Germania

Informatii despre conditiile speciale de calatorie, in contextul COVID19

Data ultimului update: 03.03.2021. Data ultimelor modificari: 01.03.2021 Sursa: Ministerul Afacerilor Externe

STARE DE URGENȚĂ: 

 • NU. Germania a declarat „stare de pandemie”.

 

RESTRICȚII ȘI OBLIGAȚII LA INTRAREA PE TERITORIUL NAȚIONAL:

Există o serie de obligații specifice în contextul pandemiei de COVID-19, în special pentru persoanele care sosesc din zone de risc, inclusiv din România. Autoritățile germane au introdus o diferențiere a zonelor de risc, astfel:

 • zone speciale de risc, cu prezența unor noi tulpini ale virusului SARS-CoV-2 (categoria 1);
 • zone speciale de risc, cu incidență ridicată (categoria 2);
 • zone de risc (categoria 3 - România este inclusă în această categorie).

 

Mai multe informații actualizate privind zonele de risc pot fi consultate la următoarea pagină de internet: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.

 

 • Ca regulă generală, nu este permisă intrarea în Germania din zonele speciale de risc (categoriile 1 și 2). Sunt admise următoarele excepții de la măsura interzicerii accesului: cetățenii germani și membrii de familie ai acestora, persoanele cu reședință sau drept de ședere în Germania, transportatorii de mărfuri, personalul medical, persoane care au un motiv umanitar sau medical urgent, persoane care călătoresc din însărcinarea AIEA sau ONU și lucrători considerați necesari pentru menținerea funcționalității unor companii din branșe relevante din punct de vedere sistemic.

Categoriile de persoane menționate anterior, care sunt exceptate de la măsura interzicerii intrării în Germania, au următoarele obligații:

- să prezinte un test negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat în ultimele 48 de ore anterior sosirii. Sunt acceptate atât testele biologic-moleculare, cât și cele antigen efectuate în conformitate cu criteriile stabilite de Institutul Robert Koch și pot fi prezentate în limba germană, engleză sau franceză, tipărite (pe suport hârtie) sau în format electronic. (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html)

- să se înregistreze online pe pagina de internet www.einreiseanmeldung.de 

- să efectueze o perioadă de carantină de zece zile (care poate fi suspendată după obținerea unui rezultat negativ al unui nou test efectuat începând cu a cincea zi de la sosire).

Transportul internațional regulat de pasageri dinspre „zonele speciale de risc” (categoriile 1 și 2) către Republica Federală Germania este suspendat pentru categoriile de persoane care nu se încadrează în excepțiile menționate anterior. În mod excepțional, transportatorilor le este permisă exclusiv îmbarcarea persoanelor care se încadrează în excepțiile de mai sus și care respectă condițiile impuse de autoritățile germane. Atenție! Majoritatea curselor au fost anulate de către companii.

Tranzitarea teritoriului german, în situația în care se intră dinspre „zone speciale de risc” (categoriile 1 și 2), este supusă acelorași restricții deosebite și excepții. În astfel de situații, tranzitul este permis exclusiv persoanelor care se încadrează într-una din excepțiile mai sus menționate, cu obligația de a prezenta la intrarea pe teritoriul german dovada unui test negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat în ultimele 48 de ore, precum și de a efectua înregistrarea prealabilă online a călătoriei.

 

 • Toate persoanele, indiferent de cetățenie, care intră în Republica Federală Germania după ce s-au aflat într-una din celelalte „zone de risc” (categoria 3inclusiv România) oricând în ultimele 10 zile înainte de sosire trebuie să prezinte un test molecular tip PCR sau antigen cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, în limba germană sau engleză, efectuat cu maximum 48 de ore anterior intrării pe teritoriul german sau să se testeze la cel mult 48 de ore după sosire.

Acestea sunt obligate să se deplaseze direct, cu minimizarea contactelor, și să se autoizoleze la domiciliu sau în alte spații de cazare adecvate pentru o perioadă de 10 zile de la sosire (termenul legal folosit fiind cel de „carantină“). Respectarea acestei obligații de autoizolare este verificată de autoritățile de land atât aleatoriu, cât și în cadrul anchetelor epidemiologice uzuale.

Măsura carantinei poate fi suspendată mai devreme de termenul uzual de 10 zile numai dacă este efectuat un nou test începând cu a 5-a zi după intrarea în Germania și doar de la momentul comunicării unui rezultat negativ al testării. Mai multe informații pot fi obținute la linia telefonică dedicată 116 117.

Dacă persoanele care au sosit din zone de risc încep să prezinte simptome specifice COVID-19 (dificultăți de respirație, tuse, febră sau pierderea gustului/mirosului) în decurs de 10 zile de la momentul intrării în Germania, devine obligatorie autoizolarea, chiar dacă rezultatul testului este negativ, și contactarea imediată a Autorității locale de Sănătate.

Principalele excepții de la măsura efectuării carantinei privesc persoanele care: se află în tranzit; nu rămân mai mult de 24 de ore pe teritoriul german; efectuează vizite din motive familiale (la rude de gradul I sau soți cu reședințe diferite) de până la 72 de ore; asigură transportul profesional de persoane și de mărfuri ș.a. O serie de alte excepții mai sunt aplicate, cu diferențe de la un land la altul, în situații temeinic justificate, spre exemplu în cazul unor categorii profesionale a căror prezență și activitate concretă pe teritoriul german sunt considerate absolut necesare menținerii funcționalității unor sisteme sau infrastructuri sociale critice: relații diplomatice și consulare, securitate și ordine publică, îngrijire medicală etc., cu respectarea măsurilor de protecție și igienă și, în unele cazuri, cu justificarea scrisă a urgenței de către angajator. Aceste exceptări nu sunt nici definitive, nici exhaustive, iar dacă există motive temeinice se pot acorda derogări și în alte situații, cu acordul punctual al autorităților locale de sănătate. Reglementările locale ale landurilor și hotărârile punctuale ale autorităților responsabile de sănătate rămân decisive în acest sens.

 • Călătorii din toate zonele de risc trebuie să informeze Autoritatea locală de Sănătate responsabilă. În acest scop, se înregistrează online toate datele personale solicitate, după care este primit un document de confirmare în format pdf. Acesta trebuie să fie disponibil și să poată fi prezentat (la cerere) în momentul intrării în Germania. Întreaga procedură se efectuează pe pagina de internet:

www.einreiseanmeldung.de

Persoanele care nu pot efectua înregistrarea digitală menționată anterior vor completa un formular substitut a cărui variantă în limba engleză poate fi descărcată la:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/2020-11-06_Ersatzmitteilung_engl.pdf

Autoritatea locală de Sănătate responsabilă și datele de contact ale acesteia pot fi identificate în funcție de codul poștal al localității pe raza căreia este efectuată carantina, aici:

https://tools.rki.de/PLZTool/

Simpla tranzitare a teritoriului german nu este condiționată de obligațiile mai sus-menționate – cu excepția celor aplicabile persoanelor care sosesc din „zonele speciale” de risc. Tranzitul presupune părăsirea cât mai directă a teritoriului german, evitarea oricărui contact strâns cu alte persoane și respectarea măsurilor specifice de protecție: distanțare socială, igienă, mască etc. Sunt permise scurte opriri pentru procurarea de alimente sau combustibil, însă nu și cele de tip turistic ori de afaceri, vizite, cazări, încheierea unor contracte ș.a..

 • În cazul neîndeplinirii obligațiilor aferente testării, respectării măsurii autoizolării sau a condițiilor de tranzit, autoritățile germane pot aplica sancțiuni în valoare de până la 25.000 EUR. Toate regulile de conduită, restricțiile și măsurile adoptate la nivelul fiecărui land german pot fi accesate pe pagina cancelariei federale, în mai multe limbi de circulație internațională, la următoarea pagină de internet:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198.

 • Intrarea în Germania din state terțe (non-UE şi non-SEE) desemnate drept „zone de risc“ rămâne în continuare limitată, respectiv dacă există un motiv temeinic în acest sens – spre exemplu pentru persoanele care dețin un drept de ședere în Germania, lucrează în domeniul sănătății, îngrijesc persoane în vârstă, transportă mărfuri sau călătoresc în scopul reunificării familiei ș.a.

 

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE / DINSPRE ROMÂNIA:

 • Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să analizeze oportunitatea oricărei deplasări în străinătate în contextul actual și să efectueze numai călătoriile care sunt considerate esențiale. Mai multe informații pot fi consultate la  următoarea pagină de internet:

http://www.mae.ro/node/53410

 • Având în vedere dificultățile întâmpinate în ceea ce privește accesarea de servicii medicale devenite necesare în timpul șederii temporare pe teritoriul german, este recomandată obținerea (anterior sosirii în Republica Federală Germania!) a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate. Acest card se obține prin cerere adresată casei de asigurări de sănătate în evidența căreia se află persoana asigurată. Mai multe detalii pot fi consultate la următoarea pagină de internet:

http://www.cnas.ro/page/modalitatile-de-eliberare-i-utilizare-a-cardului-european.html

 

MĂSURI PE PLAN INTERN:

 • Unele autorități publice au reluat parţial activitatea cu publicul, cu asigurarea măsurilor de distanţare, în timp ce altele admit, de la caz la caz, numai vizitele solicitanților unor servicii care nu comportă amânare.

 

Guvernul federal și cele de land au adoptat o serie de măsuri care au intrat în vigoare la data de 11 ianuarie 2021 și care restricționează suplimentar contactele sociale și libertatea de mișcare a persoanelor. Acestea vin în continuarea și completarea anteriorului regim de carantină generală strictă:

 • prelungirea perioadei de aplicare a actualelor restricții în scopul reducerii la minimul absolut a contactelor sociale cu persoane din afara gospodăriei;
 • limitarea întâlnirilor private la cel mult o singură altă persoană care nu locuiește în gospodărie;
 • închiderea tuturor cantinelor la nivelul companiilor unde acest lucru este posibil; livrarea rămâne permisă, dar este interzis consumul la fața locului;
 • implementarea de către angajatorii a unor soluții extinse de home office;
 • limitarea „razei de mișcare“ la cel mult 15 km de la domiciliu în districtele unde se înregistrează o incidență a infectărilor la 7 zile de peste 200 la 100.000 de locuitori – cu excepția cazului în care există un motiv temeinic și justificabil;
 • protejarea suplimentară a grupurilor vulnerabile, mai ales din casele de îngrijire a persoanelor vârstnice și din facilitățile pentru persoane cu dizabilități prin efectuarea sistematică a testelor rapide pentru SARS-CoV-2, cel puțin până când imunizarea acestora va fi obținută prin efectuarea ambelor doze de vaccin pentru COVID-19;
 • asigurarea urmăririi prioritare a cazurilor de infectare cu noile tulpini ale virusului SARS-CoV-2, precum și controlarea respectării condițiilor de carantină. În situația sosirii în Germania din zone în care apar astfel de mutații, Poliția Federală va monitoriza respectarea condițiilor de intrare;
 • școlile și grădinițele rămân închise și vor funcționa în regim online;
 • acordarea a 10 zile suplimentare de concediu pentru îngrijirea copiilor (20 de zile în cazul familiilor monoparentale);
 • continuarea programelor guvernamentale de sprijin economic extraordinar pentru compensarea pierderilor financiare pentru companiile, întreprinderile, lucrătorii independenți, asociațiile și instituțiile afectate de închiderile temporare;
 • introducerea unei strategii de dublă testare pentru persoanele care sosesc în Germania din zone de risc.

 

În continuare, rămân în vigoare principalele măsuri adoptate în etapele anterioare de carantină (lockdown):

 • comerțul cu amănuntul nu mai este permis, cu excepția produselor alimentare și a bunurilor necesare; magazinele care comercializează astfel de produse pot rămâne deschise cu condiția respectării măsurilor de igienă, a controlării accesului și evitării cozilor;
 • serviciile din domeniul îngrijirii personale: coafură, cosmetică, masaj, tatuaje și altele similare vor fi închise. Tratamentele necesare din punct de vedere medical, de exemplu fizioterapie, terapie ocupațională și logoterapie, podologie etc. sunt încă posibile;
 • restaurantele, pub-urile și barurile rămân închise, fiind permisă numai livrarea sau ridicarea de comenzi pentru consum la domiciliu; este interzisă consumarea alimentelor pe loc. De asemenea, se interzice consumul de băuturi alcoolice în locuri publice;
 • instituțiile și facilitățile destinate activităților recreative și de divertisment rămân închise: teatre, opere, săli de concert și instituții similare; târguri comerciale, cinematografe, parcuri de distracții și furnizori de activități de petrecere a timpului liber (interior și exterior), cazinouri, magazine de pariuri și facilități similare;; sporturi de agrement în toate facilitățile publice și private, inclusiv studiouri de fitness, piscine și băi termale ș.a.;
 • ceremoniile religioase din biserici, sinagogi și moschei, precum și întâlnirile altor comunități religioase sunt posibile numai în anumite condiții care sunt stabilite de Ministerul federal de interne împreună cu comunitățile religioase;
 • cetățenilor li se solicită renunțarea la călătorii și vizite private care nu sunt absolut necesare, atât pentru călătoriile externe, cât și cele interne, chiar și pentru deplasările de o zi în interiorul Germaniei. Cazarea mai este posibilă, exclusiv în cazuri întemeiate și în mod evident non-turistice;
 • guvernul federal și landurile vor intensifica controalele pentru a asigura respectarea măsurilor adoptate, inclusiv prin controale inopinate și mai ales în zonele de frontieră.
 • Este obligatorie purtarea măștii de protecție în mijloacele de transport în comun şi în magazine, precum și respectarea regulilor de igienă și păstrarea distanței sociale (1,5m) în spațiul public; masca trebuie purtată inclusiv în zonele publice în care nu este posibilă păstrarea distanței minime recomandate. Nerespectarea acestei obligații este sancționată cu amendă de minimum 50 EUR.
 • Regulile de conduită, restricțiile și măsurile de relaxare decise la nivelul fiecărui land pot fi accesate pe pagina cancelariei federale a Germaniei:https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

 

ALTE INFORMAȚII UTILE:

 • Informații utile pentru lucrătorii sezonieri în domeniul agricol din Germania pot fi accesate aici: https://berlin.mae.ro/local-news/1369
 • În contextul demersurilor întreprinse de autoritățile germane în vederea gestionării și prevenirii infecției cu SARS-CoV-2, Ministerul Afacerilor Externe recomandă lucrătorilor, cetățeni români, care se află la acest moment în R.F Germania ca, în cazul în care întâmpină probleme legate de contractele de muncă, să aibă în vedere următoarele demersuri: 

 

Lucrători cu contracte de muncă în derulare:

Lucrători cu contracte de muncă finalizate:

Angajații care au un contract de muncă în derulare sunt sfătuiți să își contacteze angajatorul pentru a se informa cu privire la deciziile luate de acesta în contextul măsurilor anunțate de autorități.

Măsurile legislative germane pentru dreptul muncii prevăd:

 • obligația angajatorului de a plăti salariile tuturor angajaților care sunt apți de muncă și sunt pregătiți pentru muncă. Problemele operaționale (exemplu: lipsă comenzi, lipsă materie primă) sunt suportate de angajator;
 • indemnizația pentru un program de muncă diminuat (Kurzarbeitergeld). Agenția pentru Plasarea Forței de Muncă (Agentur für Arbeit) acordă un sprijin financiar firmelor pentru plata salariilor angajaților cărora le-a fost redus programul de muncă în contextul scăderii activității.  Această indemnizație reprezintă 60% din salariul net (67% pentru angajații care au cel puțin un copil). Firmele angajatoare trebuie să depună cererile pentru această indemnizație la  Agentur für Arbeit;
 • în cazul în care angajatul, ca urmare a unor măsuri implementate de autorități, nu își mai poate desfășura activitatea (exemplu: măsura de carantină, interdicția de a lucra) are dreptul de a fi remunerat în continuare de către angajator. Această perioadă în care angajatul va primi în continuare salariul depinde de particularitățile fiecărui caz (maximum 6 săptămâni);
 • persoanele care se află în izolare - ca urmare a măsurilor luate de autoritățile sanitare - fiind suspectate de a fi infectate cu o boală contagioasă – suferind o pierdere a veniturilor – primesc sume compensatorii conform legii privind protecția împotriva infecțiilor;
 • încurajarea angajatorilor de a solicita angajaților să lucreze la domiciliu.

Persoanele pentru care perioada contractuală a expirat au următoarele posibilități:

 • încasarea drepturilor salariale și contactarea Agenției Federale pentru Plasarea Forței de Muncă (Bundesagentur für Arbeit) pentru înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă și/sau pentru depunerea documentelor necesare în vederea obținerii ajutorului de șomaj (în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege);
 • persoanele care nu și-au recuperat în totalitate drepturile legate de raporturile de muncă, trebuie să se adreseze instanțelor pentru dreptul muncii (Arbeitsgericht), înainte de a părăsi teritoriul Germaniei;
 • persoanele cărora angajatorii nu le-au respectat drepturile, prin neîncheierea contractelor de muncă trebuie să depună plângere la  autoritatea germană care se ocupă cu combaterea muncii fără forme legale – Finanzkontrolle Schwarzabeit Hauptzollamt înainte de a părăsi teritoriul Germaniei;
 • în această perioadă în Germania sunt căutați lucrători (sezonieri) pentru domeniul agricol. Ministerul Federal al Agriculturii a lansat platforma www.daslandhilft.de prin intermediul căreia lucrătorii sunt puși în legătură directă potențialii angajator – firme din domeniul agricol. 

Pentru informații detaliate referitoare la principalele prevederi ale legislației germane din domeniul muncii care trebuie cunoscute de lucrătorii români în contextul pandemiei COVID-19 vă rugăm să accesați pagina de internet a Ambasadei României în R.F. Germania: 

https://berlin.mae.ro/node/345

 

 

Date de contact ale misiunilor României în Republica Federală Germania pot fi găsite la acest link:

http://www.mae.ro/romanian-missions#815