Finlanda

Informatii despre conditiile speciale de calatorie, in contextul COVID19

Data ultimului update: 03.03.2021. Data ultimelor modificari: 01.03.2021 Sursa: Ministerul Afacerilor Externe

STARE DE URGENȚĂ: NU.

 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL (valabile pentru perioada 18 februarie– 18 martie 2021): 

Restricțiile de intrare în Republica Finlanda au fost prelungite până la data de 18 martie 2021.

Începând cu data de de 18 februarie a.c., autoritățile finlandeze au decis menținerea controalelor la frontiere și prelungirea actualelor restricții de călătorie până la data de 18 martie a.c. pentru persoanele care intră în Finlanda din țările cu o rată a infecțiilor peste 25 la 100.000 de locuitori, inclusiv România.

Călătoriile în Finlanda sunt permise doar în interes de muncă, inclusiv pentru lucrătorii sezonieri din agricultură, horticultură și sectorul forestier și pentru alte motive esențiale, exclusiv în situațiile prevăzute în instrucțiunile Poliției de Frontieră. Informații oficiale actualizate sunt disponibile la următoarele pagini de internet:

https://valtioneuvosto.fi/en/-//1410869/restrictions-on-entry-into-finland-extended-until-18-march

https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic

Întoarcerea în Finlanda a cetățenilor străini rezidenți și intrarea în Finlanda pentru motive justificate sunt permise. Tranzitul prin aeroportul Helsinki-Vantaa este permis, dar pasagerii au obligația de a rămâne în zona de tranzit a aeroportului până la începerea procedurilor de îmbarcare în vederea continuării călătoriei.               

În cazul escalelor lungi sau a anulării zborului către statul de destinație finală este permisă părăsirea zonei de tranzit și cazarea la un hotel din perimetrul aeroportului.

Intrarea în Finlanda a membrilor de familie ai unui cetățean finlandez sau ai unui rezident din statele membre UE este permisă, indiferent de cetățenie. De asemenea, este posibilă acostarea navelor de croazieră care sosesc în Finlanda, fără permisiunea de a debarca pe teritoriul finlandez.

În ceea ce privește revenirea în Finlanda, prin punctele de trecere a frontierei interne vizate de controale, aceasta este posibilă prin diferite mijloace de transport, în caz de necesitate. Sunt considerate cazuri urgente justificate: probleme familiale, personale sau în legătură cu proprietăți imobiliare (apartament sau casă de vacanță) deținute în Finlanda. Aceste prevederi sunt aplicabile tuturor cetățenilor din statele membre UE și din spațiul Schengen care locuiesc în Finlanda și membrilor acestora de familie, precum și resortisanților statelor terțe care locuiesc în acest stat cu permis de ședere, cetățenilor din statele membre UE și din spațiul Schengen, precum și celor din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Pentru asigurarea necesarului de personal medical la frontierele terestre, orarul de funcționare al unor puncte de frontieră a fost modificat. Astfel, începând cu data de 15 februarie a.c., punctele de trecere a frontierei dintre Finlanda și Norvegia sunt deschise în intervalul orar 9:00-21:00. La frontiera terestră  a Finlandei cu Suedia, punctele de trecere de la Karesuvanto, Kolari, Muonio și Pello funcționează între orele 7:00 și 21:00. Vor fi instituite noi restricții și la frontiera terestră cu Federația Rusă.

 

Instrucțiunile Poliției de Frontieră finlandeze cu privire la traficul de frontieră:

Întoarcerea în Finlanda este permisă: 

a) cetățenilor finlandezi și membrilor acestora de familie;

b) cetățenilor din statele membre UE și din spațiul Schengen care au domiciliul sau reședința în Finlanda și membrilor de familie ai acestora;

c) resortisanților statelor terțe cu domiciliul în Finlanda, posesori ai unui permis de ședere;

d) cetățenilor din Marea Britanie și membrilor de familie ai acestora, posesori ai unui permis de ședere în Finlanda.

Întoarcerea către alte state membre UE și din spațiul Schengen se aplică:

(a) resortisanților altor state membre UE și din spațiul Schengen și membrilor acestora de familie;

(b) în cazul deținerii unui permis de ședere eliberat resortisanților statelor terțe cu domiciliul în alt stat membru UE sau din spațiul Schengen;

c) cetățenilor din Marea Britanie și membrilor de familie ai acestora.

Călătoriile în interes de muncă și alte călătorii esențiale sunt permise exclusiv următoarelor categorii de persoane:

a) lucrători în domenii esențiale pentru buna funcționare a societății, a căror prezență pe teritoriu Finlandei este imperativă în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, inclusiv pentru lucrătorii sezonieri din agricultură, horticultură și sectorul forestier – angajatorul finlandez va completa un formular în care va motiva urgența intrării în Finlanda a persoanei/persoanelor care activează în aceste domenii esențiale; formularul este disponibil la pagina de internet:  

https://tem.fi/documents/1410877/21605805/V%C3%A4ltt%C3%A4m%C3%A4t%C3%B6n+maahantulo_ty%C3%B6nantajalomake_FI_EN/65aea84c-a02e-7d85-b4cc-d27e59d7f317/V%C3%A4ltt%C3%A4m%C3%A4t%C3%B6n+maahantulo_ty%C3%B6nantajalomake_FI_EN.pdf   

b) lucrători din sistemul medical și de intervenție în situații de urgență, aflați în misiune, lucrători în centrele de îngrijire a persoanelor în vârstă și alți lucrători care desfășoară activități esențiale în aceste sectoare;

c) diplomați, personalul organizațiilor internaționale, personalul militar și personalul organizațiilor umanitare, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;

d) oficiali străini care participă la negocieri internaționale și lucrători ai ONG-urilor străine;

e) persoane care studiază în Finlanda;

f) persoane cu permis de ședere finlandez și cetățeni ai statelor membre UE și din spațiul Schengen care și-au înregistrat dreptul de ședere în Republica Finlanda;

g) persoane care călătoresc pentru motive familiale, daca membrii de familie sunt cetățeni finlandezi sau cetățeni străini cu permis de rezidență în Finlanda (de exemplu, întâlnirea cu rudele, ceremonii funerare, nunți, concediu medical); sunt considerați membri de familie: soțul/soția, partenerul/partenera de viață sau persoana implicată într-o relație la distanță; copiii; părinții; nepoții; socrii/părinții partenerului; bunicii.

h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau călătoresc pentru motive umanitare;

i) persoane aflate în alte situații excepționale și care călătoresc pentru motive esențiale (de exemplu probleme personale justificate, reprezentanți ai mass-media străine, mentenanță a aeronavelor, activități imobiliare, întreținerea unei locuințe de agrement proprietate personală situată în Finlanda);

j) grupuri speciale de persoane: personalități din domeniul culturii, sportului și afacerilor – anterior efectuării deplasării, este necesar ca partea finlandeză care invită aceste categorii de persoane să transmită un e-mail către poliția de frontieră, la adresa rajavartiolaitos@raja.fi, în vederea solicitării aprobării de intrare în Finlanda.

Este permisă intrarea pe teritoriul Finlandei și titularilor de pașapoarte de serviciu sau oficiale, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Sunt considerați rezidenți legali în Finlanda: cetățenii statelor membre UE și  ai spațiului Schengen care și-au înregistrat dreptul de ședere în Finlanda și membrii acestora de familie, precum și cetățenii unui terț stat care locuiesc în Finlanda în baza unui permis de rezidență. Sunt considerate persoane cu rezidență într-un alt stat membru UE: cetățenii respectivului stat, cetățenii din alte state membre UE care și-au înregistrat dreptul de rezidență în statul respectiv și membrii familiei lor și cetățenii unui stat terț care locuiesc în acel stat în baza unui permis de rezidență.

Alte deplasări cu caracter de necesitate includ traficul care vizează aprovizionarea serviciilor de urgență și medicale și părăsirea Finlandei de către cetățenii unui stat terț.

Controalele la frontieră se efectuează pe baza evaluărilor de risc ale autorităților competente în domeniul securității naționale și sănătății publice.

Justificarea intrării pe teritoriul finlandez în ceea ce privește lucrătorii cu contract de muncă, inclusiv cei transfrontalieri, este determinată în timpul verificărilor efectuate la frontieră, acestora putând să li se solicite prezentarea documentelor justificative privind îndeplinirea cerințelor de intrare. Aceste documente se pot referi, în special, la informații privind relația de muncă și misiunea pe care o desfășoară.

Alte motive de călătorie sunt evaluate de la caz la caz, pe baza informațiilor prezentate în timpul verificării la frontieră, iar decizia de permitere sau refuz de intrare aparține exclusiv poliției de frontieră finlandeze. Este obligatorie prezentarea documentului de călătorie necesar și, după caz, a vizei de intrare sau a permisului de ședere.

 

Instrucțiuni privind carantina pentru persoanele care sosesc în Republica Finlanda:

În conformitate cu decizia Institutului finlandez de Sănătate Publică (THL), România a fost încadrată în grupul „statelor roșii”, cu o incidență a cazurilor de COVID-19 de peste 25 la 100.000 de locuitori. Astfel, pasagerilor care sosesc din aceste „state roșii” le sunt recomandate ferm testarea în regim de gratuitate la intrarea în Finlanda și carantina voluntară pentru o perioadă de 14 zile la adresa de domiciliu sau reședință. Pasagerilor cu simptome vizibile le va fi impusă carantina pentru o perioadă de 14 zile. Autoizolarea voluntară recomandată ferm de autorități poate fi întreruptă după două teste negative, al doilea efectuat la cel puțin 72 de ore după intrarea în țară. Cetățenii străinii care petrec mai puțin de 72 de ore în Finlanda nu trebuie să intre în autoizolare sau să efectueze al doilea test.

În perioada de autoizolare voluntară nu sunt permise deplasarea între locul de muncă și locul de reședință și nici frecventarea școlii. Autoritățile finlandeze au în vedere instituirea de sancțiuni pecuniare sau chiar privative de libertate pentru persoanele care nu respectă recomandarea de izolare la domiciliu la întoarcerea în Finlanda din statele cu risc ridicat de transmitere a virusului SARS-CoV-2.

Pasagerii care sosesc în Finlanda sunt informați cu privire la ghidurile finlandeze de igienă și de distanțare socială, recomandarea de a evita contactul fizic cu grupurile de risc timp de 14 zile, precum și tratamentul în caz de necesitate și instrucțiunile privind instalarea unei aplicații mobile.

Persoana care pleacă în călătorie trebuie să se informeze cu privire la reglementările de intrare și carantină din statul de destinație și să țină seama de recomandările de carantină privind întoarcerea în Finlanda. Este necesară încheierea unei asigurări personale de călătorie în contextul pandemiei de COVID-19.

Se recomandă consultarea regulilor privind autoizolarea și igiena publicate pe pagina de internet a Institutului Național de Sănătate  https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic, precum și a comunicatelor oficiale publicate și actualizate de către autoritățile finlandeze competente: https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic.

 

Se recomandă consultarea Ghidului lucrătorului român pentru sprijinirea cetățenilor români care muncesc sau doresc să muncească într-un stat membru al Uniunii Europene => (https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/mobilitatea-fortei-de-munca), precum și informațiile actualizate pe pagina de internet a MAE, la secțiunea COVID-19 - Link-uri și contacte utile - Informații relevante pentru cetățenii români care se deplasează în străinătate ca lucrători - http://www.mae.ro/node/51759.

Atenționări cu privire la angajarea în Finlanda pe perioada pandemiei de COVID-19 sunt disponibile aici  http://www.mae.ro/node/51911.

 

Date de contact ale Ambasadei României în Finlanda – AICI.