Republica Moldova

Informatii despre conditiile speciale de calatorie, in contextul COVID19

Data ultimului update: 03.03.2021. Data ultimelor modificari: 17.02.2021 Sursa: Ministerul Afacerilor Externe

STARE DE URGENȚĂ: NU (stare de urgență în sănătate publică, similară stării de alertă, valabilă începând cu data de 16.02.2021 până pe 15.04.2021 - link )

 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

A fost adoptată o nouă listă a statelor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a infecției cu SARS-CoV-2 (https://msmps.gov.md/comunicare/noutati/lista-statelor-pentru-care-se-impune-regimul-de-autoizolare-la-intrarea-pe-teritoriul-republicii-moldova-incepand-cu-01-februarie-2021/), clasificate ca zonă roșie, pentru care se impune interdicția de intrare, respectiv regimul de autoizolare la intrarea în Republica Moldova (lista este elaborată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și este valabilă din 04.01.2021. Lista statelor clasificate în zone roşii şi verzi se actualizează o dată la 14 zile, în ziua de vineri, şi intră în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare. Potrivit deciziei, România NU  este clasificată ca zonă roșie, fiind inclusă în zona verde.

 • Este permisă intrarea pe teritoriul Republicii Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor care vin din statele clasificate ca zonă verde. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din statele clasificate ca zonă verde nu vor completa Fişa epidemiologică şi nu vor fi obligați să respecte regimul de autoizolare de 14 zile. În cazul în care punctul de pornire este situat într-un stat clasificat ca zonă verde, iar în timpul călătoriei a fost tranzitat un stat clasificat ca zonă roșie, inclusiv tranzit aeroportuar, atunci persoana este considerată ca sosind din zona roşie, trebuie să completeze fişa epidemiologică şi este obligată să respecte regimul de autoizolare de 14 zile.
 • Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care sosesc din statele clasificate ca zonă roşie, cu următoarele excepţii:
 • membrii de familie ai cetăţenilor Republicii Moldova;
 • persoanele care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi;
 • persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document justificativ, care include invitația şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
 • elevii/studenții care urmează să susțină examene, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, ori care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/ organizarea/ desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor justificative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;
 • membrii familiilor cetăţenilor străini care au permis de şedere în Republica Moldova;
 • cetăţenii străini care desfășoară activități în calitate de personal didactic în Republica Moldova;
 • posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizațiilor/ misiunilor internaționale acreditate în Republica Moldova şi/ sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
 • persoanele în tranzit, inclusiv cele repatriate ca urmare a acordării protecţiei consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
 • persoanele care călătoresc din motive de sănătate şi umanitare, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor justificative);
 • lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu operatori economici din Republica Moldova;
 • conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport care efectuează transport de mărfuri, ai mijloacelor de transport persoane  (cu mai mult de 9 locuri pe scaun, inclusiv locul conducătorului), echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor, precum şi brigăzile şi personalul de deservire a garniturilor de tren;
 • jurnaliștii străini, acreditați în calitate de corespondenți permanenți în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
 • cetățenii străini care sunt citați de instanțele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum și reprezentanții lor legali, aspect dovedit prin documente justificative în acest sens;
 • cetățenii străini care călătoresc în scopul perfectării documentelor emise de instituțiile publice din Republica Moldova, dovedit prin documente justificative (programări, invitații etc.).
 • persoanele care dețin un document care confirmă administrarea vaccinului anti-COVID-19.

 

EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL (valabile începând cu data de 30 noiembrie 2020):

 • Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi sosesc, direct sau în tranzit, din state clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu Fişa epidemiologică şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile stabilite în acest sens. În cazul minorilor cu vârsta de până la 14 ani, fișa epidemiologică/declarația pe propria răspundere trebuie completată și semnată de reprezentantul legal sau de însoțitor. Excepţie de la aceste prevederi fac următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă (nu sunt obligate să respecte regimul de autoizolare de 14 zile):
 • conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă şi a vehiculelor rutiere de transport-persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/ navelor, precum şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;
 • persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitare, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor justificative);
 • elevii/ studenții care urmează să susțină examene, care merg la studii în unităţi/ instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/ organizarea/ desfăşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor justificative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;
 • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document justificativ, care include invitaţia și/ sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
 • persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenirea în Republica Moldova prezintă confirmarea delegării în străinătate din partea persoanei juridice rezidente în Republica Moldova şi contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituţiile publice ale Republicii Moldova;
 • lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai operatorilor economici din statele menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu operatori economici respectivi;
 • posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizația Națiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaționale acreditate în Republica Moldova şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
 • persoane aflate în tranzit;
 • jurnaliști străini, acreditați în calitate de corespondenți permanenți în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
 • cetățenii străini care sunt citați de instanțele de judecată/ autorități din Republica Moldova, precum și reprezentanții lor legali, aspect dovedit prin documente justificative în acest sens;
 • cetățenii străini care călătoresc în scopul perfectării documentelor emise de instituțiile publice din Republica Moldova, dovedit prin documente justificative (programări, invitații etc.).
 • persoanele care dețin un document care confirmă administrarea vaccinului anti-COVID-19.
 • A fost reluată activitatea de transport feroviar și rutier de persoane în traficul internațional, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control a infecției cu SARS-CoV-2.
 • Au fost reluate cursele aeriene regulate de pasageri și a charterelor regulate de pasageri, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu SARS-CoV-2.

 

Cu privire la tranzit, autoritățile din Republica Moldova au precizat că acesta este permis, în următoarele condiții:

 • durata tranzitului să nu fie mai mare de 48 de ore;
 • se vor utiliza exclusiv următoarele culoare de tranzit și puncte de trecere a frontierei:
 • Giurgiulești – Galați rutier, Giurgiulești – Reni rutier;
 • Aeroportul Internațional Chișinău aerian, Leușeni – Albița rutier;
 • Aeroportul Internațional Chișinău aerian, Criva – Mamalîga rutier;
 • Aeroportul Internațional Chișinău aerian, Palanca – Maiaki – Udobnoe rutier.

 

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE / DINSPRE ROMÂNIA:

 • Pe cale rutieră: utilizarea punctelor de trecere a frontierei Albița-Leușeni, Galați-Giurgiulești.

 

MĂSURI PE PLAN INTERN:

 • Este funcțional procesul educațional în cadrul tuturor instituțiilor de învățământ.
 • Se mențin următoarele interdicții și restricții, respectiv se permit următoarele activități:
 • Interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane; respectarea distanței fizice de 1 metru este obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice;
 • Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 ani în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu excepţia: (i) deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfăşurată la distanţă; (ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (iii) deplasarea pentru asistenţă medicală ce nu poate fi amânată; (iv) deplasarea pentru alte motive justificate şi care nu poate fi amânată;
 • Interzicerea prezenței pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracții și zone de agrement;
 • Interzicerea activității cluburilor de noapte, indiferent de denumirea unității comerciale (exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.);
 • Se interzice desfășurarea activităților de deservire în unitățile de administrație publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum și în unitățile de alimentație publică amplasate în punctele de comercializare a produselor petroliere, centre comerciale, aeroporturi, porturi internaționale și în punctele internaționale de trecere a frontierei de stat, în intervalul orar 22:00-07:00;
 • Se limitează numărul de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic raional și interraional la 50% din capacitate, iar în transportul rutier în trafic local și municipal în limita a 50% din capacitatea de îmbarcare;
 • Începând cu 17 februarie 2021, se suspendă activitatea centrelor comerciale la nivel național în zilele de sâmbătă și duminică, cu asigurarea funcționării în regim normal a unităților de comercializare a produselor alimentare și a produselor farmaceutice, amplasate în incinta acestora;
 • Se restricționează, în perioada 17 februarie 2021 - 1 martie 2021 inclusiv, activitatea piețelor comerciale, care se va desfășura doar în zilele de marți, joi și sâmbătă, cu excepția piețelor agricole;
 • Se stabilește pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/ prestări servicii în spații închise, admiterea concomitentă în spațiul comercial/ de deservire a unui număr limitat de clienți, reieșind din normativul de 1 vizitator/4m2 de suprafață comercială liberă;
 • Se permite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane. Întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție;
 • Se permite organizarea întrunirilor/ reuniunilor în grup, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane;
 • Se permite organizarea și desfășurarea evenimentelor festive, cu caracter unic, în unitățile de alimentație publică, cu participarea unui număr mai mic de 20 de persoane.
 • Se permite desfășurarea activităților cu prezența spectatorilor, în incinta sălilor de teatru, a cinematografelor şi a caselor de cultură, la capacitate de 50% din numărul de locuri, dar nu mai mult de 250 spectatori pentru sălile cu o capacitate mai mare de 500 de locuri;
 • Se permite, începând cu 16 ianuarie 2021, desfășurarea etapei locale a olimpiadelor școlare la disciplinele de studiu, cu prezența fizică a persoanelor în incinta instituțiilor de învățământ;
 • Se permite, începând cu 16 ianuarie 2021, reluarea competițiilor sportive fără spectatori, desfășurate în aer liber și în spații închise de către federațiile sportive naționale de ramură;

 

ALTE INFORMAȚII UTILE:

Puncte de trecere a frontierei cu Republica Moldova deschise:

Rutiere:

 • Sculeni – Sculeni
 • Albița – Leușeni
 • Galați – Giurgiulești
 • Stânca – Costești
 • Cahul – Oancea

 

Tranzit / culoare dedicate:

 • România – Republica Moldova:
  • Giurgiulești – Galați (rutier);
  • Aeroportul Internațional Chișinău (aerian) – Leușeni – Albița (rutier);

 

 • Republica Moldova - Ucraina:
  • Giurgiulești – Reni (rutier);
  • Aeroportul Internațional Chișinău (aerian), Criva – Mamalîga (rutier);
  • Aeroportul Internațional Chișinău (aerian), Palanca – Maiaki – Udobnoe (rutier).

 

Datele de contact ale misiunilor României în Republica Moldova:

 1. Ambasada României la Chișinău

Cancelarie, str. București nr. 66/1; tel. +373 22 211 813, +373 22 213 037; e-mail chisinau@mae.ro

Secția consulară, str. Grigore Ureche nr. 2; tel. de urgență +373 68 336 363; e-mail chisinau.consul@mae.ro

Biroul de promovare comercială, str. Vlaicu Pârcălab nr. 39; tel. +373 22 235 389; e-mail economic@ambasadaromaniei.md

 1. Institutul Cultural Român, Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 39; tel. +373 22 228 360; e-mail icr@ambasadaromaniei.md
 2. Consulatul General al României la Bălți, str. Sfântul Nicolae nr. 51; tel. +373 23 180 001; tel. de urgență +373 68 195 006; e-mail balti@mae.ro
 3. Consulatul General al României la Cahul, str. B.P. Hașdeu nr. 11, tel. +373 29 980 004; tel. de urgență +373 60200925; e-mail: cahul@mae.ro
 4. Biroul Consular din Ungheni, str. Mihai Eminescu nr. 35; tel. +373 23 680 001, +373 23 680 002; e-mail consul@bungheni.mdl.net

 

Date de contact ale misiunilor României în Republica Moldova – AICI.