Italia

Informatii despre conditiile speciale de calatorie, in contextul COVID19

Data ultimului update 03.03.2021Data ultimelor modificari: 02.03.2021 Sursa: Ministerul Afacerilor Externe

STARE DE URGENȚĂ: DA – până la data de 30 aprilie 2021.

 

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI DIN ROMÂNIA ÎN ITALIA:

La data de 14 ianuarie 2021, a fost emis un nou decret al Președintelui Consiliului de Miniștri, care se aplică în perioada 16.01 - 05.03.2021.

Persoanele care s-au aflat sau au tranzitat teritoriul României în ultimele 14 zile anterioare sosirii în Italia au obligația de a prezenta transportatorului la momentul îmbarcării sau oricărei persoane desemnate să efectueze controale, o adeverință care confirmă efectuarea, în cele 48 de ore anterioare intrării pe teritoriul italian, a unui test de diagnostic molecular sau de captură antigen, de tip tampon, cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2. În cazul neprezentării testului menționat anterior, este necesară autoizolarea pentru 14 zile. Având în vedere că autoritățile italiene nu au stabilit, până la acest moment, un format/model al adeverinței care atestă rezultatul testului pentru infecția cu SARS-CoV-2, MAE recomandă ca documentul să fie redactat în limba italiană sau engleză.

 

Sunt exceptate de la măsurile menționate anterior următoarele categorii de persoane, cu condiția să nu prezinte simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la sosirea în Republica Italiană:

 • echipaje ale mijloacelor de transport;
 • personal navigant;
 • persoanele care se deplasează dinspre și către statele și teritoriile menționate în lista A (San Marino, Sfântul Scaun) din anexa 20 a decretului;
 • persoanele care intră în Italia pentru motive de muncă reglementate de protocoale speciale de siguranță, aprobate de autoritatea sanitară competentă;
 • persoanele care intră din motive care nu suportă amânare, inclusiv participarea la evenimente sportive și expoziții la nivel internațional, în urma obținerii unei autorizații din partea Ministerului Sănătății și cu obligația de a prezenta transportatorului la momentul îmbarcării sau oricărei persoane desemnate să efectueze controalele, adeverința care confirmă efectuarea, în cele 48 de ore anterioare intrării pe teritoriul național, a unui test de diagnostic molecular sau de captură antigen, de tip tampon, cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2;
 • persoanele care intră în Italia în scopul șederii de scurtă durată (până la 120 de ore în total) din motive de muncă, sănătate sau urgență absolută, cu obligația de a părăsi teritoriul național la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;
 • persoanele care intră în Italia în scopul tranzitului pentru o durată de maximum 36 de ore cu un mijloc de transport privat, cu obligația de a părăsi teritoriul național la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;
 • cetățenii și rezidenții unui stat membru al Uniunii Europene și ai altor state și teritorii indicate în listele A, B, C și D din anexa 20 care intră în Italia din motive dovedite de muncă, cu excepția cazului în care în cele 14 zile anterioare intrării în Italia au stat sau au tranzitat unul sau mai multe state și teritorii menționate în lista C;
 • personalul sanitar care intră în Italia în scopul exercitării profesiilor sanitare, inclusiv în cazurile de exercitare temporară prevăzute de art. 13 din decretul-lege nr. 18 din 17 martie 2020, cu modificările ulterioare (legea nr. 27 din 24 aprilie 2020);
 • lucrătorii transfrontalieri care intră și ies pentru a merge la muncă și pentru a se întoarce acasă;
 • personalul din cadrul companiilor cu sediul principal sau secundar în Italia care revine în Italia după deplasări în străinătate din motive de muncă, pentru o perioadă de maxim 120 de ore (5 zile);
 • funcționarii și agenții, oricum ar fi ei denumiți, din cadrul Uniunii Europene sau ai organizațiilor internaționale, agenții diplomatici, personalul tehnico-administrativ din cadrul misiunilor diplomatice, funcționarii și angajații consulari, personalul militar și forțele de poliție italiene sau străine, precum și pompierii în exercițiul funcțiunii;
 • elevii și studenții care urmează cursuri într-un alt stat decât cel în care își au domiciliul, reședința sau locuința și în care se întorc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână;
 • Persoanele care intră pe teritoriul italian prin intermediul zborurilor „COVID-tested”, în conformitate cu ordonanțele Ministrului sănătății din 23 noiembrie 2020, cu modificările ulterioare;
 • Sportivii, antrenorii, arbitrii, oficialii sportivi și însoțitorii acestora, precum și reprezentanții presei străine în vederea participării în cadrul competițiilor prevăzute de art. 1, alineatul 10, litera e din decretul Președintelui Consiliului de Miniștri/14.01.2021 și cu obligația de a prezenta transportatorului la momentul îmbarcării sau oricărei persoane desemnate să efectueze controale, adeverința care confirmă efectuarea, în cele 48 de ore anterioare intrării pe teritoriul național, a unui test de diagnostic molecular sau de captură antigen, de tip tampon, cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2. Măsura se referă la participarea la evenimente sportive și competiții recunoscute de către CONI – Comitetul Național Olimpic Italian și CIP – Comitetul Național Paraolimpic Italian, având ca obiect sporturile individuale și de echipă organizate de federațiile sportive naționale, discipline sportive asociate, entități de promovare sportivă, organizații sportive internaționale, în cadrul structurilor sportive fără prezența publicului.

 

Orice persoană care sosește în Italia este obligată să prezinte transportatorului sau autorităților italiene abilitate o declarație pe propria răspundere, cu indicarea clară a următoarelor elemente:

 1. statele și teritoriile străine în care persoana s-a aflat sau pe care le-a tranzitat în cele 14 zile anterioare intrării în Italia;
 2. motivele deplasării, în cazul intrării din statele sau teritoriile indicate în lista E din anexa 20;
 3. în cazul șederii sau tranzitului, în cele 14 zile anterioare intrării în Italia, într-unul sau mai multe state și teritorii indicate în listele D, E din anexa 20 a Decretului adoptat la data 4 decembrie 2020: adresa completă a locuinței sau reședinței în Italia unde se va efectua perioada de supraveghere sanitară și autoizolare, mijlocul de transport privat care va fi utilizat pentru a ajunge la locul menționat sau, exclusiv în cazul intrării în Italia cu un mijloc de transport aerian cu caracter regulat, următorul mijloc de transport aerian cu caracter regulat a cărui utilizare este prevăzută pentru a ajunge la destinația finală și codul de identificare al biletului de călătorie, un număr de telefon (poate fi și mobil), la care pot fi primite comunicările pe întreaga durată a perioadei de supraveghere sanitară și de autoizolare.
 • În cazurile în care există obligația impusă de către autoritatea sanitară, este necesară prezentarea unei adeverințe către transportator la momentul îmbarcării, precum și către orice persoană desemnată să efectueze controale, care să ateste efectuarea, în cele 48 de ore anterioare intrării pe teritoriul național, a unui test de diagnostic molecular sau de captură antigen, de tip tampon, cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2.
 • Persoanele care s-au aflat sau au tranzitat, în cele 14 zile anterioare intrării în Italia, statele sau teritoriile menționate în listele C, D, E din anexa 20, chiar dacă sunt asimptomatice, sunt obligate să comunice de îndată sosirea pe teritoriul italian Departamentului de Prevenire din cadrul Autorității sanitare competente teritorial.
 • În cazul apariției unor simptome specifice COVID-19, persoanele afectate sunt obligate să contacteze de îndată Autoritatea sanitară prin intermediul numerelor de telefon dedicate și să se autoizoleze, în așteptarea dispozițiilor ulterioare din partea Autorității sanitare.
 • De asemenea, persoanele care s-au aflat sau au tranzitat, în cele 14 zile anterioare intrării în Italia, statele sau teritoriile menționate în listele D, E din anexa 20, chiar dacă sunt asimptomatice, trebuie să respecte următoarele obligații:
 1. să se deplaseze de la locul de intrare pe teritoriul național sau de la locul de debarcare din mijlocul de transport cu caracter regulat utilizat pentru a intra în Italia către locuința sau reședința în care va fi efectuată perioada de supraveghere sanitară și autoizolare exclusiv cu un mijloc de transport privat;
 2. să se supună supravegherii sanitare și autoizolării pentru o perioadă de 14 zile în locuința sau reședința indicată.
 • Prin derogare, în cazul intrării pe teritoriul Italiei cu o cursă aeriană cu caracter regulat, este permisă continuarea călătoriei cu altă cursă aeriană cu caracter regulat, către destinația finală indicată în declarația întocmită, cu condiția de a nu părăsi zonele special dedicate din cadrul terminalelor.
 • În situațiile sus-menționate, dacă de la locul de intrare pe teritoriul italian sau de la locul de debarcare din mijlocul de transport cu caracter regulat utilizat pentru a intra în Italia, nu este posibilă deplasarea în mod efectiv la locuința sau reședința indicată ca loc de desfășurare a perioadei de supraveghere sanitară și autoizolare, Autoritatea sanitară competentă teritorial informează imediat Protecția Civilă Regională care, în coordonare cu Departamentul central de protecție civilă, stabilește modalitățile și locul unde să fie efectuată supravegherea sanitară și autoizolarea, cu cheltuielile în sarcina exclusivă a persoanelor supuse măsurii menționate anterior. În cazul apariției de simptome COVID-19, persoanele afectate sunt obligate să contacteze de îndată Autoritatea sanitară prin intermediul numerelor de telefon dedicate.
 • Pe durata perioadei de supraveghere sanitară și autoizolare, persoanele supuse acestei măsuri și care nu prezintă simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2 pot reîncepe derularea unei noi perioade de supraveghere sanitară și autoizolare la o altă locuință sau reședință, diferită de cea indicată anterior de către Autoritatea sanitară, cu condiția completării și transmiterii declarației aferente, cu indicarea itinerarului care urmează a fi parcurs și a faptului că transferul către noua locuință sau reședință se va realiza exclusiv cu un mijloc privat de transport.
 • Autoritatea sanitară competentă teritorial asigură respectarea obligației de autoizolare.
 • În cazul apariției unor simptome de infectare cu COVID-19, persoana supravegheată trebuie să notifice imediat medicul generalist sau medicul pediatru ales și autoritatea sanitară, să poarte masca chirurgicală și să se izoleze de celelalte persoane cu care locuiește într-o cameră separată, asigurând o ventilație naturală adecvată, în așteptarea transferului la spital, în caz de necesitate.
 • Autoritatea sanitară va contacta zilnic persoana sub supraveghere pentru monitorizarea stării de sănătate.

 

EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:

 • persoanele care intră în Italia în scopul tranzitului pentru o durată de maximum 36 de ore cu un mijloc de transport privat, cu obligația de a părăsi teritoriul italian la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;
 • în cazul intrării în Italia cu o cursă aeriană de linie, este permisă continuarea călătoriei cu un alt mijloc de transport aerian de linie către destinația finală menționată în declarație, cu condiția de a nu părăsi zonele special amenajate în interiorul aeroporturilor;
 • pasagerii vaselor de croazieră care debarcă în Italia la încheierea croazierei au voie să se întoarcă în propria țară (cu cheltuieli în sarcina armatorului);
 • la îmbarcarea în avion / navă cu destinația Italia, este necesar să completați o declarație pe propria răspundere (model formular MAE), specificând în mod clar că vă aflați în tranzit înspre propria locuință care se află într-o țară diferită de Italia. Dacă prezentați simptomele specifice COVID-19, trebuie să înștiințați imediat telefonic autoritățile sanitare locale competente și să respectați instrucțiunile acestora.

 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

La data de 13.02.2021, Ministerul Sănătății italian a adoptat o nouă ordonanță prin care au fost modificate restricțiile de călătorie pentru Brazilia și au fost introduse noi restricții pentru persoanele care intră pe teritoriul național din Austria.

Noua ordonanță își produce efectele până la data de 05.03.2021.

Potrivit noii Ordonanțe, este permisă intrarea pe teritoriul național exclusiv pentru următoarele categorii de persoane care s-au aflat sau au tranzitat Brazilia în cele 14 zile anterioare sosirii în Italia:

 • persoanele care au obținut reședința în Italia anterior datei de 13 februarie 2021;
 • funcționarii și agenții, oricare ar fi denumirea acestora, din cadrul Uniunii Europene sau ai organizațiilor internaționale, agenții diplomatici, personalul tehnico-administrativ din cadrul misiunilor diplomatice, funcționarii și angajații consulari, personalul militar și forțele de poliție italiene sau străine, precum și pompierii în exercițiul funcțiunii;
 • persoanele care au fost autorizate în mod expres de către Ministerul Sănătății din motive imperative de necesitate.

 

În aceste cazuri, intrarea pe teritoriul național și traficul aerian dinspre Brazilia sunt permise cu respectarea următoarelor condiții:

 • obligația de a prezenta transportatorului la momentul îmbarcării sau oricărei persoane desemnate să efectueze controale, o adeverință care confirmă efectuarea, în cele 48 de ore anterioare intrării pe teritoriul italian, a unui test molecular sau de captură antigen, de tip tampon, cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;
 • obligația de a se supune unui test molecular sau de captură antigen, de tip tampon, în momentul sosirii în aeroport/în port/în localitatea de frontieră, ori în cel mult 48 de ore de la intrarea pe teritoriul italian în cadrul autorității sanitare competente. În situația sosirii pe cale aeriană dinspre Brazilia, testul se va efectua în aeroportul de destinație;
 • indiferent de rezultatul testului, toate persoanele sunt obligate să se supună măsurii de autoizolare timp de 14 zile și să comunice de îndată sosirea pe teritoriul italian Departamentului de Prevenire din cadrul Autorității sanitare competente teritorial;
 • obligația de a se supune unui test molecular sau de captură antigen, de tip tampon, la expirarea celor 14 zile de izolare.

 

Pentru echipajele mijloacelor de transport și personalul navigant nu este obligatorie măsura autoizolării de 14 zile (cu excepția cazurilor în care apar simptome specifice COVID-19). În schimb, aceste categorii de persoane se vor supune testării la intrarea pe teritoriul italian.

 

Aceeași ordonanță prevede introducerea unor măsuri restrictive și pentru persoanele care intră pe teritoriul italian din Austria.

În această situație, este permisă intrarea și tranzitul pe teritoriul italian pentru persoanele care în cele 14 zile anterioare sosirii s-au aflat sau au tranzitat pentru o perioadă de peste 12 ore teritoriul austriac, cu respectarea următoarelor condiții:

 • obligația de a prezenta transportatorului la momentul îmbarcării sau oricărei persoane desemnate să efectueze controale, o adeverință care confirmă efectuarea, în cele 48 de ore anterioare intrării pe teritoriul italian, a unui test molecular sau de captură antigen, de tip tampon, cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;
 • obligația de a se supune unui test molecular sau de captură antigen, de tip tampon, în momentul sosirii în aeroport/în port/în localitatea de frontieră sau de a efectua un test în cel mult 48 de ore de la intrarea pe teritoriul italian, în cadrul autorității sanitare competente;
 • indiferent de rezultatul testului, persoanele sunt obligate să se supună măsurii de autoizolare pentru o perioadă de 14 zile și să comunice de îndată sosirea pe teritoriul italian Departamentului de Prevenire din cadrul Autorității sanitare competente teritorial;
 • obligația de a se supune unui test molecular sau de captură antigen, de tip tampon, la expirarea celor 14 zile de izolare.

 

Sunt exceptate de la măsurile menționate anterior următoarele categorii de persoane, cu condiția să nu prezinte simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la sosirea în Republica Italiană:

 • echipajele mijloacelor de transport;
 • personalul navigant;
 • persoanele care se deplasează dinspre și către statele și teritoriile menționate în lista A (San Marino, Sfântul Scaun);
 • persoanele care intră în Italia pentru motive de muncă reglementate de protocoale speciale de siguranță, aprobate de autoritatea sanitară competentă;
 • persoanele care intră în Italia în scopul tranzitului pentru o durată de maximum 36 de ore cu un mijloc de transport privat, cu obligația de a părăsi teritoriul național la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;
 • personalul sanitar care intră în Italia în scopul exercitării profesiilor sanitare, inclusiv în cazurile de exercitare temporară prevăzute de art. 13 din decretul-lege nr. 18 din 17 martie 2020, cu modificările ulterioare (legea nr. 27 din 24 aprilie 2020);
 • lucrătorii transfrontalieri care intră și ies pentru a merge la muncă și pentru a se întoarce acasă;
 • elevii și studenții care urmează cursuri într-un alt stat decât cel în care își au domiciliul, reședința sau locuința și în care se întorc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână;
 • sportivii, antrenorii, arbitrii, oficialii sportivi și însoțitorii acestora, precum și reprezentanții presei străine în vederea participării în cadrul competițiilor prevăzute de art. 1, alineatul 10, litera e din decretul Președintelui Consiliului de Miniștri/14.01.2021 și cu obligația de a prezenta transportatorului la momentul îmbarcării sau oricărei persoane desemnate să efectueze controale, adeverința care confirmă efectuarea, în cele 48 de ore anterioare intrării pe teritoriul național, a unui test molecular sau de captură antigen, de tip tampon, cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. Măsura se referă la participarea la evenimente sportive și competiții recunoscute de către CONI – Comitetul Național Olimpic Italian și CIP – Comitetul Național Paraolimpic Italian, având ca obiect sporturile individuale și de echipă organizate de federațiile sportive naționale, discipline sportive asociate, entități de promovare sportivă, organizații sportive internaționale, în cadrul structurilor sportive fără prezența publicului.

 

Până la data de 5 martie 2021, persoanele care efectuează deplasări în/din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord se vor supune reglementărilor prevăzute pentru statele aflate pe lista E din anexa 20 a decretului Președintelui Consiliului de Miniștri din 14.01.2021.

Persoanele aflate în această situație, chiar dacă sunt asimptomatice, sunt obligate să efectueze izolarea la domiciliu, să comunice de îndată sosirea pe teritoriul italian Departamentului de Prevenire din cadrul Autorității sanitare competente teritorial și să se supună testării (test molecular sau de captură antigen, de tip tampon).

Este interzisă intrarea în Italia pentru persoanele care, în cele 14 zile anterioare sosirii, s-au aflat în sau au tranzitat statele din lista E din anexa 20 a decretului din 4.12.2020.

Interzicerea intrării nu se aplică în următoarele situații:

 • urgență absolută;
 • motive de sănătate;
 • motive de studiu;
 • intrarea pe teritoriul național pentru a ajunge la domiciliul/locuința/reședința personală;
 • cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, statelor Schengen, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Andorrei, Principatului Monaco, Republicii San Marino, Statului Vatican și membrilor acestora de familie, astfel cum sunt definiți la art. 2 și 3 din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului, din 29 aprilie 2004, cu privire la dreptul cetățenilor Uniunii și al membrilor familiilor lor la deplasare și ședere în mod liber, pe teritoriul statelor membre, care modifică Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 și abrogă directivele 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE;), cu reședința înregistrată în Italia la o dată anterioară celei indicate în lista F din Anexa 20;
 • Prevederilor Decretului din 07.09.2020, la art. 4, alin. 1, după litera i), se adaugă următoarea: „i-bis) intrarea pe teritoriul național pentru a ajunge la domiciliul/locuința/reședința unei persoane dintre cele menționate la literele f) și h), de care, chiar în lipsa conviețuirii, este legat printr-o relație afectivă stabilă”.

Înainte de a efectua o călătorie în străinătate, se recomandă verificarea regulilor stabilite în țara de destinație și în eventualele țări de tranzit. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați pagina de internet a Consiliului de Miniștri din http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa, precum și secțiunea dedicată de pe pagina de internet a Ministerului italian al Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale (informații actualizate periodic).

 

MĂSURI PE PLAN INTERN:

Teritoriului național este în continuare împărțit pe zone diferențiate în funcție de gradul de risc pe care îl prezintă, cu măsuri de restricție suplimentare. Acestea se stabilesc prin ordin al Ministrului Sănătății. Pentru detalii puteți accesa pagina de internet: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone.

Sunt în continuare interzise deplasările pe întreg teritoriul țării între orele 22.00 și 5.00 dimineața, cu excepția celor justificate de muncă, sănătate sau situații de necesitate.

Conform decretului legislativ nr. 15 din 23 februarie 2021, până pe 27 martie 2021 sunt interzise deplasările între regiuni, cu excepția motivelor legate de muncă, de sănătate sau a situațiilor de necesitate. Este permisă întoarcerea la propria reședință, domiciliu sau locuință.

Modelul declarației pe proprie răspundere pentru justificarea deplasărilor pe plan intern este disponibil la pagina de internet - https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf.

Rămân în continuare valabile prevederile privind obligativitatea purtării măștii de protecție în aer liber, în prezența altor persoane. De asemenea, purtarea măștii este obligatorie în toate spațiile închise, cu excepția locuințelor private.

Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să consultați următoarele pagini de internet:

 

Autoritățile regionale pot adopta unele măsuri suplimentare mai restrictive, în funcție de evoluția datelor epidemiologice. Vă recomandăm să vă informați cu atenție privind măsurile valabile în regiunea în care urmează să călătoriți.

Prin Decretul Lege 19/25.03.2020, în vigoare din 26 martie, au fost aprobate dispoziții privind regimul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea restricțiilor stabilite pentru limitarea răspândirii COVID-19. Cu excepția cazului în care fapta nu constituie infracțiune, sunt prevăzute sancțiuni pecuniare între 400 și 3000 Euro. În situația în care încălcarea restricțiilor se realizează de o persoană aflată în autovehicul, cuantumul sancțiunii se mărește cu o treime.

 

ALTE INFORMAȚII UTILE: Ambasada României în Republica Italiană a pus la dispoziție o serie de informații pentru lucrătorii români din Italia, care pot fi consultate pe site-ul misiunii diplomatice, secțiunea Muncă și Afaceri Sociale: http://roma.mae.ro/node/1013.

 

Datele de contact ale misiunilor României în Italia – AICI.