Norvegia

Informatii despre conditiile speciale de calatorie, in contextul COVID19

Data ultimului update: 03.03.2021. Data ultimelor modificari: 01.03.2021 Sursa: Ministerul Afacerilor Externe 

STARE DE URGENȚĂ: NU

 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

Începând cu luna martie 2020, la frontierele terestre au fost introduse controale extinse în contextul pandemiei de COVID-19, această măsură fiind prelungită până la data de 1 iunie 2021.

 

CONDIȚII DE INTRARE ÎN NORVEGIA:

Intrarea în Norvegia este restricționată începând cu data de 29 ianuarie 2021. Pot intra în Norvegia doar persoanele care:

 • dețin cetățenia norvegiană;
 • au domiciliul/reședința în Norvegia (P-number);
 • lucrează într-un domeniu considerat critic pentru societatea norvegiană.

Această măsură este valabilă până la data de 15 martie 2021 (va fi ulterior reevaluată).

 Următoarele categorii de persoane reprezintă excepții de la măsura restricționării accesului, fiindu-le permisă intrarea în Norvegia:

 • membrii de familie a persoanelor care au reședința în Norvegia (soțul / partenerul înregistrat / coabitantul, copiii minori, părinții copiilor minori);
 • persoanele aflate în tranzit aeroportuar în Norvegia;
 • transportatorii profesioniști de mărfuri și persoane;
 • membrii echipajelor navale și cei ai echipajelor aeriene;
 • persoanele care se deplasează în Norvegia din anumite motive (de exemplu: pentru îngrijirea copiilor minori, pentru acordarea de îngrijire a anumitor categorii de persoane vulnerabile sau din alte motive de asistență socială);
 • persoanele care își desfășoară activitatea în domenii sociale considerate critice;
 • personalul medical din Suedia și Finlanda care își desfășoară activitatea în cadrul serviciului norvegian de sănătate și îngrijire;
 • persoanele care locuiesc în Norvegia (inclusiv membri ai misiunilor diplomatice și consulare și organizațiilor internaționale, rezidenți în Norvegia și notificați la MAE, inclusiv membrii de familie, precum și diplomații cu acreditare dublă și curierii diplomatici);
 • jurnaliștii și alt tip de personal aflat în misiune pentru o instituție mass-media străină.
 • specialiști din domeniul industriei maritime (solicitări pentru acordarea de excepții de la restricțiile de intrare în Norvegia pot fi adresate de angajatorul norvegian Autorității Maritime Norvegiane, începând cu data de 20 februarie 2021).

 

Potrivit listei furnizată de autoritățile norvegiene sunt considerate domenii sociale critice:

 • Managementul și gestionarea situațiilor de criză;
 • Apărare;
 • Lege și ordine publică;
 • Sănătate și îngrijire, inclusiv farmaciile și serviciile de curățenie;
 • Serviciile de salvare;
 • Serviciile de securitate digitală pentru sectorul civil;
 • Natura și mediul înconjurător;
 • Securitatea aprovizionării;
 • Serviciile de gestionare/aprovizionare cu apă potabilă/menajeră;
 • Serviciile financiare;
 • Serviciile de furnizare a energiei electrică;
 • Serviciile de transport;
 • Servicii de comunicații care funcționează prin sateliți;
 • Industria maritimă.

 

Următoarele categorii de persoane nu vor mai putea intra în Norvegia:

 • persoanele rezidente în statele Spațiului Economic European (SEE) și cetățenii SEE rezidenți în state terțe (cu excepția situației în care se încadrează în categoriile exceptate pentru care este permis accesul în Norvegia);
 • membrii de familie ai cetățenilor statelor SEE și cetățeni străini care nu sunt rude apropiate ale cetățenilor statelor SEE și celor rezidenți SEE sau străini (bunici, copii majori, părinții copiilor majori și parteneri de cuplu);
 • cetățenii străini din țări din afara SEE care dețin un permis de reședință în Norvegia în scop muncă sau studii, inclusiv lucrătorii sezonieri și studenții;
 • cetățenii străini care desfășoară activități în domeniul cinematografiei (producție de filme sau seriale) în Norvegia sau cercetare, care nu au nevoie de un permis de reședință în Norvegia pentru un contract de muncă.

 

Informații suplimentare pot fi consultate la: https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/listeover-kritiske-samfunnsfunjoner/id2695609/.

Măsura restricționării accesului în Norvegia va fi reevaluată după 14 zile.

 

Rămân în vigoare măsurile referitoare la prezentarea unui test negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat anterior sosirii în Norvegia, testarea obligatorie la frontieră, înregistrarea electronică a călătoriei, perioada de carantină și unitățile hoteliere desemnate în acest scop, conform informațiilor prezentate mai jos.

 

1. Obligativitatea testării pentru infecția cu SARS-CoV-2 (începând cu data de 18 ianuarie 2021): 

Autoritățile norvegiene au anunțat obligativitatea testării pentru virusul SARS-CoV-2 la punctele de trecere a frontierei, măsura fiind aplicată tuturor persoanelor care sosesc în Norvegia. Astfel, toate persoanele care sosesc dintr-o zonă ,,roșie” trebuie să se testeze la intrarea în Norvegia. Testul efectuat este molecular de tip RT-PCR sau antigen rapid și se efectuează gratuit. Toate persoanele care sosesc din Marea Britanie, Africa de Sud, Irlanda, Regatul Țărilor de Jos, Austria, Portugalia și Brazilia trebuie să efectueze un test molecular tip PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 la sosirea în punctul de trecere a frontierei norvegiene.

Persoanele care refuză testarea și nu părăsesc Norvegia voluntar vor fi amendate și trebuie să efectueze perioada de carantină într-un hotel dedicat acestui scop.

Unele puncte de frontieră de importanță mai redusă au fost închise. Lista punctelor de frontieră deschise în prezent este disponibilă la: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/hod/201231_aapne_grenseovergangssteder_210102.pdf

 

2. Prezentarea unui certificat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 24 ore înainte de intrarea în Norvegia. Metoda de testare aprobată este testul molecular tip PCR sau antigen. Documentul trebuie să fie redactat în limba norvegiană, suedeză, daneză, engleză, franceză sau germană.

Persoanelor care nu pot prezenta un astfel de test le poate fi refuzată intrarea pe teritoriul norvegian.

Această prevedere nu se aplică: cetățenilor norvegieni; persoanelor cu reședința în Norvegia; persoanelor aflate în tranzit; cetățenilor străini care sosesc în mod regulat în Norvegia din Suedia sau Finlanda în scop lucrativ sau pentru studii; persoanelor care efectuează transport de mărfuri, personalului aviatic și marinarilor, deținători ai unui document care să ateste calitatea acestora; invitaților oficiali.

 

3. Înregistrarea în registrul electronic de călătorie (obligatoriu atât pentru cetățenii norvegieni, cât și pentru cetățenii străini), prin completarea unui formular care se tipărește și apoi se prezintă poliției la trecerea frontierei (formularul poate fi completat în limba română, precum și în norvegiană, engleză, rusă, poloneză și lituaniană la următoarea pagină de internet: https://reg.entrynorway.no). Informațiile solicitate sunt necesare pentru respectarea reglementărilor privind carantina obligatorie pentru persoanele care intră în Norvegia. Datele transmise sunt arhivate pentru o perioadă de 20 de zile, urmând ca ulterior să fie șterse.

Detalii legate de înregistrarea în registrul electronic de călătorie pot fi solicitate la numărul de telefon: 0047 33 41 28 70.

 

MĂSURA CARANTINEI LA INTRAREA ÎN NORVEGIA:

România se află, la acest moment, pe lista statelor europene pentru care se menține obligativitatea intrării în carantină la domiciliu, pentru o perioadă de 10 zile la sosirea în Norvegia, alături de Andorra, Austria, Bulgaria, Belgia, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca (cu excepția Groenlandei), Elveția, Estonia, Finlanda (cu excepția districtelor Itä-Savo, Central/South Ostrobothnia, Etelä-Savo,, Lappi, Pohjois-Savo, Satakunta), Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Letonia, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Monaco, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, San Marino, Slovacia, Slovenia, Suedia, Ungaria, Vatican.

Această listă este întocmită de Institutul Norvegian pentru Sănătate Publică și este revizuită permanent. Lista poate fi consultată la următoarea pagină de internet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1.

Măsura carantinei poate fi încheiată după a 7-a zi, dacă persoana supusă acestei măsuri prezintă 2 teste negative pentru infecția cu SARS-CoV-2. Primul test trebuie efectuat în primele 3 zile de la intrare și cel de-al doilea în cea de-a 7-a zi (cel de-al doilea test trebuie să fie de tip RT-PCR). Testarea este voluntară, iar în lipsa acestor teste persoana trebuie să rămână în carantină pentru o perioadă de 10 zile.

Aceste reglementări nu se aplică persoanelor care sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord – care trebuie să efectueze o perioadă de carantină de 10 zile și două teste pentru infecția cu SARS-CoV-2.

Persoanele care au obligația de a efectua cele 10 zile de carantină după sosirea în Norvegia trebuie să se cazeze la un hotel desemnat pentru efectuarea acestei măsuri, cu excepția cetățenilor norvegieni, a rezidenților și a persoanelor pentru care angajatorul oferă o cazare adecvată (cazarea fiecărei persoane în camere separate, cu baie separată).

Începând cu data de 22 februarie 2021, s-a instituit obligația angajatorului de a obține acordul autorităților norvegiene (Autoritatea pentru Inspecția în Muncă) pentru spațiul pus la dispoziție pentru carantinare. Acordul trebuie obținut anterior sosirii în Norvegia a persoanei care urmează să efectueze carantinarea.

Au fost limitate, de asemenea,  posibilitățile de carantinare în afara hotelurilor de carantină doar pentru persoanele care au motive speciale (petrecerea timpului cu copii, participarea la ceremonii funerare).

Persoanele care fac parte din aceeași familie (soț/soție, copii) și sosesc în același timp în Norvegia pot fi carantinate în același spațiu (fără a fi nevoie de carantinare în spații separate).

Persoanele care nu sunt cazate în hoteluri de carantinare trebuie să efectueze un test pentru infecția cu SARS-CoV-2 în cea de-a 7-a zi.

La sosirea în Norvegia, Poliția este cea care informează cu privire la cerința de a rămâne la un hotel de carantină și, în cooperare cu municipalitatea, oferă instrucțiuni despre unitatea hotelieră la care urmează să fie efectuată (în localitatea/punctul de intrare sau în localitatea de destinație); prin urmare, nu se poate rezerva în avans o cameră de hotel pentru efectuarea carantinei; nu există o listă a acestor hoteluri de carantină.  

Costul sejurului la un hotel de carantină va fi de 500 NOK (aprox. 50 EUR) / pe noapte, atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii și angajați. Copiii cu vârsta sub 10 ani sunt cazați gratuit cu părinții, în timp ce taxa pentru copii între 10-18 ani este de 250 NOK per copil / noapte. Taxa acoperă pensiunea completă, inclusiv mesele. Organizarea deplasării către hotelul de carantină variază: unele municipalități asigură transportul, în timp ce altele nu oferă acest serviciu; este permisă călătoria cu transportul public de la aeroport, port sau trecerea frontierei către hotel, cu obligativitatea respectării regulilor privind controlul și prevenirea infecțiilor.

Cetățenii străini care sosesc în Norvegia pentru o perioadă mai scurtă de 10 zile nu își pot vizita rudele, având în vedere măsura obligatorie a efectuării celor 10 zile de carantină la hotel, scopul perioadei de carantină fiind de a reduce contactul cu alte persoane, inclusiv rudele, în vederea evitării riscului de infecție cu SARS-CoV-2.

Se pot aplica excepții de la cerința privind carantina pentru persoanele care își vizitează rude grav bolnave sau în stadiu terminal, această aprobare putând fi acordată de autoritățile sanitare din municipalitatea respectivă.

Persoanele self-employed care sosesc în Norvegia trebuie să efectueze carantina obligatorie de 10 zile la hotel. Acestea nu își pot rezerva/organiza în prealabil un loc pentru efectuarea carantinei obligatorii.

Municipalitatea este responsabilă de organizarea cazării la hotelul de carantină. În aceste hoteluri se oferă posibilitatea efectuării unui test pentru infecția cu SARS-CoV-2. Chiar dacă rezultatul testului este negativ, trebuie finalizată întreaga perioadă de carantină de 10 zile.

Au fost introduse măsuri de verificare a respectării măsurii de carantină și de sancționare cu amendă a persoanelor care nu respectă această măsură.

 

Măsuri suplimentare aplicabile începând cu 31 ianuarie 2021:

Începând cu data de 31 ianuarie 2021, certificatul prin care o persoană, care intra pe teritoriul norvegian, atesta faptul că a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2 și beneficia de exceptare de la măsurile obligatorii prevăzute pentru permiterea intrării (prezentarea unui test negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, testarea la sosire și efectuarea perioadei de carantină) nu mai este acceptat ca document pentru acordarea excepțiilor menționate.

Persoanele care au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2 și cărora le este permis accesul pe teritoriul Norvegiei pot beneficia de exceptare de la măsurile obligatorii prevăzute pentru permiterea intrării (prezentarea unui test negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 prelevat cu maximum 24 de ore înainte de plecare, testarea la sosire și efectuarea perioadei de carantină) dacă prezintă documente medicale justificative care atestă infectarea cu virusul SARS-CoV-2.

De asemenea, pentru exceptarea de la măsura obligatorie a efectuării perioadei de carantină este acceptat doar un certificat eliberat de autoritățile norvegiene care atestă faptul că persoana respectivă a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2.

Informații detaliate cu privire la intrarea în Norvegia pot fi consultate la: https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/romanian/#testarea.

ATENȚIE! Este în vigoare legislația provizorie privind expulzările din motive de sănătate publică. Ca urmare,  poliția de frontieră poate să permită sau să refuze accesul cetățenilor străini în Norvegia din motive de sănătate publică.

 

Detalii suplimentare pot fi consultate la următoarele pagini de internet:

https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/international-travels/#testing-upon-arrival-to-norway

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/stricter-rules-for-testing-and-quarantine-upon-arrival-to-stop-coronavirus-mutation/id2829765/

https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/international-travels/

https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/romanian/  (informații în limba română)

https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/

 

TRANSPORT: 

Aeroporturile sunt deschise, însă nu toate companiile aeriene au reluat cursele regulate spre Oslo.

Suedia a anunțat restricționarea călătoriilor dinspre Norvegia până la data de 31 martie 2021, la toate punctele de trecere a frontierei (pentru toate persoanele de altă cetățenie decât suedeză, cu excepția transportatorilor și rezidenților în Suedia).

Norvegia a reluat cursele aeriene spre și dinspre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, începând cu data de 2 ianuarie 2021.

Reintroducerea controalelor la frontierele interne ale spațiului Schengen a fost extinsă și este valabilă la punctele de frontieră de pe rutele terestre (rutiere și feroviare) și aeriene, dar nu va împiedica transportul de bunuri și mărfuri. Regimul de control la trecerea frontierei de stat pe rutele de transport maritim dinspre Danemarca, Germania și Suedia a fost extins până la data de 1 iunie 2021. Măsura controlului la frontiere este menită să verifice accesul persoanelor fizice pe teritoriul norvegian, în conformitate cu reglementările adoptate și în vigoare, în contextul pandemiei de COVID-19.

 

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE/DINSPRE ROMÂNIA: 

Se recomandă cetățenilor români care au bilete de călătorie rezervate sau intenționează să călătorească spre Norvegia să obțină informații exacte de la operatorii aerieni și autoritățile aeroportuare, precum și de la companiile de transport rutier. Se recomandă consultarea, înainte de efectuarea călătoriei, a paginii de internet MAE, a paginii de internet și a paginii de Facebook a Ambasadei României la Oslo, pentru a verifica dacă au survenit modificări ale condițiilor aplicabile cetățenilor români la intrarea în Norvegia. Decizia de permitere a accesului pe teritoriul norvegian aparține Poliției de Frontieră norvegiene.

 

EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: 

Persoanele care se află în tranzit pe aeroporturile din Norvegia își pot continua călătoria fără a fi supuse carantinei; este recomandat ca durata escalei să fie cât mai scurtă, iar zborul de conexiune trebuie să fie de pe același aeroport. Orice ieșire din zona de tranzit este considerată acces pe teritoriul norvegian și supusă regulilor de intrare în acest stat.

Persoanele care sosesc din „zone roșii”, trebuie să rămână în zona internațională a aeroportului atunci când efectuează tranzitul, cu condiția de a deține un bilet valid sau o carte de îmbarcare pentru călătoria ulterioară.

Aeroportul Torp a anunțat faptul că nu permite înnoptarea în terminal, orele de funcționare a acestuia variind zilnic. 

Persoanele care locuiesc într-o zonă „roșie” nu pot călători spre Norvegia cu o mașină privată, călătoria urmând să fie efectuată apoi cu un zbor de la un aeroport norvegian către un alt stat. Nu este acceptată sosirea în Norvegia cu avionul, călătoria fiind continuată ulterior, spre alt stat, cu un autoturism (indiferent dacă este o mașină privată). Pentru ambele situații, regula se aplică și în situația în care călătoria cu autoturismul are loc fără opriri. 

Nu sunt comunicate măsuri explicite privind transportatorii. Pentru transportul de mărfuri este necesară prezentarea documentelor justificative, a rutei, actelor de identitate ale conducătorului auto, legitimația persoanei în cauză, detalii privind locul de odihnă, declarația de respectare a măsurilor impuse pe plan local de limitare a răspândirii pandemiei de COVID-19, eventual o scrisoare însoțitoare și explicativă din partea angajatorului, cu precizarea că persoana în cauză va părăsi imediat teritoriul norvegian după încărcarea/descărcarea mărfii/bunurilor.

Decizia permiterii accesului în Norvegia este luată de Poliția de Frontieră.

 

MĂSURI PE PLAN INTERN:           

Autoritățile norvegiene au anunțat prelungirea măsurilor adoptate la nivel național până la data de 15 martie, după cum urmează:

- limitarea reuniunilor cu maximum 10 persoane în spații private, în afara locuinței; 

- pot fi organizate evenimente cu maxim 100 de persoane în interior și maxim 200 de persoane în exterior, dacă sunt așezate pe scaune și se asigură o distanțare socială de minim 2 m.

- studenții pot participa la cursuri, cu respectarea reglementărilor locale;

- copiii și tinerii cu vârsta de până la 20 de ani pot desfășura activitățile uzuale, în interior sau exterior.

Autoritățile locale din Oslo au adoptat o serie de măsuri suplimentare valabile de la data de 2 martie 2021 până la data de 15 martie 2021.

Măsurile vizează:

- închiderea tuturor magazinelor cu excepția farmaciilor, magazinelor alimentare, benzinăriilor și magazinelor de băuturi alcoolice

- închiderea restaurantelor și a cafenelelor, cu excepția servirii take-away

- introducerea sau menținerea, după caza, a nivelului roșu de alertă în școli și universități

- activitățile în aer liber sunt interzise, cu excepția reuniunilor funerare, căsătoriilor și a competițiilor profesioniste fără spectatori (cu respectarea reglementărilor naționale).

- evitarea tuturor călătoriilor, dacă nu sunt strict necesare;

- aplicarea de către autoritățile locale de restricții privind transportul public în vederea evitării aglomerației;

- se aplică în continuare nivelul „galben” în școli;

- următoarele locații și activități rămân închise: săli de jocuri,  locuri de divertisment și activități recreative similare, muzee, cinematografe, teatre, locuri de concerte și alte locuri culturale și de divertisment similare, alte locații publice și entități care organizează activități culturale, de divertisment sau recreative pentru persoane în interior, cu excepția locurilor în care copiii și tinerii sub 20 de ani sunt implicați în astfel de activități;

- restaurantele hotelurilor pot servi mâncare oaspeților cazați în unitatea respectivă;

 

Informații detaliate cu privire la noile măsuri se regăsesc la următoarea pagină de internet:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/videreforer-smittetiltak-men-gir-l....

Autoritățile norvegiene au introdus 4 nivele de alertă pentru riscul de răspândire a pandemiei de COVID-19: A - foarte mare; B - mare; C - destul de mare; D - moderat – fiecare nivel având anumite restricții și recomandări în privința deschiderii școlilor și a magazinelor, transportul public, organizarea de evenimente publice și private etc.

 

ALTE INFORMAȚII:

Angajarea în Norvegia pe perioada pandemiei COVID-19 – http://oslo.mae.ro/local-news/1506

Regulamentul național COVID-19 (în limba norvegiană), actualizat la 24 ianuarie 2021:

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - Lovdata

Direcția pentru Imigrație (UDI): https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/

 

Datele de contact ale misiunii României în Norvegia – AICI.