Bulgaria

Informatii despre conditiile speciale de calatorie, in contextul COVID19

Data ultimului update: 05.06.2020. Data ultimelor modificari: 02.06.2020 Sursa: Ministerul Afacerilor Externe

 

STARE DE URGENȚĂ: începând cu 14 mai, starea de urgență a fost înlocuită cu situația de urgență epidemiologică

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

Nu există interdicție în ceea ce privește intrarea pe teritoriul Bulgariei pentru cetățenii români sau pentru cetățenii Statelor Membre UE.

Nu există obligativitatea efectuării carantinei de 14 zile pentru cetățenii români sau ai altor Statele Membre UE, atunci când sosesc din România.

Măsura carantinei pe termen de 14 zile la domiciliu sau alt loc de cazare unde persoana a indicat că va locui va fi aplicată pentru persoanele care intră pe teritoriul Republicii Bulgaria din următoarele state: Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Belgiei, Irlanda, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Republica Malta și Italia, precum și din toate statele terțe  în raport cu Uniunea Europeană, cu excepția Republicii Serbia și Republicii Macedonia de Nord. Sunt exceptate de la carantină persoanele care tranzitează către statul în care au reședința, conform detaliilor de mai jos. 

La intrarea în Republica Bulgaria, persoanele care nu sunt plasate în carantină, precum și persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Bulgaria, prezintă organelor de control de sănătate publice de la frontieră o declarație pe proprie răspundere, prin care se obligă să respecte măsurile anti-epidemiologice, introduse pe teritoriul Republicii Bulgaria prin ordinul ministrului sănătății și confirmă că au luat cunoștință de riscurile privind îmbolnăvirea cu COVID-19. Textul declarației poate fi descărcat (AICI).

Prin declarația pe propria răspundere menționată mai sus, persoana va preciza că:

1.         Nu are simptome specifice îmbolnăvirii cu COVID-19.

2.         Nu este pusă sub carantină.

3.         A luat cunoștință de situația epidemiologică din Republica Bulgaria, precum și de riscurile privind îmbolnăvirea cu COVID-19.

4.         Va respecta măsurile anti-epidemiologice introduse pe teritoriul Republicii Bulgaria prin ordinele ministrului sănătății.

5.         Călătorește pe propriul meu risc.

6.         Scopul călătoriei.

7.         Se angajează să părăsească fără întârziere teritoriul Republicii Bulgaria (se aplică doar pentru persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Bulgaria).

8.         Pentru furnizarea de date false, răspunde conform prevederilor legislației Republicii Bulgaria.

Conform paginii web a Ministerului de Interne al Republicii Bulgaria (www.mvr.bg), accesată la 1 iunie 2020, sunt închise temporar anumite puncte de frontieră cu Bulgaria: Serbia - au fost ridicate restricțiile privind intrarea în Republica Serbia a tuturor categoriilor de persoane cu autoturisme, microbuze și autocare;  România  – punctele de frontieră Negru-Vodă, Lipnița, Dobromir, Zimnicea, Turnu-Măgurele și Bechet au fost închise, acesta din urmă fiind deschis doar pentru traficul de autocamioane; Conform site-ului Direcției Generale Poliție de Frontieră a Ministerului de Interne bulgar (www.mvr.bg/gdgp), „Autocamioanele de mărfuri aflate în tranzit, care călătoresc prin Bulgaria spre România, pot trece frontiera bulgaro-română doar pe la punctul de frontieră Ruse-Giurgiu și punctul de frontieră Vidin-Calafat. Autocamioanele care transportă mărfuri în și dinspre România pot trece și prin alte puncte de frontieră funcționale de la frontiera româno-bulgară”;  Grecia - trecerea la punctul de frontieră Zlatograd a fost suspendată din cauza înrăutățirii situației epidemiologice de pe teritoriul Greciei; Republica Macedonia de Nord – nu este permis accesul străinilor în Republica Macedonia de Nord, cu excepția traficului de mărfuri. Se poate părăsi teritoriul Republicii Macedonia de Nord prin punctul de trecere a frontierei de la Deve Bair; Turcia nu permite accesul pe teritoriul său cetățenilor străini. Traficul de mărfuri se desfășoară prin punctele de frontieră Kapitan Andreevo și Lesovo. 

 

Prevederile detaliate ale legislației bulgare în vigoare (Ordinul Ministrului Sănătății nr. RD-01-288/01.06.2020):

Este interzisă, cu titlu temporar, intrarea pe teritoriul Republicii Bulgaria a tuturor persoanelor, indiferent de cetățenia acestora, prin toate punctele de trecere a frontierei, destinate transportului aerian, naval, feroviar și rutier.

Interdicția de mai sus nu se aplică pentru:

a) Cetățenii bulgari, cetățenii statelor membre UE, ai Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și ai statelor părți la Acordul Schengen (inclusiv Republica San Marino, Principatul Andorra, Principatul Monaco și Vatican), membrii de familie ai cetățenilor bulgari, precum și persoanele care locuiesc de facto cu cetățenii bulgari, persoanele cu drept de ședere permanentă sau pe termen lung pe teritoriul Republicii Bulgaria, precum și membrii familiilor acestora;

b) Specialiștii în medicină, lucrătorii în domeniul științelor medicale, lucrătorii sociali și conducătorii lor, atunci când scopul călătoriei este legat de îndeplinirea profesiilor acestora;

c) Lucrătorii care participă la transportul de medicamente, produse medicale și echipamente de protecție personală, aparatură medicală, inclusiv pentru instalarea și întreținerea acestora.

d) Personalul de transport, angajat în transportul internațional de mărfuri și persoane, echipajele aeronavelor care efectuează transporturi aeriene comerciale, și alte categorii de personal de transport, după necesitate, inclusiv echipajele navelor și persoanele angajate în întreținerea navelor;

e) Persoanele cu poziții oficiale străine (șefi de stat, membri ai guvernelor etc.), membrii delegațiilor acestora, precum și diplomați, funcționari ai organizațiilor internaționale, angajați ai forțelor armate, angajați ai serviciilor de securitate și de ordine publică și lucrătorii umanitari, în îndeplinirea obligațiilor acestora;

f) Persoanele care călătoresc cu scop umanitar;

g) Reprezentanți ai activităților economice, comerciale și de investiții, precum și persoanele care au legătură directă cu construirea, întreținerea, exploatarea și asigurarea securizării infrastructurii strategice critice a Republicii Bulgaria, executarea proiectelor, certificate prin Legea pentru promovarea investițiilor, analize pentru proiecte ale potențialilor investitori și alte activități de importanță pentru economia statului, certificate prin scrisoare din partea ministrului economiei sau a altui ministru, responsabil pentru activitatea respectivă inclusiv persoanele angajate în construcțiile de nave și activitățile de reparații de nave;

h) Lucrătorii sezonieri în domeniul agriculturii și lucrătorii din domeniul turismului;

i) Lucrătorii transfrontalieri. 

Măsura carantinei pe termen de 14 zile la domiciliu sau alt loc de cazare unde persoana a indicat că va locui va fi aplicată pentru persoanele care intră pe teritoriul Republicii Bulgaria din Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Belgiei, Irlanda, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Republica Malta și Italia, precum și din toate statele terțe  în raport cu Uniunea Europeană, cu excepția Republicii Serbia și Republicii Macedonia de Nord.

Excepții de la obligativitatea carantinei:

i) cetățenii bulgari și cetățenii altor state membre UE, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și ai statelor părți la Acordul Schengen (inclusiv Republica San Marino, Principatul Andorra, Principatul Monaco și Vatican), care călătoresc cu scop umanitar sau sunt reprezentanți ai activităților economice, comerciale și de investiții, precum și persoanele care au legătură directă cu construirea, întreținerea, exploatarea și asigurarea securizării infrastructurii strategice critice a Republicii Bulgaria, executarea proiectelor, certificate prin Legea pentru promovarea investițiilor, analize pentru proiecte ale potențialilor investitori și alte activități de importanță pentru economia statului, certificate prin scrisoare din partea ministrului economiei sau a altui ministru, responsabil pentru activitatea respectivă inclusiv persoanele angajate în construcțiile de nave și activitățile de reparații de nave;;

ii) șoferii de autobuze, care efectuează transport internațional  de persoane;

iii) șoferii mijloacelor de transport de mare tonaj, care desfășoară sau finalizează activități de transport internațional de mărfuri și bunuri;

iv) membrii echipajelor navelor – cetățeni bulgari;

v) Specialiștii în medicină, lucrătorii în domeniul științelor medicale, lucrătorii sociali și conducătorii lor, atunci când scopul călătoriei este legat de îndeplinirea profesiilor acestora; Lucrătorii care participă la transportul de medicamente, produse medicale și echipamente de protecție personală, aparatură medicală, inclusiv pentru instalarea și întreținerea acestora; Persoanele cu poziții oficiale străine (șefi de stat, membri ai guvernelor etc.), membrii delegațiilor acestora, precum și diplomați, funcționari ai organizațiilor internaționale, angajați ai forțelor armate, angajați ai serviciilor de securitate și de ordine publică și lucrătorii umanitari, în îndeplinirea obligațiilor acestora; Lucrătorii transfrontalieri - indiferent de cetățenia lor.

 

EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:

Prin derogare de la interdicția de intrare în țară sau de la obligativitatea carantinei, se permite trecerea în regim de tranzit pe teritoriul Republicii Bulgaria:

a)  Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și statelor părți la Acordul Schengen (inclusiv Republica San Marino, Principatul Andorra, Principatul Monaco și Vatican) și membrii familiilor acestora, cu scopul de a se întoarce în statul în care au reședința;

b) Cetățenii statelor terțe care au permis de ședere pe termen lung în alt stat membru al Uniunii Europene,  Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau stat parte la Acordul Schengen (inclusiv Republica San Marino, Principatul Andorra, Principatul Monaco și Vatican), precum și membrii familiilor acestora, cu scopul de a se întoarce în statul în care au reședința;

c) Cetățenii Republicii Serbia, Republicii Macedonia de Nord, Muntenegrului și Republicii Turcia, cu scopul de a se întoarce în statul ai cărui cetățeni sunt.

Tranzitul este permis  numai în cazurile în care se poate garanta părăsirea imediată a teritoriului Republicii Bulgaria. 

Notă:               În prezent, nu mai există niciun mijloc de transport regulat între Sofia și București (autocar, tren, avion). Ambasada României la Sofia nu poate asigura transportul în tranzit, dar poate oferi informații pentru identificarea unor mijloace de transport. 

 

PREVEDERI PRIVIND TRANSPORTUL DE MĂRFURI:

În cazurile în care, șoferii mijloacelor de transport marfă, care transportă mărfuri și bunuri, destinate altor state, pentru care se permite trecerea în regim de tranzit prin Republica Bulgaria, însă din cauza interdicției din partea unui alt stat, care se învecinează cu Republica Bulgaria, nu pot părăsi statul, se stabilește o locație, unde va trebui să staționeze autovehiculul de transport și șoferul, până la ridicarea restricției respective.

În conformitate cu Orientările privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale, adoptate de Comisia Europeană la 16 martie 2020, Consiliul de Miniștri al Republicii Bulgaria a desemnat, la 1 aprilie 2020, punctele de trecere a frontierei interne relevante din cadrul TEN-T, precum și puncte suplimentare de trecere a frontierei, drept „culoare verzi” de trecere a frontierei, pentru transportul de mărfuri:

o    Grecia – puncte principale Kulata și Kapitan Petko Voivoda, punct secundar Ilinden.

o    România – puncte principale Ruse și Vidin, puncte secundare Oriahovo și Silistra.

o    Serbia – Kalotina.

o    Turcia – Kapitan Andreevo.

o    Republica Macedonia de Nord – Gyueshevo.

 

MĂSURI ÎN PLAN INTERN:

Persoanele care se află în locuri publice, inclusiv în parcuri, pe stradă și în stațiile mijloacelor de transport în comun, trebuie să respecte distanțarea fizică socială și toate măsurile anti-epidemie; Pentru spațiile publice închise (inclusiv transportul public, obiectivele comerciale, sportive și culturale, clădirile administrative, bisericile, alte spații unde sunt furnizate servicii publice) este obligatorie purtarea unei măști de protecție sau a altor materiale care să acopere nasul și gura.

Între orele 08.30-10.30, se interzice accesul în magazinele alimentare și farmacii persoanelor sub 60 de ani.

 

 

 

Date de contact ale misiunilor României în Bulgaria - AICI