Elvetia

Informatii despre conditiile speciale de calatorie, in contextul COVID19

Data ultimului update: 03.03.2021. Data ultimelor modificari: 01.03.2021 Sursa: Ministerul Afacerilor Externe

STARE EPIDEMIOLOGICĂ SPECIALĂ

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

 • Toate persoanele (cu excepția copiilor sub 12 ani) care intră pe teritoriul Confederației Elvețiene, pe cale aeriană, indiferent de țara/regiunea din care sosesc, trebuie să prezinte, la îmbarcare, un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii în Elveția.
 • Documentul care conține rezultatul testului trebuie să includă următoarele informații: numele, prenumele și data nașterii persoanei testate, data și ora prelevării testului, tipul de test prelevat și rezultatul testului.
 • Atunci când rezultatul testului molecular tip PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu este disponibil la îmbarcare poate fi prezentat și rezultatul negativ al unui test imunologic rapid, efectuat cu mai puțin de 24 de ore înainte. La trecerea frontierei elvețiene, este obligatorie  prezentarea unui test molecular negativ tip PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii în Elveția. Persoanele care nu pot prezenta un astfel de document trebuie să efectueze un alt test, suportând costurile acestuia, imediat după intrarea în Elveția.

 

Companiile aeriene pot permite, în anumite condiții, îmbarcarea următoarelor categorii de pasageri, care nu pot prezenta rezultatul unui test negativ:

 • Persoanele care trebuie transportate urgent în Elveția din motive medicale și care pot furniza un certificat medical care să ateste acest lucru;
 • Cetățenii elvețieni sau posesorii unui permis de ședere eliberat de autoritățile elvețiene care nu au avut posibilitatea de a se testa pentru SARS-CoV-2 în timp util sau cu cheltuieli rezonabile; aceste persoane trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere prin care să certifice această situație. Aceste persoane vor trebui să se testeze, pe cheltuială proprie, imediat după intrarea în Elveția, conform recomandării autorității cantonale responsabile.
 • Persoanele aflate în tranzit aerian cu condiția să nu părăsească aeroportul/treacă frontiera elvețiană pentru a-și continua călătoria;
 • Persoanele care prezintă un certificat medical care atestă că au fost diagnosticate cu SARS-CoV-2 în ultimele trei luni înaintea intrării pe teritoriul elvețian și că sunt considerate vindecate;
 • Persoanele care atestă printr-un certificat medical că, din motive medicale, nu li se poate recolta exsudatul nazofaringian necesar screening-ului SARS-CoV-2.
 • Persoanele care în urma testării primesc un rezultat pozitiv nu vor avea voie să se îmbarce în avion.
 • Persoanele care prezintă un certificat medical care dovedește efectuarea vaccinului împotriva virusului SARS-CoV-2, inclusiv a celei de a 2-a doze, nu sunt exceptate de la măsura prezentării unui test molecular de tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii în Elveția.
 • De asemenea, toate persoanele care intră pe teritoriul Confederației Elvețiene, pe cale aeriană, feroviară, navală sau pe cale rutieră cu autocarul dintr-un stat/regiune care nu este considerat cu grad ridicat de risc epidemiologic, trebuie să își înregistreze datele de contact prin completarea formularului de înregistrare, în format electronic, sau în format fizic, pe hârtie, utilizând formularele puse la dispoziție de companiile de transport. Sunt exceptate persoane care provin din zonele de frontieră.
 • Informații detaliate privind condițiile de intrare în Confederația Elvețiană sunt disponibile aici: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
 • România nu se află, la acest moment, pe lista statelor/regiunilor cu grad ridicat de risc epidemiologic.
 • În prezent, nu există nici o altă restricție de intrare pe teritoriul Confederației Elvețiene pentru persoanele care sosesc din România și care nu s-au aflat pe parcursul ultimelor 10 zile, pentru mai mult de 24 de ore, pe teritoriul unui stat/regiune cu grad ridicat de risc epidemiologic.
 • Lista statelor cu grad ridicat de risc epidemiologic este actualizată periodic și poate fi consultată la: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html

 

Reglementări privind condițiile de intrare pentru persoanele care intră în Elveția/Liechtenstein dintr-un stat/regiune cu grad ridicat de risc epidemiologic

 • Toate persoanele care sosesc în Confederația Elvețiană dintr-un stat/regiune cu grad ridicat de risc epidemiologic, indiferent de mijlocul de transport folosit, trebuie să prezinte un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii. Suplimentar, persoanele care sosesc dintr-un stat/regiune cu grad ridicat de risc epidemiologic au obligația de a intra imediat în carantină pentru o perioadă de 10 zile și de a se înregistra la autoritățile cantonale din localitatea de destinație în termen de maximum 48 de ore de la sosire. Perioada de carantină poate fi redusă cu aprobarea autorităților cantonale competente, dacă persoanele în cauză efectuează, în cea de a 7-a zi de carantină, un test pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 (de tip antigen rapid sau PCR), pe cheltuială proprie, iar rezultatul acestuia este negativ. Persoanele care beneficiază de reducerea perioadei de carantină trebuie să poarte permanent masca de protecție și să păstreze distanța față de alte persoane atunci când părăsesc locația unde efectuează carantina până la expirarea perioadei de 10 zile.
 • Detalii privind efectuarea perioadei de carantină pot fi accesate aici: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-95184949.

 

Cetățenii statelor terțe (care nu sunt membre UE) pot intra pe teritoriul Confederației Elvețiene doar dacă:

 • Sunt rezidenți ai unui stat din zona Schengen;
 • Sunt membri de familie a unui cetățean UE și călătoresc împreună cu acesta;
 • Sunt detașați de o companie cu sediul central într-un stat membru UE din zona non-Schengen sau Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pentru o perioadă de cel mult 90 de zile pe an;
 • Sosesc în acest stat pentru reîntregirea familiei, inclusiv pentru cetățenii statelor terțe care dețin orice tip de permis de ședere sau care au fost admiși temporar în Confederația Elvețiană. Vor fi prelucrate cererile pentru permise de ședere de scurtă durată depuse de persoanele care doresc să încheie o căsătorie sau un parteneriat înregistrat cu un cetățean elvețian sau cu un resortisant străin care are un permis de ședere de lungă durată.

 

ACCESUL PE PIAȚA MUNCII DIN ELVEȚIAhttps://berna.mae.ro/node/845

 • Angajatorii elvețieni pot recruta lucrători, inclusiv sezonieri, de care au nevoie urgent, din statele membre UE/AELS și din state terțe, cât timp nu există disponibilități în rândul forței de muncă din Confederația Elvețiană. În același timp, a fost reintrodusă cerința de notificare a locurilor de muncă vacante, acordând, astfel, întâietate rezidenților din acest stat.
 • Autoritățile cantonale vor prelucra toate cererile pentru permise de ședere și permise pentru lucrători transfrontalieri depuse de lucrătorii din statele membre UE/AELS. Același lucru este valabil și pentru notificarea începerii unei activități lucrative pe termen scurt (inclusiv activități sezoniere) pentru un angajator din Confederația Elvețiană și pentru serviciile transfrontaliere cu o durată de maximum de 90 de zile pe an.
 • A fost reluată procesarea solicitărilor de angajare a lucrătorilor din state terțe. Acestea pot fi soluționate pozitiv dacă activitatea ce urmează să fie prestată este de interes public și corespunde priorităților economice naționale sau în cazul în care o companie necesită urgent, din perspectivă economică, forță de muncă calificată.

 

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE / DINSPRE ROMÂNIA:

 • Este obligatorie purtarea măștii de protecție în toate mijloacele de transport în comun, precum și în gări, aeroporturi și în stațiile mijloacelor de transport în comun.
 • Toate punctele de trecere a frontierei sunt deschise.
 • De asemenea, toate aeroporturile din Confederația Elvețiană sunt deschise. Datorită procedurilor sanitare suplimentare de control și prevenție se recomandă sosirea la aeroport cu cel puțin 2 ore înaintea zborului.
 • Transportul aerian se desfășoară în condiții normale. ATENȚIE! Din cauza fluxului scăzut de pasageri, compania SwissAir, precum si alte companii aeriene, au operat modificări ale orarului de zbor. Se recomandă verificarea informațiilor privind cursa dumneavoastră!
 • Transportul terestru se desfășoară în condiții normale, cu respectarea măsurilor de igienă și de distanțare socială.

 

EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:

 • Toate punctele de trecere a frontierei sunt deschise. Lista acestora poate fi consultată aici: https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/the-fca/organization/border-crossings-and-customs-offices--opening-hours.html
 • Tranzitul este permis, indiferent de țara de reședință, pentru toate persoanele care intră pe teritoriul Elveției care declară și fac dovada că pot călători direct spre altă țară.
 • Companiile de transport aerian pot permite, în anumite condiții, îmbarcarea persoanelor care tranzitează teritoriul elvețian și care nu prezintă înaintea îmbarcării în aeronavă un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii în Elveția, doar dacă respectivele persoane nu trec frontiera elvețiană pe perioada tranzitului. Cu toate acestea, se recomandă prezentarea unui test negativ (tip PCR  sau imunologic rapid) la îmbarcare.

 

MĂSURI GENERALE:

 • purtarea măștii medicale de către toate persoanele (cu excepția copiilor sub 12 ani) este obligatorie în toate spațiile publice închise (magazine, centre comerciale, bănci, oficii poștale, muzee, biblioteci, cinematografe, teatre, săli de concerte, interioare ale grădinilor zoologice și botanice, restaurante, baruri, hoteluri (cu excepția camerelor de oaspeți), interiorul și garderoba piscinelor, facilităților sportive și centrelor de fitness, în cabinete medicale, spitale, biserici și instituții religioase, centre de consiliere), precum și în gări, aeroporturi și în stațiile mijloacelor de transport în comun. Persoanele care nu pot purta mască din motive medicale sunt scutite de la această obligație, cu condiția prezentării unui document medical care să ateste acest fapt;
 • suplimentar, purtarea măștii medicale este obligatorie în spații exterioare (precum străzile pietonale din centrul orașelor) unde nu poate fi păstrată distanța de 1,5 m, în funcție de prevederile administrațiilor locale respective;
 • toate magazinele sunt deschise, dar sunt impuse reguli stricte în ceea ce privește numărul clienților care au acces în aceste unități (în funcție de suprafața magazinului);
 • muzeele, bibliotecile, grădinile zoologice și botanice, precum și facilitățile sportive și de agrement în aer liber sunt deschise;
 • sunt închise restaurantele, cluburile și barurile; rămân deschise unitățile care oferă servicii de tip take-away și de livrare la domiciliu;
 • sunt închise facilitățile sportive, culturale și de agrement în spații închise;
 • nu toate unitățile hoteliere și de cazare sunt deschise și doar unele dintre acestea oferă și servicii de gastronomie pentru proprii clienți;
 • practicarea sporturilor de iarnă este posibilă, fiind în vigoare restricții diferite stabilite la nivel cantonal;
 • sunt permise adunările/reuniunile cu maximum 15 persoane în aer liber;
 • evenimentele publice sunt interzise, cu excepția reuniunilor parlamentare/politice, marcării sărbătorilor religioase (maximum 50 persoane) și ceremoniilor funerare;
 • la evenimente private desfășurate în spații închise, pot participa maximum 5 persoane (inclusiv copii)
 • sunt exceptate activitățile culturale și sportive la care participă copii și tineri (maximum 20 de ani).

 

Informații suplimentare pot fi accesate aici: https://www.tcs.ch/de/camping-reisen/reiseinformationen/news-aktuelles/coronavirus-epidemie.php#anchor_e368e219_Accordion-Geltende-kantonale-Massnahmen

Toate măsurile de mai sus vor rămâne în vigoare până la sfârșitul lunii februarie 2021. 

Mai multe detalii privind măsurile în vigoare la nivel federal pot fi consultate aici: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pa...

În situația în care măsurile în vigoare la nivel cantonal sunt mai stricte decât măsurile instituite la nivel federal, trebuie respectate cele adoptate de autoritățile cantonale.

Autoritățile elvețiene au dezvoltat aplicația SWISS COVID pentru telefoane mobile, pentru identificarea contacților persoanelor confirmate pozitiv cu infecția cu SARS-CoV-2. Aplicația este gratuită, iar utilizarea acesteia este voluntară.

Pagini de internet din Confederația Elvețiană care conțin informații cu privire la condițiile de călătorie în și din acest stat:

Suplimentar, cetățenii români pot primi informații în engleză, germană, franceză și italiană de la autoritățile elvețiene la numărul de telefon: 0041 58 463 0000 (între orele 6:00-23:00).

 

Date de contact ale misiunii României în Confederația Elvețiană – AICI.