Öi ale autorit─â╚Ťilor locale. De asemenea, este recomandat─â consultarea paginilor de internet: 

https://www.mae.ro/node/51902http://bruxelles.mae.ro/ , https://www.mae.ro/ ╚Öi https://diplomatie.belgium.be.

Pentru întreb─âri suplimentare referitoare la formularul Passenger Locator Form, m─âsurile adoptate privind testarea ╚Öi autoizolarea, Institutul de S─ân─âtate Public─â a pus la dispozi╚Ťie o linie telefonic─â verde:  tel: 0032 0800 14 689, o adres─â de e-mail: info.coronavirus@health.fgov.be ╚Öi o pagin─â de internet cu informa╚Ťii confirmate oficial de c─âtre autorit─â╚Ťi: www.info-coronavirus.be/fr.

Informa╚Ťii în limba român─â pot fi accesate la: 

https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#roemeens--roumain---ro--rom%C3%A2n%C4%83

 

Datele de contact ale misiunii României în Belgia – AICI.