Cipru

Informatii despre conditiile speciale de calatorie, in contextul COVID19

Data ultimului update: 03.03.2021. Data ultimelor modificari: 22.02.2021 Sursa: Ministerul Afacerilor Externe

STARE DE URGENȚĂ: Carantină/lockdown

Pe fondul creșterii incidenței cazurilor de COVID-19, începând cu data de 10 ianuarie 2021 se aplică noi restricții pe teritoriul național (carantină/lockdown). Majoritatea măsurilor restrictive au fost prelungite la data de 1 februarie 2021, pentru o perioadă nedeterminată.

 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

Începând cu luna iunie 2020, aeroporturile din Larnaca și Pafos și-au reluat serviciile de transport de pasageri.  

Condițiile aplicabile cetățenilor care intră pe teritoriul Republicii Cipru sunt stabilite în funcție de statele de proveniență, acestea fiind clasificate în trei categorii, respectiv:

 • categoria A (state considerate cu risc scăzut, pentru care, din 6 ianuarie 2021, sunt obligatorii: 1. autoizolarea la domiciliu pentru 72 ore; 2. prezentarea unui test RT-PCR negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, în cel mult 72 ore de la expirarea perioadei de autoizolare): statele membre UE și/sau din spațiul Schengen: nu este cazul; state terțe: Australia, Noua Zeelandă, Singapore, Thailanda.
 • categoria B (state considerate cu risc mediu, pentru care sunt obligatorii: 1. prezentarea unui test molecular negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, efectuat cu 72 ore înainte de călătorie; 2. autoizolarea la domiciliu pentru 72 ore; 3. prezentarea unui al doilea test RT-PCR negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2,în cel mult 72 ore de la expirarea perioadei de autoizolare): statele membre UE și/sau din spațiul Schengen: Finlanda, Islanda, Germania, Grecia, Norvegia; state terțe: China (inclusiv Hong Kong și Macao), Republica Coreea, Thailanda.   
 • categoria C (state considerate cu risc ridicat, pentru care sunt obligatorii: 1. prezentarea unui test molecular negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, efectuat cu 72 ore înainte de călătorie sau efectuarea acestuia la sosirea în R. Cipru; 2. autoizolarea la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile; 3. efectuarea unui test RT-PCR în a 10-a  zi de izolare sau cu 48 ore înaintea expirării perioadei de autoizolare, se subînțelege că doar dacă testul este negativ se va ieși din autoizolare):  state membre UE și/sau din spațiul Schengen: România, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Franța, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria; alte state europene: Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Andorra, Monaco, San Marino, Vatican; state terțe: Rwanda - pentru care accesul este permis numai anumitor categorii de persoane (nu și turiștilor) - (vezi punctul 2).

Restul statelor care nu se regăsesc în categoria A sau B sunt incluse în categoria C (de exemplu: Canada, Statele Unite ale Americii). Începând cu data de 19 februarie 2021, au fost eliminate din liste următoarele state: Japonia, Algeria, Maroc, Muntenegru, Serbia și Uruguay.

 

Toate persoanele care intră în Republica Cipru trebuie să prezinte o autorizație de călătorie, completată cu 24 de ore înaintea deplasării, obținută prin intermediul portalului www.cyprusflightpass.gov.cy. Autorizația presupune completarea electronică a unui chestionar COVID-19 și introducerea datelor de zbor. Consultați mai jos restul documentelor necesare.

Pentru a veni în sprijinul persoanelor care doresc să călătorească în Republica Cipru, Ministerul Transporturilor, Comunicațiilor și Lucrărilor Publice a operaționalizat, începând cu luna august 2020, un Call Center unde se pot adresa întrebări despre autorizația de călătorie CyprusFlightPass, la numărul de telefon:  +357 22 285 757 (cu program de luni până duminică între orele 08.00 – 20.00, ora României). Întrebările pot fi adresate și în scris pe platforma online: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/contact-us.

Pasagerii din statele incluse în categoria C sunt obligați să rămână în autoizolare, la domiciliul declarat, timp de 14 zile și să efectueze, pe cheltuială proprie, un nou test molecular RT-PCR în a 10-a zi sau cu 48 ore înainte de expirarea perioadei de autoizolare. Prețul maxim al testului este de 55 euro. Rezultatul testului trebuie trimis la adresa de email monada@mphs.moh.gov.cy, fiind posibilă suspendarea măsurii de autoizolare numai dacă rezultatul testului este negativ. 

Pasagerii care provin din state incluse în categoria C nu pot călători în Republica Cipru în scop turistic.

Măsura de plasare efectivă a României în categoria C a intrat în vigoare la data de 23 iulie 2020.

Accesul pe teritoriul Republicii Cipru este permis cetățenilor care vin din statele incluse în categoria C, după cum urmează:

 • cetățeni ciprioți;
 • cetățeni străini cu rezidență legală în Cipru, cu condiția ca aceștia să dețină un act de identitate, respectiv atestatul de rezidență (foaia galbenă);
 • posesori de pașapoarte diplomatice aflați în misiune;
 • alte categorii de persoane* care provin din state încadrate la categoria C, doar cu condiția obținerii unui permis special, în care să prezinte motivele pentru care doresc să efectueze călătoria, anexând documentele justificative și să aștepte eliberarea permisului. Începând cu luna august 2020, cererile pentru eliberarea permisului special împreună cu documentele necesare se transmit doar prin intermediul  platformei  online:  https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special-permission.

 ⃰ Categoriile de persoane care necesită permis special:

 • oameni de afaceri și de știință care călătoresc din motive profesionale;
 • specialiști care au încheiat un contract de muncă;
 • sportivi care au încheiate contracte cu cluburi sportive din Cipru;
 • cazuri umanitare (de ex: persoane care au membri de familie care au decedat în Cipru și doresc să participe la ceremoniile funerare);
 • pacienți, indiferent de cetățenie, care au primit tratament medical într-un spital/centru medical privat sau public autorizat din Cipru și care dovedesc continuitatea tratamentului;
 • rudele de gradul întâi (soț/soție, copii minori) ale persoanelor cu domiciliul legal în Cipru și/sau care desfășoară activități în domeniul economic în Cipru în scopul reîntregirii familiei.

Lista statelor din care este permisă intrarea în Republica Cipru este actualizată periodic de către Ministerul cipriot al Sănătății, în funcție de datele epidemiologice din fiecare stat (aceasta poate fi consultată pe pagina de internet: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/fly.html).

 

CONDIȚII DE CĂLĂTORIE ÎN REPUBLICA CIPRU – NOUL SISTEM DE REPARTIZARE PE CATEGORII A STATELOR:

Începând cu data de 1 martie 2021, se va aplica Planul de acțiune pentru reluarea treptată a zborurilor și redeschiderea aeroporturilor, pentru un număr de 56 de state, iar încadrarea acestora pe categorii se va realiza prioritar pe baza evaluărilor ECDC. Doar în situația în care un stat nu este inclus pe lista ECDC, va fi evaluat separat de către autoritățile cipriote. Pentru statele membre UE și statele Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), inclusiv Confederația Elvețiană, va fi urmată clasificarea statelor stabilită de  Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), respectiv categoriile verde, portocaliu sau roșu.

În funcție de categorie, noile condiții de intrare în Republica Cipru sunt următoarele:

• categoria verde: În perioada 1-31 martie 2021, toate persoanele care sosesc din state incluse în această categorie vor efectua, la sosirea pe teritoriul cipriot, un test molecular tip PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, al cărui cost va fi suportat de către autoritățile cipriote. Începând cu data de 1 aprilie 2021, nu vor exista restricții.

• categoria portocaliu: Persoanele care sosesc din state incluse în această categorie trebuie să prezinte un test molecular cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu 72 de ore înainte de plecare.

• categoria roșu: Persoanele care sosesc din state incluse în această categorie trebuie să prezinte la intrare un test molecular cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu 72 de ore anterior plecării, într-un laborator acreditat și, suplimentar, vor fi supuși unui nou test tip PCR la sosirea pe teritoriul Republicii Cipru. Nu se aplică măsuri de autoizolare/carantină persoanelor care sosesc dintr-un stat inclus în această categorie. Cetățenii ciprioți și persoanele cu rezidență în Republica Cipru au posibilitatea de a efectua numai testul tip PCR la sosire, fără a prezenta și un test efectuat cu 72 de ore anterior plecării. În această situație este însă necesară respectarea măsurii de autoizolare obligatorie, conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății cipriot.

• categoria griPersoanele care sosesc din state incluse în această categorie trebuie să obțină un permis special. Procedura pentru obținerea unui permis special de intrare în Republica Cipru va fi pusă în aplicare pentru cetățenii statelor terțe (sunt exceptați de la condiția obținerii unui permis special următoarele categorii de persoane: cetățenii ciprioți, persoanele care au reședința în Republica Cipru și cetățenii europeni). Persoanele care sosesc pe teritoriul cipriot din statele incluse în această categorie vor rămâne în autoizolare obligatorie, în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Sănătății.

 

 

Condiții de intrare

Verde

Portocaliu

Roșu

Gri

Completarea formularului Flight Pass cu 24 ore înainte de plecare

Da

Da

Da

Da

Test molecular tip PCR cu 72 ore înainte de plecare

Nu

Da

Da

Da

Test molecular tip PCR la sosire

Nu

Nu

Da

Nu

Plasarea în autoizolare pentru 14 zile

Nu

Nu

Nu

Da

Testare aleatorie la sosire (costurile fiind suportate de autoritățile cipriote)

Da

Da

Da

Da

 

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI DINSPRE ROMÂNIA:

Cale aeriană:

Persoanele care doresc să călătorească în Republica Cipru din România trebuie să prezinte la intrare următoarele documente:

1) cetățeni ciprioți sau cetățeni străini cu drept de rezidență: act de identitate cipriot sau foaia galbenă, autorizația de călătorie și un test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2. Testul poate fi efectuat fie la intrarea pe teritoriul Republicii Cipru, costul fiind de 60 de euro, fie în România cu maxim 72 de ore anterior momentului intrării pe teritoriul Republicii Cipru și atestat printr-un certificat redactat în limba engleză.

2) alte categorii de persoane:

 • autorizația de călătorie, obținută prin intermediul portalului www.cyprusflightpass.gov.cy. Înregistrarea călătoriei trebuie efectuată cu 24 de ore anterior deplasării. Autorizația presupune completarea electronică a unui chestionar COVID-19 și introducerea datelor de zbor;
 • un test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2. Testul poate fi efectuat doar în România, cu maxim 72 de ore anterior momentului intrării pe teritoriul Republicii Cipru și atestat printr-un certificat redactat în limba engleză;
 • permisul special pentru persoanele nerezidente eliberat tot prin portalul: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special-permission.   

3) Sancțiuni:

Pasagerii care nu prezintă testul molecular tip PCR pentru SARS-CoV-2, efectuat de un laborator autorizat sau care prezintă teste invalide sau necorespunzătoare vor fi amendați cu 300 de euro, fiind obligați să efectueze testul în aeroport (contravaloarea testării este de 60 de euro). Rezultatul testului trebuie să conțină numele persoanei testate, data testării și tipul de test efectuat și să fie tradus în limba engleză.

Pasagerii care nu dețin autorizația de călătorie completată corect prin intermediul portalului online, Cyprus flight pass, vor fi amendați cu 300 de euro. Personalul din aeroport (poliția imigrări) are dreptul de a amenda pe loc orice persoană care nu respectă această regulă. Persoanele care declară informații false cu privire la traseul călătoriei sunt pasibile de urmărire penală. 

Începând cu luna iulie 2020, autoritățile cipriote nu mai permit turiștilor să traverseze în partea de nord a insulei. Cetățenii români care se află în partea de nord a insulei nu vor primi autorizația de trecere în sud decât pentru cazuri umanitare (deces al unui membru de familie, situații medicale de urgență). Se va utiliza exclusiv punctul de trecere Agyos Dometios/Metehan.

Numai cetățenii români rezidenți în Republica Cipru primesc permisiunea de a trece în partea de nord.

Cale ferată: nu este cazul.

Cale maritimă: măsuri similare călătoriei aeriene.

MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în Republica Cipru în perioada următoare să își reprogrameze deplasarea, având în vedere măsurile adoptate de autoritățile cipriote, în funcție de evoluția epidemiologică a pandemiei de COVID-19 în România.

 

Traversarea punctelor de trecere dintre nordul și sudul Ciprului și retur:

Începând cu 15.12.2020, autoritățile din partea de nord a insulei au decis închiderea punctelor de trecere dintre nordul și sudul Insulei Cipru.

 

Măsura nu afectează locuitorii din regiunea Tylliria care utilizează punctul de control Poarta Yeșilırmak/ Kato Pyrgos-Limnita pentru accesul în Republica Cipru. Poliția din această regiune este autorizată să acorde permise de trecere persoanelor care efectuează deplasări esențiale.

Sunt exceptate de la măsura sus-menționată următoarele categorii de persoane: studenții și persoanele care se află sub tratament medical în Republica Cipru, însă acestea trebuie să prezinte un test molecular RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, efectuat în ultimele 72 ore.

Circulația ambulanțelor prin punctul de trecere Poarta Yeșilırmak/ Kato Pyrgos-Limnita rămâne neafectată.

Persoanele rezidente în partea de nord a insulei și cele cu rezidență permanentă care revin dintr-o călătorie din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Olanda, Danemarca sau Africa de Sud sunt supuse unei măsuri de carantină obligatorie pentru o perioadă de 14 zile.

 

MĂSURI PE PLAN INTERN:

Măsurile restrictive se vor relaxa în etape:

Începând cu data de 1 februarie 2021:

 • se redeschid frizeriile, saloanele de coafură și cele de înfrumusețare;
 • se majorează de la 25% la 50% procentul de personal care poate fi prezent la locul de muncă, fără un număr minim sau maxim de persoane;
 • vizitele rămân interzise, cu excepția a până la două persoane care își vizitează rudele de gradul 1 și/sau 2.

 

În perioada 8 - 28 februarie 2021:

 • angajații din sectorul public și din administrația locală își vor relua treptat activitatea, începând cu data de 8 februarie 2021, cu prezentarea rezultatului unui test rapid negativ și repetarea săptămânală a acestuia;
 • se redeschid școlile primare publice și private, iar în cazul liceelor și a școlilor tehnice doar clasele în anii terminali;
 • se redeschid magazinele de vânzare cu amănuntul, inclusiv centrele comerciale;
 • se redeschid casele de pariuri, numai în scopul completării biletelor, fără utilizarea meselor și a spațiilor de relaxare;
 • se redeschid muzeele și siturile arheologice;
 • ceremoniile religioase în lăcașurile de cult se pot desfășura în prezența unui număr maxim de 50 persoane, în conformitate cu protocolul sanitar;
 • crește numărul de persoane care pot efectua o vizită de la 2 la 4;
 • se redeschid sălile de teatru și cinematografele, cu un număr maxim de 50 de spectatori;
 • practicarea sportului în aer liber, în spații special amenajate, în parcuri și pe plajă, cu un număr maxim de 5 participanți, indiferent de vârstă, inclusiv antrenorul;
 • sunt permise sesiunile de antrenament colectiv pentru echipele de fotbal din a doua divizie și reluarea meciurilor, fără spectatori, începând cu data de 13 februarie;
 • sunt permise sesiunile de antrenament pentru echipele din diviziile CFA cu un maxim de 5 persoane, incluzând antrenorul.
 • sunt permise sesiunile de antrenament colectiv pentru echipele de fotbal din a doua divizie și reluarea meciurilor, fără spectatori, începând cu data de 13 februarie 2021, pentru echipele din divizia a doua;
 • rămân interzise deplasările în zona munților Troodos.

 

Măsurile care rămân în vigoare până la data de 28 februarie 2021:

1. Circulația persoanelor este interzisă de la ora 21.00 până la ora 05.00, cu următoarele excepții:

 1. Deplasarea la/de la locul de muncă, precum și din motive profesionale prin prezentarea formularului A completat și semnat de către angajator;
 2. Deplasarea la/de la un centru medical, spital, farmacie sau medic veterinar din motive medicale urgente, precum și deplasarea pentru îngrijirea de urgență a persoanelor care nu pot să se îngrijească sau care sunt in izolare;

2. Interzicerea adunărilor, evenimentelor publice sau sociale (indiferent de locul /spațiul de desfășurare privat sau public, interior sau exterior);

3. Interzicerea adunărilor în locuri publice, în aer liber: piețe, zone de promenadă sau de agrement etc., cu excepția scopurilor sportive fizice în parcuri și plaje, cu condiția ca acestea să nu depășească două persoane;

4. Autorizarea deplasărilor se acordă prin mesaj SMS, în limita a două mesaje text pe zi de persoană;

5. Șantierele de construcții și întreprinderile/sectoarele legate de construcții, sectoarele de producție, comercianții cu amănuntul de băuturi și alimente și alte întreprinderi cu amănuntul care urmează să fie stabilite de Ministerul Muncii își continuă activitatea;

6. Învățământul liceal (cu excepția claselor terminale) se va desfășura în sistem online, în conformitate cu liniile directoare trimise unităților școlare/universitare de către Ministerul Educației;

7. Creșele, grădinițele și clasele pre-școlare își continuă activitatea;

8. Partidele din campionatele de primă ligă sunt permise, fără prezența spectatorilor. Toate celelalte turnee, cu excepția diviziei secunde, precum și activitățile sportive ale persoanelor sub 18 ani, sunt suspendate.

 

Măsurile menționate se aplică până la noi dispoziții.

 

Regulile și măsurile de protecție pentru toate serviciile care implică lucrul cu publicul pot fi consultate la: 

https://www.pio.gov.cy/en/press-releases-article.html?id=17771#flat   

https://www.pio.gov.cy/en/press-releases-article.html?id=18101#flat

https://www.pio.gov.cy/en/press-releases-article.html?id=18247#flat

https://www.pio.gov.cy/en/press-releases-article.html?id=18244#flat

 

 

Date de contact ale misiunii României în Cipru: AICI.