Canada

Informatii despre conditiile speciale de calatorie, in contextul COVID19

Data ultimului update: 22.01.2021. Data ultimelor modificari: 21.01.2021 Sursa: Ministerul Afacerilor Externe

 STARE DE URGEN╚Ü─é:

Combaterea r─âspândirii virusului SARS-CoV-2 se face prin m─âsuri restrictive impuse de autorit─â╚Ťile provinciale ╚Öi teritoriale. Cel mai adesea, obliga╚Ťiile impuse cet─â╚Ťenilor sunt o combina╚Ťie de m─âsuri adoptate de autorit─â╚Ťile provinciale/teritoriale ╚Öi municipale. Nu este instituit─â starea de urgen╚Ť─â la nivel federal, astfel c─â informarea cu privire la diversele restric╚Ťii se face în mod necesar din surse provinciale ╚Öi nu federale. Guvernul federal este responsabil de regimul de c─âl─âtorie în Canada pentru cet─â╚Ťenii str─âini.

În general, regimurile de restric╚Ťii sunt axate pe preven╚Ťie pentru evitarea afect─ârii serviciilor c─âtre popula╚Ťie. Numai în scenariul de risc maxim (lockdown), sunt prev─âzute m─âsuri de întrerupere a serviciilor comerciale sau de alt─â natur─â c─âtre popula╚Ťie sau m─âsuri de limitare a circula╚Ťiei de mi╚Öcare. M─âsurile puse în aplicare de provincii se refer─â la: limitarea întrunirilor, regimul de educa╚Ťie în sistemul public, participarea la evenimente publice, programul magazinelor, frecventarea restaurantelor, a s─âlilor de sport, de spectacol, a spa╚Ťiilor largi cu alte destina╚Ťii, participarea la ceremonii funerare, limitarea serviciilor hoteliere etc. (la care se adaug─â regulile privind purtarea m─â╚Ötii de protec╚Ťie, men╚Ťinerea distan╚Ťei sociale, igiena mâinilor, evitarea deplas─ârilor neesen╚Ťiale). 

La data de 12 ianuarie, în provincia Ontario a fost reinstituit─â starea de urgen╚Ť─â pentru o perioad─â de 28 zile (cvasi-totalitatea actelor cu putere de lege prin care se limiteaz─â activitatea persoanelor juridice, inclusiv în privin╚Ťa desf─â╚Öur─ârii activit─â╚Ťii angaja╚Ťilor la distan╚Ť─â, sau accesul cet─â╚Ťenilor la servicii publice ╚Öi private a fost prelungit─â cu 30 de zile începând cu 16 ianuarie). Astfel, suplimentar m─âsurilor impuse de starea de lockdown care a fost instituit─â pe 26 decembrie 2020, se aplic─â un regim de limitare a libert─â╚Ťii de circula╚Ťie la deplas─ârile considerate esen╚Ťiale, cu intrare în vigoare la data de 14 ianuarie (sunt permise deplas─ârile în scop de aprovizionare, de îngrijire medical─â etc.). Capitala Ottawa se supune aceluia╚Öi regim de restric╚Ťii. Starea de urgen╚Ť─â sanitar─â este men╚Ťinut─â în Quebec.

Toate regiunile provinciei, cu mici excep╚Ťii (teritoriul Cree din James Bay ╚Öi regiunea Nunavik), figureaz─â în starea de alert─â de nivel maxim (ro╚Öu), inclusiv ora╚Öul Montreal, capitala provincial─â Quebec sau ora╚Öul Gatineau, limitrof capitalei federale Ottawa. Provincia Quebec a instituit, începând cu 9 ianuarie, interdic╚Ťia total─â de circula╚Ťie între orele 20.00 ╚Öi 05.00 în urm─âtoarea zi (se excepteaz─â deplas─ârile legate de exercitarea activit─â╚Ťii profesionale sau urgen╚Ťele medicale). M─âsura este valabil─â pân─â pe 8 februarie. Quebec-ul este prima provincie care adopt─â o astfel de m─âsur─â.

În Newfoundland and Labrador starea de urgen╚Ť─â sanitar─â se men╚Ťine pân─â la data de 26 ianuarie. Provincia Alberta relaxeaz─â anumite restric╚Ťii (limita întrunirilor în spa╚Ťii exterioare este de 10 persoane; în continuare, întrunirile în spa╚Ťii închise sunt interzise; este permis─â participarea la ceremonii funerare în limita a 20 de persoane), dar men╚Ťine în vigoare cvasi-majoritatea acestora la nivelul de alert─â maxim─â. Men╚Ťin starea de urgen╚Ť─â provinciile British Columbia, Nova Scotia. Starea de urgen╚Ť─â a fost prelungit─â în provincia Manitoba pân─â la data de 4 februarie a.c. Întreaga provincie New Brunswick se afl─â stare de alert─â de nivel portocaliu (moderat), mai pu╚Ťin regiunea 4 (Edmundston) care a intrat în starea de alert─â de nivel ro╚Öu la data de 18 ianuarie. Provincia Saskatchewan se afl─â în stare de alert─â de nivel ro╚Öu (inferior celui de lockdown) pân─â la 29 ianuarie.

 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

În baza reglement─ârii federale, intrarea cet─â╚Ťenilor str─âini în Canada este restric╚Ťionat─â pân─â pe 31 ianuarie 2021 – reglementarea îi prive╚Öte pe cet─â╚Ťenii str─âini care c─âl─âtoresc în Canada din orice alt punct decât Statele Unite ale Americii. Prin reglementare separat─â, în baza unui acord bilateral, a fost instituit un regim similar de triere a cet─â╚Ťenilor str─âini la trecerea frontierei dintre Canada ╚Öi Statele Unite ale Americii.

Începând cu 7 ianuarie 2021, îmbarcarea în cursele aeriene cu destina╚Ťia Canada nu mai este permis─â c─âl─âtorilor decât în baza prezent─ârii rezultatului negativ al unui test molecular tip PCR, efectuat cu maxim 72 ore înainte de îmbarcare. Obliga╚Ťia se aplic─â oric─ârei persoane cu vârsta de 5 ani sau mai mare. 

La trecerea frontierei dintre Canada ╚Öi Statele Unite ale Americii, eligibilitatea cet─â╚Ťeanului str─âin pentru intrarea în Canada este stabilit─â de operatorul de transport aerian ╚Öi/sau autorit─â╚Ťile de frontier─â, dup─â caz. Sunt interzise c─âl─âtoriile în scopuri neesen╚Ťiale (turism, agrement).

În cazul c─âl─âtoriilor interna╚Ťionale din oricare alt punct decât Statele Unite ale Americii, eligibilitatea este stabilit─â de operatorul de transport aerian în raport cu seria de excep╚Ťii cuprinse în normele prin care s-a stabilit interdic╚Ťia de intrare în Canada (vezi sec╚Ťiunea urm─âtoare referitoare la excep╚Ťii ╚Öi prevederi privind tranzitul). Condi╚Ťia principal─â pe care trebuie s-o îndeplineasc─â cet─â╚Ťeanul str─âin eligibil pentru intrarea în Canada este ca scopul c─âl─âtoriei s─â nu fie (considerat) neesen╚Ťial.

Restric╚Ťiile de intrare în Canada nu se aplic─â transportatorilor de marf─â ╚Öi lucr─âtorilor din domeniile esen╚Ťiale (îngrijire medical─â, infrastructura critic─â etc.).

Operatorii de transport aerian efectueaz─â triajul epidemiologic înainte de efectuarea c─âl─âtoriei. Va fi refuzat─â îmbarcarea persoanelor (inclusiv a cet─â╚Ťenilor canadieni) care nu prezint─â un test PCR cu rezultat negativ, efectuat cu cel mult 72 ore înainte de efectuarea c─âl─âtoriei. La îmbarcarea atât pe cursele interna╚Ťionale, cât ╚Öi pe cele interne este obligatorie m─âsurarea la distan╚Ť─â a temperaturii pasagerului.

Triajul epidemiologic se efectueaz─â ╚Öi la trecerea frontierei terestre dinspre Statele Unite ale Americii pe cale rutier─â. 

Autorit─â╚Ťile sanitare efectueaz─â triajul epidemiologic la debarcarea din aeronav─â – cet─â╚Ťenii canadieni sau reziden╚Ťii permanen╚Ťi care prezint─â simptome vor fi îndreptate, în func╚Ťie de gravitate, c─âtre unit─â╚Ťi sanitare / centre de testare sau c─âtre domiciliu pentru autoizolare.

Cet─â╚Ťenii str─âinii care ajung în Canada (punctul de trecere a frontierei) pe cale aerian─â, terestr─â sau maritim─â ╚Öi prezint─â simptome ale îmboln─âvirii cu SARS-CoV-2 nu vor primi permisiunea de trecere a frontierei canadiene.

Persoanele care c─âl─âtoresc cu avionul c─âtre Canada sunt obligate s─â poarte masc─â de protec╚Ťie pe toat─â durata c─âl─âtoriei: la îmbarcare, pe durata zborului, la trecerea frontierei în Canada. Dac─â la îmbarcare, operatorul aerian constat─â neîndeplinirea obliga╚Ťiei de a purta masc─â de protec╚Ťie, acesta are autoritatea s─â refuze îmbarcarea c─âl─âtorului. Obliga╚Ťia de purtare a m─â╚Ötii de protec╚Ťie se aplic─â ╚Öi persoanelor care c─âl─âtoresc c─âtre Canada dinspre Statele Unite ale Americii pe cale terestr─â. Nu exist─â excep╚Ťii cu privire la purtarea m─â╚Ötii de protec╚Ťie în contextul c─âl─âtoriei c─âtre Canada/la trecerea frontierei canadiene (se aplic─â inclusiv lucr─âtorilor esen╚Ťiali).

Planul propriu de izolare/carantin─â: toate persoanele care intr─â în Canada (pe cale aerian─â, terestr─â sau maritim─â) se supun obliga╚Ťiei de izolare timp de 14 zile indiferent de statul din care sosesc (sunt exceptate numai activit─â╚Ťile esen╚Ťiale) pe baza unui plan propriu. Dac─â cet─â╚Ťeanul str─âin nu are un plan de autoizolare sau acesta nu este credibil, poli╚Ťistul de frontier─â îi poate refuza intrarea în Canada (planul trebuie s─â con╚Ťin─â informa╚Ťii legate de: re╚Öedin╚Ť─â, deplasarea la destina╚Ťie, modul de achizi╚Ťionare a alimentelor, modul de acces la servicii esen╚Ťiale/îngrijire medical─â). Purtarea m─â╚Ötii de protec╚Ťie este obligatorie pe timpul deplas─ârii la locul de izolare (nu este obligatorie în vehicule private).

Este obligatorie comunicarea planului de izolare prin intermediul aplica╚Ťiei ArriveCan sau a paginii  guvernamentale corespunz─âtoare înainte de efectuarea c─âl─âtoriei. În situa╚Ťia în care, la trecerea frontierei canadiene, planul de izolare nu este considerat credibil, persoana în cauz─â poate fi plasat─â în carantin─â institu╚Ťionalizat─â (în facilit─â╚Ťi ale Agen╚Ťiei Canadiene pentru S─ân─âtate Public─â).

Nerespectarea regimului de izolare/carantin─â atrage r─âspunderea penal─â, iar sanc╚Ťiunea const─â în amend─â de 750.000 CAD sau 6 luni de închisoare (dac─â prin nerespectarea regimului de restric╚Ťii se aduce atingere integrit─â╚Ťii unei alte persoane, amenda poate urca la 1.000.000 CAD ╚Öi se poate cumula cu o condamnare de 3 ani închisoare). În mod particular pentru cet─â╚Ťenii str─âini, înc─âlcarea regimului izol─ârii/carantinei poate atrage urm─âtoarea sanc╚Ťiune: declararea ca inadmisibil (sanc╚Ťiune corespunz─âtoare înc─âlc─ârii regimului imigra╚Ťiei), deportarea din Canada (pe baza emiterii unui ordin de extr─âdare) ╚Öi interzicerea intr─ârii în Canada pentru 1 an. 

Obliga╚Ťia privind izolarea/carantina a fost prelungit─â pân─â la 31 ianuarie 2021.

Aeroporturile din Canada din/spre care opereaz─â zboruri interna╚Ťionale: Vancouver, Calgary, Toronto ╚Öi Montreal. Sunt exceptate de la aceast─â limitare zborurile din Statele Unite ale Americii, zonele turistice calde (Mexic, America de Sud, Caraibe) ╚Öi Saint-Pierre et Miquelon (acela╚Öi regim se aplic─â zborurilor interne).

În ceea ce prive╚Öte frontiera maritim─â: este interzis accesul la porturile canadiene al navelor de croazier─â cu peste 100 de pasageri, iar în zona arctic─â al navelor cu peste 12 pasageri, pân─â pe 28 februarie 2021. Pot fi tranzitate apele teritoriale ale Canadei.

 

EXCEP╚ÜII ╚śI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:

Sunt exceptate de la interdic╚Ťia de intrare în Canada urm─âtoarele categorii de persoane: cet─â╚Ťeanul str─âin cu reziden╚Ť─â permanent─â în Canada; persoana supus─â unei m─âsuri de protec╚Ťie interna╚Ťional─â; membrii de familie ai cet─â╚Ťenilor canadieni, reziden╚Ťilor permanen╚Ťi sau temporari (reîntregire familial─â); titularul unei vize de studii sau de munc─â valabil─â (posesorul de permis de munc─â trebuie s─â aib─â asupra lui, la îmbarcare, o scrisoare din partea angajatorului c─â activitatea pentru care este angajat se desf─â╚Öoar─â în continuare); studen╚Ťii cu drept de munc─â în domeniul s─ân─ât─â╚Ťii; persoana cu drept de munc─â în domeniul serviciilor de urgen╚Ť─â; personalul medical angajat în Canada; membrii echipajelor aeronavelor; persoanele care intr─â în Canada la invita╚Ťia ministrului s─ân─ât─â╚Ťii în contextul gestion─ârii COVID-19; persoanele care ajung în Canada la bordul aeronavelor exploatate de For╚Ťele armate canadiene sau de Ministerul Ap─âr─ârii Na╚Ťionale; orice persoan─â a c─ârei intrare în Canada este în interes na╚Ťional, a╚Öa cum este stabilit de ministrul afacerilor externe, de ministrul imigr─ârii, refugia╚Ťilor ╚Öi cet─â╚Ťeniei ori de ministrul pentru siguran╚Ť─â public─â ╚Öi protec╚Ťie civil─â; personalul diplomatic ╚Öi consular aflat la post în Canada ╚Öi membrii de familie ai acestora; persoanele aflate în tranzit aeroportuar.

Reîntregirea familiei: aria membrilor de familie excepta╚Ťi de la interdic╚Ťia de intrare în Canada cuprinde p─ârin╚Ťi/tutore, so╚Ťie/so╚Ť, copil, nepot (de copil), la care se adaug─â, din 8 octombrie, bunicii ╚Öi partenerii care pot proba durata mai mare de 1 an a rela╚Ťiei, prin declara╚Ťie legalizat─â. Aten╚Ťie: categoriile de persoane incluse începând cu data de 8 octombrie au în vedere doar leg─âtura cu familiile cet─â╚Ťenilor canadieni sau ale reziden╚Ťilor permanen╚Ťi (nu ╚Öi ale reziden╚Ťilor temporari). De asemenea, sunt eligibile pentru a primi autoriza╚Ťie de intrare persoanele aflate în situa╚Ťii excep╚Ťionale, cum ar fi reunificarea cu persoane aflate pe moarte, cu persoane care au nevoie de îngrijire special─â, pentru a lua parte la funeralii, etc.

 

În ceea ce prive╚Öte tranzitul aeroportuar:

  • Pasagerul trebuie s─â aib─â o autoriza╚Ťie electronic─â de c─âl─âtorie valabil─â (eTA) – excep╚Ťie: eTA nu este necesar─â în situa╚Ťia în care cet─â╚Ťeanul român c─âl─âtore╚Öte cu avion de repatriere ╚Öi nu coboar─â din aeronav─â pe timpul escalei în Canada.
  • Tranzitul nu poate dep─â╚Öi ceea ce se consider─â, dar f─âr─â preciz─âri concrete, un interval rezonabil de timp (în mod cert mai mic de 24 ore); nu sunt permise: ie╚Öirea din aeroport (pentru întreruperea c─âl─âtoriei ╚Öi reluarea c─âl─âtoriei dup─â o anumit─â pauz─â din acela╚Öi aeroport), deplasarea c─âtre alt aeroport de îmbarcare pentru finalizarea c─âl─âtoriei, deplasarea de la un terminal la altul în cadrul aceluia╚Öi aeroport dac─â prin aceasta se trece frontiera.
  • În situa╚Ťii extraordinare, poli╚Ťia de frontier─â (CBSA) va acorda asisten╚Ť─â: înso╚Ťirea la poarta de îmbarcare dac─â se trece frontiera, autorizarea unui autobuz pentru efectuarea deplas─ârii grupului de pasageri c─âtre poarta de îmbarcare, autorizarea ie╚Öirii din aeroport în vederea înnopt─ârii (la hotel, în proximitatea aeroportului) dac─â se anuleaz─â zborul de continuare a c─âl─âtoriei în ultima clip─â (cu respectarea condi╚Ťiei de izolare).

Exist─â o serie de excep╚Ťii ╚Öi în privin╚Ťa regimului de izolare/carantinare: lucr─âtorii din domenii esen╚Ťiale – comer╚Ťul ╚Öi transporturile (echipaje, ╚Öoferi, marinari, etc.), s─ân─âtate public─â, infrastructur─â critic─â etc. Ace╚Ötia se vor autoizola dup─â ce constat─â c─â prezint─â simptome sau la cererea autorit─â╚Ťilor sanitare. Aria de excep╚Ťii a fost extins─â la studen╚Ťii transfrontalieri (Canada-SUA) ╚Öi copiii afla╚Ťi în custodie comun─â, cu p─ârin╚Ťi de ambele p─âr╚Ťi ale frontierei terestre. 

 

RECOMAND─éRI PENTRU CET─é╚ÜENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZ─é DEPLAS─éRI DINSPRE ROMÂNIA:

Cet─â╚Ťenii români care doresc s─â c─âl─âtoreasc─â din România în Canada trebuie s─â ╚Ťin─â cont de regimul de restric╚Ťii la intrarea în Canada stabilit de autorit─â╚Ťile federale pentru cet─â╚Ťenii str─âini ╚Öi detaliat la capitolul privind Restric╚Ťiile de intrare pe teritoriul canadian (de mai sus).

În baza interpret─ârii regulilor respective, rezult─â c─â cet─â╚Ťenii români care sunt admi╚Öi la intrarea în Canada se reg─âsesc în urm─âtoarele situa╚Ťii: posed─â ╚Öi cet─â╚Ťenia canadian─â (în cazul în care persoana cu dubl─â cet─â╚Ťenie nu de╚Ťine un pa╚Öaport canadian valabil, este necesar─â o autorizare special─â care se ob╚Ťine în baza procedurii descrise la: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit...) sau statutul de rezident permanent în Canada; c─âl─âtoresc în scop de reîntregire familial─â cu un cet─â╚Ťean canadian, un rezident permanent în Canada sau un rezident temporar (dac─â perioada de ╚Öedere în Canada nu este de cel pu╚Ťin 15 zile sau c─âl─âtoria se efectueaz─â în scop de reîntregire familial─â cu o persoan─â care are statut de rezident temporar în Canada, este necesar─â o scrisoare din partea Departamentului pentru Imigra╚Ťie, Refugia╚Ťi ╚Öi Cet─â╚Ťenie - Informa╚Ťiile utile privind modul de demonstrare a calit─â╚Ťii de membru de familie ╚Öi ob╚Ťinerea scrisorii/adeverin╚Ťei de la Departamentul pentru Imigra╚Ťie, Refugia╚Ťi ╚Öi Cet─â╚Ťenie se g─âsesc la https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coron.... Aten╚Ťie: îmbarcarea nu va fi permis─â în absen╚Ťa scrisorii/adeverin╚Ťei în situa╚Ťiile în care posesia acesteia este obligatorie pentru efectuarea c─âl─âtoriei); sunt eligibili pentru efectuarea c─âl─âtoriei în baza excep╚Ťiilor prev─âzute de lege (de pild─â, cet─â╚Ťenii români care sunt în posesia unei vize de studii sau de munc─â valabile).

Aten╚Ťie! Pot efectua c─âl─âtoria pe cale aerian─â c─âtre Canada numai cet─â╚Ťenii care prezint─â un test PCR cu rezultat negativ, efectuat cu cel mult 72 ore înainte de îmbarcare.

Cet─â╚Ťenii români eligibili pentru efectuarea c─âl─âtoriei c─âtre Canada pe cale aerian─â, care îndeplinesc condi╚Ťia privind rezultatul negativ al unui test PCR, trebuie s─â de╚Ťin─â o autoriza╚Ťie electronic─â de c─âl─âtorie (eTA) valabil─â sau o viz─â corespunz─âtoare scopului pentru care c─âl─âtoresc. Autoriza╚Ťia electronic─â de c─âl─âtorie (eTA) este obligatorie ╚Öi pentru cet─â╚Ťenii români care tranziteaz─â aeroporturile din Canada.

Purtarea m─â╚Ötii de protec╚Ťie pe toat─â durata c─âl─âtoriei, la trecerea grani╚Ťei ╚Öi pe durata deplas─ârii la locul de izolare este obligatorie (nu este obligatorie în vehicule private). Nerespectarea obliga╚Ťiei privind purtarea m─â╚Ötii la îmbarcarea c─âtre Canada poate determina respingerea de la îmbarcare a persoanei respective (nerespectarea regimului de purtare a m─â╚Ötii de protec╚Ťie pe durata c─âl─âtoriei poate atrage aplicarea unei amenzi - pân─â la 5000 CAD pentru persoanele fizice, pân─â la 25.000 CAD pentru persoanele juridice).

Atragem aten╚Ťia asupra faptului c─â cet─â╚Ťenii români care ajung în Canada (punctul de trecere a frontierei) pe cale aerian─â, terestr─â sau maritim─â ╚Öi prezint─â simptome ale îmboln─âvirii cu COVID-19 nu vor primi permisiunea de trecere a frontierei canadiene.

Intrarea în Canada va fi urmat─â de izolare/carantin─â timp de 14 zile (excep╚Ťia se aplic─â exclusiv lucr─âtorilor esen╚Ťiali). Este obligatorie comunicarea planului de izolare prin intermediul aplica╚Ťiei ArriveCan sau a paginii guvernamentale corespunz─âtoare înainte de efectuarea c─âl─âtoriei. Inexisten╚Ťa unui plan de autoizolare/carantin─â (planul de autoizolare trebuie s─â con╚Ťin─â informa╚Ťii legate de: re╚Öedin╚Ť─â, deplasarea la destina╚Ťie, modul de achizi╚Ťionare a alimentelor, modul de acces la servicii esen╚Ťiale/îngrijire medical─â) poate atrage refuzul de intrare în Canada, iar nerespectarea regimului de izolare se sanc╚Ťioneaz─â foarte sever (pentru cet─â╚Ťenii str─âini - nereziden╚Ťi permanen╚Ťi - sanc╚Ťiunea prevede: declararea ca inadmisibil (sanc╚Ťiune corespunz─âtoare înc─âlc─ârii regimului imigra╚Ťiei), deportarea din Canada (pe baza emiterii unui ordin de extr─âdare) ╚Öi interzicerea intr─ârii în Canada pentru 1 an.).

La planificarea c─âl─âtoriei c─âtre Canada, pentru tronsonul intra-european, se recomand─â cet─â╚Ťenilor români s─â consulte informa╚Ťiile disponibile pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe la sec╚Ťiunea Aten╚Ťion─âri de c─âl─âtorie – Europa (https://www.mae.ro/node/51880), pentru a se informa cu privire la eventualele restric╚Ťii impuse, inclusiv în privin╚Ťa tranzitului. 

Informa╚Ťii utile cu privire la c─âl─âtoriile c─âtre Canada pot fi consultate la: https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying#health-check.

 

M─éSURI PE PLAN INTERN:

Se men╚Ťin în vigoare pe întreg cuprinsul Canadei regulile pentru prevenirea r─âspândirii SARS-CoV-2: respectarea normelor de igien─â, respectarea m─âsurii de distan╚Ťare fizic─â (2 m), evitarea situa╚Ťiilor de aglomerare (limitarea deplas─ârilor care nu sunt necesare; se men╚Ťine recomandarea de desf─â╚Öurare a activit─â╚Ťii la distan╚Ť─â acolo unde este posibil). Obligativitatea purt─ârii m─â╚Ötii de protec╚Ťie în spa╚Ťii închise ╚Öi transportul public este stabilit─â prin norme provinciale/municipale.

Plec─ârile din Canada: cet─â╚Ťenii canadieni ╚Öi reziden╚Ťii permanen╚Ťi sunt sf─âtui╚Ťi s─â evite c─âl─âtoriile neesen╚Ťiale.

Eliberarea de vize de ╚Öedere temporar─â (pentru vizite de lung─â durat─â, studii, munc─â): serviciul de înregistrare a cererilor continu─â s─â func╚Ťioneze online; se proceseaz─â solicit─ârile de viz─â ╚Öi de prelungire a ╚Öederii pentru toate categoriile de vize de rezident temporar (vize de vizitator, vize de studii, vize de munc─â).

Procesarea cererilor de autoriza╚Ťie electronic─â de c─âl─âtorie (eTA): serviciul online func╚Ťioneaz─â; eTA este obligatorie atât pentru efectuarea c─âl─âtoriei în Canada, în cazul cet─â╚Ťenilor români eligibili pentru intrarea în ╚Ťar─â, cât ╚Öi pentru efectuarea tranzitului prin aeroporturile canadiene.

Func╚Ťionarea aparatului administrativ de nivel federal/provincial: solicit─ârile adresate autorit─â╚Ťilor federale, inclusiv cele cu atribu╚Ťii în domeniul regimului str─âinilor (Departamentul pentru Afaceri Externe, Comer╚Ť ╚Öi Dezvoltare, Departamentul pentru Imigra╚Ťie, Refugia╚Ťi ╚Öi Cet─â╚Ťenie, Departamentul pentru Siguran╚Ť─â Public─â, Poli╚Ťia de frontier─â), sunt solu╚Ťionate în termene mai largi (coresponden╚Ťa se poart─â exclusiv online). La nivel federal, modul de lucru este în continuare bazat pe regimul de activitate la distan╚Ť─â (sunt avute în vedere planuri de revenire gradual─â la regimul de prezen╚Ť─â fizic─â). Anumite servicii provinciale, precum înmatricul─ârile auto, au fost restrânse la anumite puncte de lucru. Prim─âria Ottawa func╚Ťioneaz─â în regim de prezen╚Ť─â fizic─â în condi╚Ťiile respect─ârii m─âsurilor de preven╚Ťie (intrarea cu programare, circuite separate pentru intrare ╚Öi ie╚Öire, igiena mâinilor, distan╚Ťarea social─â, purtarea m─â╚Ötii de protec╚Ťie).

M─âsurile preventive aplicate în Ontario includ: limite de întrunire (10 persoane în interior, 25 persoane în exterior pentru spa╚Ťiile private ╚Öi anumite spa╚Ťii publice; 50 persoane în interior, 100 persoane în exterior pentru evenimente publice organizate); purtarea m─â╚Ötii în spa╚Ťiile publice închise (cu excep╚Ťia restaurantelor, la mas─â); men╚Ťinerea distan╚Ťei fizice de 2 m – pentru regiunile incluse în categoria de risc de nivel portocaliu: regimul preventiv, bazat pe sanc╚Ťiuni contraven╚Ťionale, este mai sever decât la nivelele inferioare (galbenverde); începând cu nivelul de risc galben, este obligatorie colectarea datelor de contact de la participan╚Ťi; pentru nivelul de risc ro╚Öu: sunt închise anumite servicii de îngrijire personal─â, cinematografele (de interior), s─âlile de spectacol, iar limitele de întrunire sunt stabilite la 10 persoane în interior ╚Öi 25 în exterior indiferent de natura evenimentului; nivelul lockdown: apar restric╚Ťii de circula╚Ťie, aria serviciilor suspendate se l─ârge╚Öte, iar întrunirile nu mai sunt permise. Accesul la testare se face exclusiv pe baz─â de programare (online). Testarea PCR se poate efectua ╚Öi în farmaciile autorizate.  Regimul de sanc╚Ťiuni pentru înc─âlcarea interdic╚Ťiilor impuse prin starea de urgen╚Ť─â sunt: cuantumul amenzilor pentru persoanele fizice poate ajunge la suma de pân─â la 750 CAD, iar pentru persoanele juridice pân─â la 1000 CAD. Amenda pentru împiedicarea autorit─â╚Ťii publice în exercitarea atribu╚Ťiilor pe linia punerii în aplicare a regimului de restric╚Ťii este de 1000 CAD pentru persoanele fizice. Dac─â o persoan─â fizic─â sau juridic─â este condamnat─â, amenzile pot ajunge pân─â la 100.000 CAD pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice pân─â la 10 milioane CAD. Persoanele fizice pot fi condamnate inclusiv la pedeapsa cu închisoarea de cel mult 1 an.

În Quebec, m─âsurile de cod ro╚Öu (maxim) includ: limitarea obligatorie a cercului privat la membrii aceleia╚Öi gospod─ârii; nu mai sunt permise întrunirile în spa╚Ťii publice altele decât l─âca╚Öurile de cult ╚Öi ceremoniile funerare, pentru care limita este de 25 persoane, sau manifesta╚Ťiile civice; restaurantele/barurile/braseriile se închid (restaurantele pot livra la domiciliu sau în regim take-out); s─âlile de spectacol se închid; se restrânge dreptul de vizitare în centrele de îngrijire pe termen lung; este recomandat ca deplas─ârile în interiorul provinciei ╚Öi în afara acesteia s─â se limiteze la cele cu caracter esen╚Ťial. În provincia Quebec este obligatorie purtarea m─â╚Ötii de protec╚Ťie în transportul public ╚Öi în spa╚Ťiile închise (pentru persoanele care au împlinit vârsta de 12 ani); este recomandat─â purtarea m─â╚Ötii în spa╚Ťiile deschise aglomerate. Quebec-ul a adoptat m─âsura instituirii interdic╚Ťiei totale de circula╚Ťie pe timpul nop╚Ťii (între orele 20.00 ╚Öi 05.00). M─âsura se aplic─â în perioada 9 ianuarie - 8 februarie ╚Öi presupune inclusiv închiderea l─âca╚Öurilor de cult. 

Înv─â╚Ť─âmântul de nivel primar ╚Öi gimnazial a fost reluat, de regul─â, cu prezen╚Ť─â fizic─â, fiind îns─â situa╚Ťii în care cursurile se ╚Ťin în regim online. Înv─â╚Ť─âmântul de nivel liceal ╚Öi post-liceal (inclusiv universitar) se desf─â╚Öoar─â online.     

În ceea ce prive╚Öte limitarea libert─â╚Ťii de circula╚Ťie, se instituie recomand─âri de evitare a deplas─ârilor neesen╚Ťiale dinspre ╚Öi c─âtre zonele de risc ridicat (începând cu nivelul portocaliu). De asemenea, provinciile din zona maritim─â (Newfoundland and Labrador ╚Öi cele 3 provincii maritime (Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island) efectueaz─â controale la intr─ârile dinspre alte provincii ╚Öi men╚Ťin obliga╚Ťia de izolare timp de 14 zile (zona sanitar─â denumit─â bula atlantic─â a încetat s─â existe odat─â cu ie╚Öirea provinciilor Prince Edward Island ╚Öi Newfoundland and Labrador, iar ulterior a provinciei New Brunswick). R─âmân închise Teritoriul Cree din James Bay ╚Öi Nunavik, ambele din provincia Quebec.

La îmbarcarea în cursele aeriene interne se efectueaz─â triajul epidemiologic (pasagerul poate fi respins la îmbarcare dac─â prezint─â simptome de îmboln─âvire, dac─â din r─âspunsurile proprii reiese c─â prezint─â simptome, dac─â a fost refuzat la îmbarcare în intervalul de 14 zile precedente, dac─â refuz─â s─â r─âspund─â la întreb─ârile legate de starea de s─ân─âtate sau eventualul refuz la încercarea de îmbarcare anterioar─â). Sectorul de transporturi feroviare este supus aceleia╚Öi restric╚Ťii (nu sunt vizate trenurile urbane).

Centre de diagnosticare / testare: exist─â o re╚Ťea întins─â de centre de diagnosticare / testare în privin╚Ťa infect─ârii cu SARS-CoV-2 în marile ora╚Öe canadiene, inclusiv Ottawa (din aceast─â re╚Ťea fac parte ╚Öi unit─â╚Ťile spitalice╚Öti); testarea se poate face la cerere în Ontario (nu ╚Öi în Quebec). În Ontario, anumite farmacii au primit teste ╚Öi autoriza╚Ťia de a testa persoane la cerere (aria farmaciilor cre╚Öte). M─âsura vizeaz─â în principal persoanele care nu prezint─â simptome ╚Öi are ca scop degrevarea centrelor medicale.

 

Datele de contact ale misiunilor României în Canada: AICI.