Portugalia

Informatii despre conditiile speciale de calatorie, in contextul COVID19

Data ultimului update: 03.03.2021. Data ultimelor modificari: 01.03.2021 Sursa: Ministerul Afacerilor Externe 

Este decretată Stare de Urgență pe întreg teritoriul național (conform Decretului nr. 21-A/2021) până la data de 16 martie 2021, ora 23:59.

 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL: 

PE CALE AERIANĂ:

În vigoare începând cu ora 00:00 a zilei de 02 martie 2021 și până la ora 23:59 a zilei de 16 martie 2021:

 

I.          Cu excepția copiilor cu vârsta de până la 2 ani, pasagerii zborurilor enumerate mai jos trebuie să facă dovada, la îmbarcare, că au efectuat cu maximum 72 de ore anterior îmbarcării un test molecular (tip RT-PCR) pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2, al cărui rezultat este negativ, fără de care nu se vor putea îmbarca în aeronavă. 

Este autorizat traficul aerian către și dinspre Portugalia continentală a tuturor zborurilor:

 1. dinspre și către statele care fac parte din Uniunea Europeană și dinspre statele asociate Spațiului Schengen (Liechtenstein, Norvegia, Islanda și Elveția)fiind recomandată doar efectuarea de călătorii esențiale către și dinspre următoarele state:
 1. Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Franța, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, ROMÂNIA, Suedia, Spania;
 2. Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Estonia, Letonia (state cu peste 500 de cazuri la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile); pasagerii din aceste state au obligația de a efectua, la sosirea în Portugalia, și o perioadă de izolare de 14 zile, la domiciliu sau într-un loc desemnat de autoritățile de sănătate. Sunt exceptați de la măsura izolării pasagerii care se deplasează pentru călătorii esențiale și a căror ședere pe teritoriul național, dovedită prin biletul de întoarcere, nu depășește 48 de ore, fiind obligați să-și limiteze deplasările la cele esențiale pentru scopul în care au sosit în Portugalia.
 1. dinspre și spre state și regiuni administrative speciale, în conformitate cu recomandările Consiliului (UE) 2020/912 din 30 iunie 2020, privind legăturile aeriene cu Portugalia și care fac parte din următoare listă: Australia, China***, Republica Coreea, R.A.S. Hong Kong***, R.A.S. Macao***, Noua Zeelandă, Rwanda, Singapore, Thailanda (***sub rezerva confirmării principiului reciprocității), precum și intrarea în Portugalia a cetățenilor rezidenți în aceste state/regiuni ori de câte ori s-au aflat doar în tranzit sau transfer internațional pe aeroporturi situate în alte state decât cele menționate în listă. 
 2. dinspre și spre state care nu fac parte din Uniunea Europeană sau care nu sunt state asociate Spațiului Schengen, exclusiv pentru călătorii esențiale.

 

 1. de sprijin pentru returul cetățenilor portughezi sau cetățenilor Uniunii Europene, statelor asociate Spațiului Schengen și ai altor state terțe, cu reședință legală în Portugalia, precum și cele de natură umanitară, recunoscute ca atare de autoritățile competente;

 

 1. Sunt considerate călătorii esențiale în termenii Recomandării Consiliului (UE) 2020/912 din 30 iunie 2020, cu completările și modificările ulterioare, cele care au ca scop permiterea tranzitării, intrării sau ieșirii din Portugalia a:
 • cetățenilor Uniunii Europene, cetățenilor statelor asociate Spațiului Schengen și membrii de familie ai acestora, în conformitate cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului UE/29.04.2004, precum și cetățenilor statelor terțe cu reședință legală într-unul dintre statele membre UE;
 • cetățenilor statelor terțe care călătoresc în scop profesional, de studiu, de reîntregire a familiei, din motive de sănătate sau din motive umanitare.
 1. Cetățenii portughezi sau cetățenii Uniunii Europene sau ai statelor asociate Spațiului Schengen, cetățenii statelor terțe cu rezidență în Portugalia și membrii de familie ai acestora, precum și diplomații acreditați în Portugalia, care sosesc din state pentru care este obligatorie prezentarea unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 și care se îmbarcă fără acest test, vor fi îndrumați să efectueze testul necesar la sosirea în Portugalia, în incinta aeroportului, pe cheltuială proprie, nefiind permisă părăsirea aeroportului până la obținerea rezultatului, fiind considerată contravenție. Cetățenilor statelor terțe fără rezidență în Portugalia care se îmbarcă fără prezentarea unui test le va fi refuzată intrarea pe teritoriul național.
 2. Cetățenii străini fără rezidență în Portugalia care fac escală într-un aeroport național trebuie să aștepte zborurile de legătură în interiorul aeroportului.
 3. Sunt suspendate toate zborurile comerciale sau private, dinspre și către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Brazilia, cu destinația sau cu plecarea de pe aeroporturile sau aerodromurile portugheze. Această suspendare nu aduce atingere zborurilor cu caracter umanitar, recunoscute corespunzător de autoritățile competente, cu scopul:
 1. Repatrierii cetățenilor portughezi, cetățenilor Uniunii Europene și cetățenilor statelor asociate spațiului Schengen și membrilor de familie a acestora, în conformitate cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29.04.2004, precum și cetățenilor statelor terțe titulari de autorizații de ședere în Portugalia.
 2. Repatrierii cetățenilor străini care se află în Portugalia continentală.

Pasagerii menționați la litera a) trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 • să facă dovada că au efectuat în cele 72 de ore anterior îmbarcării un test molecular (tip RT-PCR) pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2, al cărui rezultat este negativ, cu excepția copiilor cu vârsta de până la 2 ani.
 • după intrarea în teritoriul național să intre în izolare profilactică, pentru o perioadă de 14 zile, la domiciliu sau la o altă locație stabilită de autoritățile de sănătate, sau să aștepte zborul de legătură către respectivele țări într-o locație din interiorul aeroportului.

 

 • Se menține măsura controlului obligatoriu al temperaturii corporale prin intermediul termometrelor cu infraroșu a tuturor pasagerilor care sosesc pe teritoriul național. Temperatura corporală relevantă este cea egală sau superioară valorii 38o C. Astfel, orice pasager a cărui temperatură este egală sau superioară valorii de 38o C, va fi imediat îndrumat către structurile medicale care funcționează pe aeroporturile naționale, pentru repetarea măsurării temperaturii și în vederea efectuării unui test molecular, dacă este cazul.   
 • Pentru intrarea în arhipelagurile Azore și Madeira, autoritățile solicită testarea moleculară (tip PCR) pentru infecția cu SARS-CoV-2 (detalii mai jos).
 • Se menține în continuare interdicția debarcării pasagerilor și echipajelor vaselor de croazieră în porturile naționale, cu excepția cetățenilor portughezi și a rezidenților în Portugalia. 

 

PE CALE TERESTRĂ:  

Reintroducerea controlului la frontierele terestre și fluviale

 • Se reintroduce controlul la frontierele interne portugheze, terestre și fluviale, în conformitate cu art. 6/para.6 din Legea 23/2007 din 4 iulie, cu modificările ulterioare, și a articolului nr. 28 din Codul Frontierelor Schengen, aprobat prin Regulamentul (UE 2016/399 a Parlamentului European și al Consiliului) din 9 martie 2016, cu modificările ulterioare.
 • Fără a aduce atingere colaborării dintre forțele și serviciile de securitate, revine Serviciului pentru Străini și Frontiere punerea în aplicare a acestor măsuri în materie de control la frontieră, iar Gărzii Naționale Republicane efectuarea controlului la punctele de trecere autorizată.
 • Este interzisă circulația rutieră la frontiera internă terestră, indiferent de tipul vehiculului, cu excepția transportului internațional de marfă, a transportului de lucrători transfrontalieri și a circulației vehiculelor de ambulanță, descarcerare și a serviciului de urgență.
 • Se suspendă circulația feroviară între Portugalia și Spania, cu excepția transportului de marfă.
 • Este suspendat transportul fluvial între Portugalia și Spania.
 • Limitările de la punctele anterioare nu aduc atingere:
 • Dreptului de intrare a cetățenilor portughezi și a deținătorilor de autorizații de rezidență în Portugalia;
 • Dreptului de ieșire a persoanelor rezidente în alte state.

Aplicării, în cazul cetățenilor străini nerezidenți, a excepțiilor prevăzute mai jos:

 • Deplasările în scopul desfășurării activităților profesionale sau echivalente, documentate corespunzător, realizate în cadrul unor activități cu caracter internațional.
 • Deplasările în scopul ieșirii de pe teritoriul continental ale cetățenilor portughezi rezidenți în alte state;
 • Deplasările, cu titlu excepțional, în scopul regrupării familiale a soților și membrilor de familie până la gradul I;
 • Deplasările efectuate de aeronave, ambarcațiuni sau vehicule ale statului sau ale forțelor armate;
 • Deplasări în scopul transportului de marfă și curierat;
 • Deplasările în scop umanitar sau de urgență medicală, precum și în scopul accesului la unități de sănătate, în condițiile acordurilor bilaterale privind prestările de îngrijiri de sănătate;
 • Escalele tehnice în scopuri non-comerciale;
 • Deplasările în scopul transportului internațional de marfă, a transportului de lucrători transfrontalieri și a lucrătorilor sezonieri, cu contract de muncă dovedit corespunzător, a circulației vehiculelor de ambulanță, descarcerare și a serviciului de urgență;
 • Deplasările titularilor organelor de suveranitate, atunci când se află în exercițiul funcțiunii;
 • Deplasările care au ca destinație regiunile autonome Azore și Madeira.

 

Sunt declarate puncte autorizate de trecere a frontierei următoarele:

 • în toate zilele săptămânii:
  • Valença-Viana do Castelo, ieșirea spre Ponte Tuy-Valença-legătura IP 1-A 3, în Valença;
  • Vila Verde da Raia-Chaves, ieșirea de pe A 52, legătura cu A 24, km 0, la sensul giratoriu;
  • Quintanilha-Bragança, ieșirea de pe Ponte Internacional IP 4/E 82, nodul de ieșire Quintanilha sau lângă sediul CCPA pe N 218-1 Quintanilha;
  • Vilar Formoso-Guarda lângă linia de frontieră, Largo da Fronteira, lângă CCPA, N 16/E 80, legătura 620 Fuentes de Õnoro, Spania, inclusiv accesul prin Parcarea TIR, via camioane, N 16, Vilar Formoso;
  • Caia-Elvas, ieșirea de pe A 6, km 158, legătura Caia-Elvas lângă punctul de turism, Elvas;
  • Vila Verde de Ficalho-Beja lângă linia de frontieră, legătura A 495 Rosal de la Frontera la IP 8, Serpa;
  • Castro Marim-Praça da Fronteira, km 131 al A 22, Ponte Internacional do Guadiana-Castro Marim.
 • în zilele lucrătoare, între orele 6.00-20.00:
 • Marvão-Portalegre, linia de frontieră, Marvão, N 521 legătura cu Valência de Alcântara la IC 13 Marvão;
 • Monção, Avenida da Galiza, km 15.300, EN 101;
 • Melgaço, Lugar do Peso, km 19,800, EN 202;
 • în zilele lucrătoare, între orele 06.00-9.00 și 17.00-20.00:
  • Ponte da Barca, Fronteira da Madalena, EN 304-1, KM 9, Lindoso

 

 • Montalegre, Sendim - Montalegre, linia de frontieră km 0, EN 103-9
 • Vinhais, Moimenta - Manzalvos, legătura localității Moimenta cu șoseaua OU311 - Manzalvos (Espanha), legătura cu A-52.

 

 • în zilele lucrătoare, între orele 7.00-9.00 și 17.00-19.00:
  • Miranda do Douro, km 86.990, EN 218;
  • Termas de Monfortinho-Castelo Branco, joncțiunea N 239 cu N 240 la Termas de Monfortinho;
  • Mourão, punctul de frontieră S. Leonardo, km 7, EN 256 -1;
  • Barrancos, EN 258, km 105.5, care efectuează legătura cuHU -91
 • doar în zilele de miercuri și sâmbătă, între orele 10.00-12.00:
 • Rio de Onor, punctul de frontieră Rua da Costa, drum rural

 

Arhipelagul Insulelor Azore (RAA):

În Regiunea Autonomă Azore se aplică Starea de Urgență decretată la nivel național.

 • Autoritățile regionale au dispus ca pasagerii care au ca destinație Insulele Azore să completeze un chestionar cu 72 de ore anterior efectuării deplasării (https://covid19.azores.gov.pt/?page_id=5532). De asemenea, la sosire, se va solicita completarea unei declarații (https://covid19.azores.gov.pt/?page_id=5532) și realizarea uneia dintre procedurile descrise mai jos.
 • Există obligația supunerii testării pentru infecția cu virusul SARS-COV-2 a tuturor persoanelor care doresc să intre sau să se deplaseze pe teritoriu RAA, pe cale aeriană sau maritimă. Toți pasagerii care doresc să călătorească către teritoriul Regiunii Autonome Azore, pe cale aeriană sau maritimă și care provin din zone considerate de OMS ca fiind zone cu transmitere comunitară activă sau rețele de transmitere activă a virusului SARS-COV-2 sunt obligați să prezinte, înainte de îmbarcare, dovada – electronică sau tipărită (nu SMS) - a unui document eliberat de un laborator acreditat național sau internațional, care să ateste efectuarea testării moleculare tip RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-COV-2, în cele 72 de ore precedente decolării zborului. Documentul trebuie să conțină datele de identificare ale pasagerului, laboratorul și data efectuării testului, precum și rezultatul NEGATIV și utilizarea metodologiei RT-PCR. Dacă șederea se prelungește mai mult de 7 sau mai multe zile, sau pentru 13 sau mai multe zile, în ziua a 6-a și, respectiv a 12-a de la data efectuării testului este necesară contactarea autorității de sănătate din zona de reședință sau din zona de cazare, în scopul efectuării unui nou test. Excepții: minori cu vârsta de până la 12 ani, personal din domeniul sanitar în exercițiul funcțiunii de transfer și evacuare a bolnavilor; pasageri care prezintă dovada unor boli incompatibile anatomic/clinic cu realizarea testării și care vor urma proceduri specifice; pasagerilor care prezintă un certificat medical emis în ultimele 90 de zile, care atestă că persoana în cauză a ieșit de sub supravegherea/izolarea impusă de autoritățile publice de sănătate în contextul COVID-19; pasagerii care o declarație de la agenție de pompe funebre cu sediul în RAA privind decesul unui membru de familie (efectuează testul la sosirea în arhipelag, așteptând rezultatul negativ în izolare), pasageri a căror călătorie a început în străinătate sau aflați în situația anulării zborului, a căror călătorie în tranzit sau amânată depășește cele 72 de ore de valabilitate a testului realizat la plecare (efectuează testul la sosirea în arhipelag, așteptând rezultatul negativ în izolare); pasagerii care ies și se întorc în RAA într-un interval de până la 72 de ore (efectuează testul la sosirea în arhipelag, așteptând rezultatul negativ în izolare). Aceste prevederi se aplică și pentru pasagerii care se îmbarcă pe aeroporturi din insule clasificate ca având risc ridicat sau mediu având ca destinație orice altă insulă a arhipelagului considerată de risc mai mic.
 • Informațiile referitoare la intrarea în Arhipelagul Insulelor Azore, precum și recomandările pentru o călătorie sigură sunt disponibile (în limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, portugheză) la adresele: https://covid19.azores.gov.pt/?page_id=5532 și https://destinoseguro.azores.gov.pt/wp-content/uploads/2020/08/Recommendations-for-a-safe-trip-to-the-Azores_compressed.pdf.
 • Toți pasagerii trebuie să respecte regula utilizării măștii, a distanțării fizice și a etichetei respiratorii, stabilite de Autoritatea Regională de Sănătate;
 • Unitățile teritoriale RAA sunt clasificate în funcție de nivelul de risc de transmitere a virusului SARS-COV-2, cu măsuri specifice, printre care: risc scăzut (limitarea grupurilor de persoane la 8), risc mediu (limitarea grupurilor de persoane la 6) și risc ridicat (obligativitatea muncii la distanță, atunci când este posibil, stabilirea de orare defazate, limitarea grupurilor de persoane la 4, interzicerea circulației pe drumurile publice între orele  20.00 și 5.00 în zilele săptămânii și începând cu orele 15.00 la sfârșit de săptămână, cu excepțiile prevăzute de lege);
 • În cazul în care rezultatul testului pentru infecția cu SARS-COV-2 este pozitiv, Autoritatea Regională de sănătate locală va stabili procedura de urmat.

 

Arhipelagul Insulelor Madeira (RAM):

În Regiunea Autonomă Madeira se aplică Starea de Urgență decretată la nivel național.

 • Fiecare pasager (cu posibilitatea de exceptare a minorilor cu vârsta de sub 11 ani și a persoanelor cu domiciliu în Madeira sau în Porto Santo, care se deplasează între cele două insule și a pasagerilor care prezintă un certificat medical emis în ultimele 90 de zile, care atestă că persoana în cauză s-a vindecat de COVID-19 sau a unui certificat care atestă vaccinarea împotriva COVID-19) care debarcă pe aeroporturile din RAM va trebui să respecte, la alegere și sub monitorizarea autorităților competente de sănătate, una din următoarele proceduri:
  • Să prezinte dovada efectuării testului molecular (tip PCR) cu rezultat negativ, în cele 72 de ore care preced îmbarcarea;
  • Să efectueze testul molecular negativ (tip PCR) pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2 și să rămână în izolare la domiciliu/unitatea hotelieră unde este cazat până la primirea rezultatului negativ al testului;
  • Să intre în izolare voluntară pentru o perioadă de 14 zile, la domiciliu/unitatea hotelieră unde este cazat. În situația în care șederea în RAM este mai mică de 14 zile, izolarea se va face pe toată perioada șederii în RAM;
  • Să se întoarcă la destinația de origine sau la orice altă destinație în afara teritoriului RAM, respectând, până la ora zborului, izolarea la domiciliu/unitatea hotelieră.

În plus, toți călătorii rezidenți pe teritoriul RAM, emigranții din Madeira și membrii de familie ai acestora, precum și studenții care frecventează unități de învățământ superior din RAM sau din afara arhipelagului sau aflați în programe de mobilitate (Erasmus sau altele) care debarcă pe aeroporturile din Madeira și Porto Santo, la bordul unor zboruri provenind din exteriorul RAM, vor avea obligația de a efectua un al doilea test PCR de depistare a infecției cu SARS-COV-2, între a 5-a și a 7-a zi după efectuarea primului test. În perioada cuprinsă între momentul debarcării și cel de-al doilea test vor rămâne în izolare la domiciliu, cu raportarea simptomelor.

*În cazul în care persoana refuză să îndeplinească oricare din opțiunile de mai sus sau în situațiile în care se constată nerespectarea izolării prevăzută la literele b. si c. de mai sus, autoritatea regională de sănătate va dispune izolare obligatorie pentru o perioadă de 14 zile cu suportarea cheltuielilor de cazare de către persoana respectivă. 

 

 • Pasagerii care debarcă pe aeroportul din Porto Santo trebuie să dețină un test RT-PCR de depistare a infecției cu virusul SARS-COV-2, cu rezultat negativ, realizat cu maximum 72 ore anterior debarcării, sau în alternativă, trebuie să efectueze la sosire acest test, urmând să rămână în izolare la domiciliu/unitatea hotelieră unde este cazat până la primirea rezultatului negativ. Toți rezidenții în Porto Santo care se deplasează în insula Madeira, pentru o perioadă de până la 7 zile, vor efectua un test RT-PCR de depistare a infecției SARS-COV-2 în ziua a 5-a de la debarcare, rămânând în izolare până la obținerea rezultatului negativ. Emigranții, migranții, studenții care se întorc în vacanță și toți cei care urmează să coabiteze cu un rezident din Porto Santo vor prezenta la intrarea în teritoriu un test RT-PCR de depistare a infecției SARS-COV-2, cu rezultat negativ, efectuat în ultimele 72 de ore, test pe care îl vor repeta între cea de-a 5- a și cea de-a 7-a zi de la data ultimului test, garantând că vor rămâne în izolare profilactică.
 • Cu 12 până la 48 de ore înainte de îmbarcare, pasagerii trebuie să completeze un chestionar epidemiologic la adresa www.madeirasafe.com.
 • Se instituie obligativitatea folosirii măștii de protecție în RAM (sunt exceptați minorii cu vârsta de sub 11 ani) în spațiile sau localurile de acces public sau similare (mai puțin plajele și complexele balneare);
 • Este interzisă circulația pe drumurile publice între orele 19:00 și 5:00 (în zilele lucrătoare) și între 18.00 și 5.00 (în zilele de sâmbătă și duminică și sărbători legale) (cu excepțiile prevăzute de lege), unitățile comerciale (inclusiv restaurante) vor funcționa cu orar redus, iar grupurile de persoane sunt limitate la 5.
 • Mai multe informații privind situația din arhipelag pot fi consultate aici https://www.madeira.gov.pt/Covid19, iar pasagerii pot transmite un e-mail la adresa: uesp.madeira@iasaude.madeira.gov.pt sau pot apela numărul: 00351 291 208 738;
 • Sunt suspendate autorizațiile de acostare a navelor de croazieră și a iahturilor în porturile Arhipelagul Insulelor Madeira, cu excepția cazurilor temeinic justificate și monitorizate de Direcția Regională de Sănătate și numai cu interzicerea debarcării pasagerilor sau a echipajelor. 

 

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE / DINSPRE ROMÂNIA:

 • Pe cale aeriană: La intrarea pe teritoriul portughez este necesară prezentarea unui test molecular (tip RT-PCR) pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2, al cărui rezultat este negativ, efectuat cu maximum 72 de ore anterior îmbarcării. Se menține măsura controlului obligatoriu al temperaturii corporale, temperatura corporală relevantă fiind cea egală sau superioară valorii 38o C. Orice pasager a cărui temperatură este egală sau superioară valorii de 38o C, va fi imediat îndrumat către structurile medicale care funcționează pe aeroporturile naționale pentru repetarea măsurării temperaturii și în vederea efectuării unui test molecular (tip RT-PCR), dacă este cazul. Pentru intrarea în arhipelagurile Azore și Madeira, autoritățile solicită testarea moleculară (tip PCR) pentru infecția cu SARS-CoV-2. 
 • Pe cale rutieră: s-a reintrodus controlul la frontierele interne portugheze, terestre și fluviale. S-a interzis circulația rutieră la frontiera terestră internă, indiferent de tipul vehiculului, cu excepția transportului internațional de marfă, a transportului de lucrători transfrontalieri și a circulației vehiculelor de ambulanță, descarcerare și a serviciului de urgență. Este suspendată circulația feroviară (cu excepția transportului de marfă) între Portugalia și Spania.
 • Pe cale maritimă: Se menține în continuare interdicția debarcării pasagerilor și echipajelor vaselor de croazieră în porturile naționale, cu excepția cetățenilor portughezi și a rezidenților în Portugalia. Este suspendat transportul fluvial între Portugalia și Spania.

 

Măsuri aplicabile pe întreg teritoriul portughez:

Informații detaliate pot fi consultate aici: https://covid19estamoson.gov.pt/.

 • Cetățenii nu pot circula în spații și pe drumurile publice și nici în spații echivalente acestora și au datoria de a rămâne la domiciliu, cu excepția deplasărilor autorizate (pentru achiziția de bunuri și servicii esențiale, desfășurarea activităților profesionale când nu este posibilă telemunca, deplasări pentru motive de sănătate, situațiile de urgență care vizează victime ale violenței domestice, trafic de persoane, minori și tineri în situații de risc, asistența acordată persoanelor vulnerabile, frecventarea unităților de învățământ și realizarea de probe de examen, îndeplinirea obligațiilor parentale, participarea la ceremonii religioase, asistență veterinară a animalelor, participarea la acțiuni de voluntariat social, vizite la căminele pentru persoane vârstnice, unități de îngrijire paleativă și alte structuri care vizează persoanele în vârstă, vizite la persoanele aflate în incapacitate de deplasare sau private de libertatea de circulație, deplasări ale titularilor organelor de suveranitate și lideri ai partidelor politice cu reprezentare în parlament și a persoanelor deținătoare de permise de liberă trecere, personalului misiunilor diplomatice, consulare și al organizațiilor internaționale cu sediul în Portugalia, în exercitarea funcțiilor oficiale; deplasări pentru exercitarea libertății presei, deplasări la oficii poștale, agenții bancare și asiguratori, deplasări necesare intrării și ieșirii de pe teritoriul național continental, inclusiv deplasările din și spre locul de cazare, alte activități similare sau pentru motive de forță majoră sau de necesitate imperativă, justificate corespunzător, întoarcerea la domiciliu în cadrul tuturor deplasărilor de mai sus). Circulația pe stradă a autoturismelor private este permisă doar în vederea realizării deplasărilor autorizate (mai sus) sau pentru alimentarea cu combustibil; deplasările trebuie să respecte recomandările și normele autorităților de sănătate, în special în ceea ce privește distanțarea fizică. Sunt permise practicarea activităților sportive individuale și momente în aer liber, plimbarea animalelor de companie, cu precizarea că aceste activități trebuie să fie de scurtă durată și să se desfășoare în zona de reședință.
 • Este interzisă circulația între unitățile teritoriale, la sfârșit de săptămână, începând cu orele 20.00 ale zilei de vineri și până la ora 5.00 a zilei de luni. Această restricție nu se aplică pentru: deplasări în scopuri profesionale sau similare, dovedite corespunzător prin declarații emise de angajator, dacă deplasarea are loc între unități teritoriale (concelho) limitrofe celei de domiciliu sau în aceeași arie metropolitană, precum și în cazul lucrătorilor din sectorul agricol sau al pescuitului sau declarație emisă de persoana în cauză (în cazul persoanelor fizice autorizate); deplasări inerente anumitor funcții, fără a fi necesară declarație (pentru angajați din domeniul sanitar, protecție civilă, forțe de securitate militari, titularii organelor de suveranitate și lideri ai partidelor politice cu reprezentare în parlament, reprezentanți ai cultelor, personal al misiunilor diplomatice și consulare și al organizațiilor internaționale acreditat în Portugalia, în exercitarea funcțiilor oficiale); deplasări ale minorilor și ale însoțitorilor acestora către unitățile școlare, creșe și activități de petrecere a timpului liber, precum și deplasări ale studenților către unitățile de învățământ superior; deplasarea persoanelor și a însoțitorilor acestora în vederea frecventări Centrelor de Activități Ocupaționale și Centre de Zi; deplasări pentru frecventarea cursurilor de formare și pentru participarea la probe și examene sau la inspecții; deplasări pentru participarea la proceduri judiciare sau de competența notarilor, avocaților, stării civile, precum și pentru accesul la servicii publice, pe baza dovezii de programare prealabilă; pentru, deplasări pentru ieșirea din teritoriul național continental; deplasări ale cetățenilor non-rezidenți către locuri de ședere dovedite; deplasări pentru alte motive de natură familială imperativă, respectiv pentru custodia partajată, pe baza acordului dintre părți sau decisă de tribunalul competent; pentru reîntoarcerea la domiciliu.
 • Este interzisă rămânerea în spațiile publice de recreere, precum parcuri sau grădini, fiind autorizată frecventarea acestora pentru scurte plimbări. Sunt închise toate spațiile publice în care se constată aglomerări de persoane (plaje, promenade etc.)
 • Obligativitatea muncii la distanță, atunci când este posibil, chiar și fără acordul dintre părți, aceasta nefiind obligatorie pentru angajații din serviciile esențiale. Dacă telemunca nu este posibilă, angajatorul este obligat să stabilească orare decalate. Angajații care nu își pot desfășura activitatea în regim de telemuncă și care se deplasează pentru a desfășura activități la locul de muncă trebuie să dețină o declarație emisă de angajator.
 • Închiderea mai multor unități și instituții, care vizează inclusiv activități culturale și artistice, recreative, de petrecere a timpului liber și de divertisment, activități de formare și educaționale (afterschool, școli de șoferi) precum și activități sportive.
 • Suspendarea comerțului cu amănuntul și a prestărilor de servicii, inclusiv cele ambulante, cu excepția celor care furnizează bunuri și servicii de primă necesitate sau altele considerate esențiale (magazinele alimentare, băcăniile, supermarketurile, tutungerii, stații de alimentare cu combustibil, bănci, agenții funerare etc.) Rămân deschise cabinetele medicale și dentare și farmaciile.
 • Restaurantele și cafenelele pot funcționa exclusiv în regim de take-away sau livrare la domiciliu, inclusiv prin intermediari.
 • Serviciile publice vor fi disponibile doar pe bază de programare prealabilă. Instanțele de judecată vor continua să funcționeze doar pentru proceduri urgente.
 • Este permisă funcționarea de târguri și piețe, pentru comercializarea de produse alimentare, cu condiția respectării normelor specifice stabilite de DGS și autoritățile locale.
 • Este interzisă realizarea de evenimente.
 • Impunerea obligativității folosirii măștii, pe întreg teritoriul național (inclusiv în Arhipelagurile Madeira și Azore), pentru accesul, circulația sau rămânerea în spațiile și pe drumurile publice. Este obligatorie folosirea măștii de către persoanele cu vârstă de peste 10 ani, ori de câte ori nu este posibilă păstrarea distanțării fizice recomandată de autoritățile de sănătate. Excepții: situațiile clinice (atestate corespunzător prin documente), cele impuse de natura profesiei și în situațiile în care persoanele sunt membrii aceleiași familii, când nu se află în apropierea unor terțe persoane. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție, fiind sancționată cu amendă. Este obligatorie folosirea măștii sau a vizierei la locul muncă ori de câte ori distanțarea fizică nu este posibilă.
 • Poate fi efectuat controlul temperaturii corporale, prin mijloace non-invazive, pentru accesul la locul de muncă, la serviciile sau instituțiile publice, unități educaționale sau centre comerciale, culturale sau sportive, mijloace de transport, structuri rezidențiale, unități de sănătate, centre de detenție sau centre educaționale, putând fi interzis accesul în respectivele spații în situația în care persoana refuză controlul temperaturii corporale sau dacă persoana în cauză are o temperatură corporală peste valoarea normală (38°)*.
 • Pot fi supuși testării pentru depistarea infecției cu SARS-COV-2: angajații, pacienții și vizitatorii unităților de prestare a serviciilor medicale și ai structurilor rezidențiale pentru persoanele în vârstă, ai unităților pentru îngrijire paleativă integrate Rețelei Naționale de Îngrijire Paleativă Integrată și altor unități similare pentru persoane în vârstă, copii, tineri și persoane cu deficiențe; angajații, studenții și vizitatorii unităților de educație și învățământ și ai instituțiilor de învățământ superior; angajații unităților penitenciare și ai Direcției Generale de Reinserție și Servicii Penitenciare, persoanele aflate în detenție și tinerii din centrele educaționale și respectivii vizitatori; cei care doresc să intre sau să părăsească teritoriul național continental sau Regiunile Autonome pe cale aeriană sau maritimă*; cei care doresc accesul în alte locații, determinate de Direcția Generală de Sănătate.
 • La nivel general, se menține necesitatea izolării obligatorii a persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 sau aflate sub observație activă*.
 • Păstrarea igienei mâinilor și a regulilor de conduită respiratorie.
 • Se recomandă utilizarea aplicației mobile StayAwayCOVID.
 • În cazul deplasărilor autorizate, este în vigoare regula limitării ocupării la 2/3 a vehiculelor private cu capacitate mai mare de cinci locuri, cu excepția cazului în care toți ocupanții fac parte din aceeași familie. Pasagerii au obligația de a purta mască sau vizieră.
 • Reguli de ocupare și de distanțare fizică: păstrarea distanței fizice de 2 metri și stabilirea capacității de ocupare a spațiilor utilizând criteriul de 0,05 persoane pe m2, evitarea staționării în incinte, preferențial programări prealabile.
 • Igienizarea cu regularitate a spațiilor, suprafețelor și produselor care intră în contact direct cu clienții. Disponibilizarea soluțiilor dezinfectante cutanate la intrarea și ieșirea din unitățile comerciale.
 • Unitățile care comercializează bunuri și servicii vor închide la orele 20.00 în zilele lucrătoare, respectiv la ora 13.00 în zilele de sâmbătă și duminică și sărbători legale; comerțul cu amănuntul de produse alimentare închide la sfârșit de săptămână la ora 17.00.
 • Este interzis consumul de băuturi alcoolice în spațiile în aer liber cu public și pe drumurile publice. Este interzisă comercializarea de băuturi alcoolice în ariile de servicii și stațiile de alimentare cu combustibili.
 • Este interzisă desfășurarea în unitățile de învățământ (universități și politehnici) a tuturor ceremoniilor academice și activităților de recreere. 
 • În transportul în comun este obligatorie utilizarea măștilor.
 • A fost înăsprit cadrul sancțiunilor aplicabile în cazul nerespectării regulilor restrictive impuse.

 

*se aplică inclusiv în Regiunea Autonomă Azore

 

ALTE INFORMAȚII UTILE:

 • A fost operaționalizată linia de urgență disponibilă 24/24 - SNS24 pentru Portugalia continentală (808 24.24.24), precum și liniile de urgență ale Serviciilor Regionale de Sănătate (SRS24) din Arhipelagul Insulelor Azore (808 24.60.24) și respectiv Madeira (800 24.24.20)

 

Date de contact ale misiunii României în Portugalia – AICI.