Portugalia

Informatii despre conditiile speciale de calatorie, in contextul COVID19

Data ultimului update: 03.03.2021. Data ultimelor modificari: 01.03.2021 Sursa: Ministerul Afacerilor Externe 

Este decretat─â Stare de Urgen╚Ť─â pe întreg teritoriul na╚Ťional (conform Decretului nr. 21-A/2021) pân─â la data de 16 martie 2021, ora 23:59.

 

RESTRIC╚ÜII DE INTRARE PE TERITORIUL NA╚ÜIONAL: 

PE CALE AERIAN─é:

În vigoare începând cu ora 00:00 a zilei de 02 martie 2021 ╚Öi pân─â la ora 23:59 a zilei de 16 martie 2021:

 

I.          Cu excep╚Ťia copiilor cu vârsta de pân─â la 2 ani, pasagerii zborurilor enumerate mai jos trebuie s─â fac─â dovada, la îmbarcare, c─â au efectuat cu maximum 72 de ore anterior îmbarc─ârii un test molecular (tip RT-PCR) pentru depistarea infec╚Ťiei cu SARS-CoV-2, al c─ârui rezultat este negativ, f─âr─â de care nu se vor putea îmbarca în aeronav─â. 

Este autorizat traficul aerian c─âtre ╚Öi dinspre Portugalia continental─â a tuturor zborurilor:

 1. dinspre ╚Öi c─âtre statele care fac parte din Uniunea European─â ╚Öi dinspre statele asociate Spa╚Ťiului Schengen (Liechtenstein, Norvegia, Islanda ╚Öi Elve╚Ťia)fiind recomandat─â doar efectuarea de c─âl─âtorii esen╚Ťiale c─âtre ╚Öi dinspre urm─âtoarele state:
 1. Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Fran╚Ťa, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, ROMÂNIA, Suedia, Spania;
 2. Republica Ceh─â, Slovacia, Slovenia, Estonia, Letonia (state cu peste 500 de cazuri la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile); pasagerii din aceste state au obliga╚Ťia de a efectua, la sosirea în Portugalia, ╚Öi o perioad─â de izolare de 14 zile, la domiciliu sau într-un loc desemnat de autorit─â╚Ťile de s─ân─âtate. Sunt excepta╚Ťi de la m─âsura izol─ârii pasagerii care se deplaseaz─â pentru c─âl─âtorii esen╚Ťiale ╚Öi a c─âror ╚Öedere pe teritoriul na╚Ťional, dovedit─â prin biletul de întoarcere, nu dep─â╚Öe╚Öte 48 de ore, fiind obliga╚Ťi s─â-╚Öi limiteze deplas─ârile la cele esen╚Ťiale pentru scopul în care au sosit în Portugalia.
 1. dinspre ╚Öi spre state ╚Öi regiuni administrative speciale, în conformitate cu recomand─ârile Consiliului (UE) 2020/912 din 30 iunie 2020, privind leg─âturile aeriene cu Portugalia ╚Öi care fac parte din urm─âtoare list─â: Australia, China***, Republica Coreea, R.A.S. Hong Kong***, R.A.S. Macao***, Noua Zeeland─â, Rwanda, Singapore, Thailanda (***sub rezerva confirm─ârii principiului reciprocit─â╚Ťii), precum ╚Öi intrarea în Portugalia a cet─â╚Ťenilor reziden╚Ťi în aceste state/regiuni ori de câte ori s-au aflat doar în tranzit sau transfer interna╚Ťional pe aeroporturi situate în alte state decât cele men╚Ťionate în list─â. 
 2. dinspre ╚Öi spre state care nu fac parte din Uniunea European─â sau care nu sunt state asociate Spa╚Ťiului Schengen, exclusiv pentru c─âl─âtorii esen╚Ťiale.

 

 1. de sprijin pentru returul cet─â╚Ťenilor portughezi sau cet─â╚Ťenilor Uniunii Europene, statelor asociate Spa╚Ťiului Schengen ╚Öi ai altor state ter╚Ťe, cu re╚Öedin╚Ť─â legal─â în Portugalia, precum ╚Öi cele de natur─â umanitar─â, recunoscute ca atare de autorit─â╚Ťile competente;

 

 1. Sunt considerate c─âl─âtorii esen╚Ťiale în termenii Recomand─ârii Consiliului (UE) 2020/912 din 30 iunie 2020, cu complet─ârile ╚Öi modific─ârile ulterioare, cele care au ca scop permiterea tranzit─ârii, intr─ârii sau ie╚Öirii din Portugalia a:
 • cet─â╚Ťenilor Uniunii Europene, cet─â╚Ťenilor statelor asociate Spa╚Ťiului Schengen ╚Öi membrii de familie ai acestora, în conformitate cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului UE/29.04.2004, precum ╚Öi cet─â╚Ťenilor statelor ter╚Ťe cu re╚Öedin╚Ť─â legal─â într-unul dintre statele membre UE;
 • cet─â╚Ťenilor statelor ter╚Ťe care c─âl─âtoresc în scop profesional, de studiu, de reîntregire a familiei, din motive de s─ân─âtate sau din motive umanitare.
 1. Cet─â╚Ťenii portughezi sau cet─â╚Ťenii Uniunii Europene sau ai statelor asociate Spa╚Ťiului Schengen, cet─â╚Ťenii statelor ter╚Ťe cu reziden╚Ť─â în Portugalia ╚Öi membrii de familie ai acestora, precum ╚Öi diploma╚Ťii acredita╚Ťi în Portugalia, care sosesc din state pentru care este obligatorie prezentarea unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu virusul SARS-CoV-2 ╚Öi care se îmbarc─â f─âr─â acest test, vor fi îndruma╚Ťi s─â efectueze testul necesar la sosirea în Portugalia, în incinta aeroportului, pe cheltuial─â proprie, nefiind permis─â p─âr─âsirea aeroportului pân─â la ob╚Ťinerea rezultatului, fiind considerat─â contraven╚Ťie. Cet─â╚Ťenilor statelor ter╚Ťe f─âr─â reziden╚Ť─â în Portugalia care se îmbarc─â f─âr─â prezentarea unui test le va fi refuzat─â intrarea pe teritoriul na╚Ťional.
 2. Cet─â╚Ťenii str─âini f─âr─â reziden╚Ť─â în Portugalia care fac escal─â într-un aeroport na╚Ťional trebuie s─â a╚Ötepte zborurile de leg─âtur─â în interiorul aeroportului.
 3. Sunt suspendate toate zborurile comerciale sau private, dinspre ╚Öi c─âtre Regatul Unit al Marii Britanii ╚Öi Irlandei de Nord ╚Öi Brazilia, cu destina╚Ťia sau cu plecarea de pe aeroporturile sau aerodromurile portugheze. Aceast─â suspendare nu aduce atingere zborurilor cu caracter umanitar, recunoscute corespunz─âtor de autorit─â╚Ťile competente, cu scopul:
 1. Repatrierii cet─â╚Ťenilor portughezi, cet─â╚Ťenilor Uniunii Europene ╚Öi cet─â╚Ťenilor statelor asociate spa╚Ťiului Schengen ╚Öi membrilor de familie a acestora, în conformitate cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului din 29.04.2004, precum ╚Öi cet─â╚Ťenilor statelor ter╚Ťe titulari de autoriza╚Ťii de ╚Öedere în Portugalia.
 2. Repatrierii cet─â╚Ťenilor str─âini care se afl─â în Portugalia continental─â.

Pasagerii men╚Ťiona╚Ťi la litera a) trebuie s─â îndeplineasc─â, în mod cumulativ, urm─âtoarele condi╚Ťii:

 • s─â fac─â dovada c─â au efectuat în cele 72 de ore anterior îmbarc─ârii un test molecular (tip RT-PCR) pentru depistarea infec╚Ťiei cu SARS-CoV-2, al c─ârui rezultat este negativ, cu excep╚Ťia copiilor cu vârsta de pân─â la 2 ani.
 • dup─â intrarea în teritoriul na╚Ťional s─â intre în izolare profilactic─â, pentru o perioad─â de 14 zile, la domiciliu sau la o alt─â loca╚Ťie stabilit─â de autorit─â╚Ťile de s─ân─âtate, sau s─â a╚Ötepte zborul de leg─âtur─â c─âtre respectivele ╚Ť─âri într-o loca╚Ťie din interiorul aeroportului.

 

 • Se men╚Ťine m─âsura controlului obligatoriu al temperaturii corporale prin intermediul termometrelor cu infraro╚Öu a tuturor pasagerilor care sosesc pe teritoriul na╚Ťional. Temperatura corporal─â relevant─â este cea egal─â sau superioar─â valorii 38o C. Astfel, orice pasager a c─ârui temperatur─â este egal─â sau superioar─â valorii de 38o C, va fi imediat îndrumat c─âtre structurile medicale care func╚Ťioneaz─â pe aeroporturile na╚Ťionale, pentru repetarea m─âsur─ârii temperaturii ╚Öi în vederea efectu─ârii unui test molecular, dac─â este cazul.   
 • Pentru intrarea în arhipelagurile Azore ╚Öi Madeira, autorit─â╚Ťile solicit─â testarea molecular─â (tip PCR) pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2 (detalii mai jos).
 • Se men╚Ťine în continuare interdic╚Ťia debarc─ârii pasagerilor ╚Öi echipajelor vaselor de croazier─â în porturile na╚Ťionale, cu excep╚Ťia cet─â╚Ťenilor portughezi ╚Öi a reziden╚Ťilor în Portugalia. 

 

PE CALE TERESTR─é:  

Reintroducerea controlului la frontierele terestre și fluviale

 • Se reintroduce controlul la frontierele interne portugheze, terestre ╚Öi fluviale, în conformitate cu art. 6/para.6 din Legea 23/2007 din 4 iulie, cu modific─ârile ulterioare, ╚Öi a articolului nr. 28 din Codul Frontierelor Schengen, aprobat prin Regulamentul (UE 2016/399 a Parlamentului European ╚Öi al Consiliului) din 9 martie 2016, cu modific─ârile ulterioare.
 • F─âr─â a aduce atingere colabor─ârii dintre for╚Ťele ╚Öi serviciile de securitate, revine Serviciului pentru Str─âini ╚Öi Frontiere punerea în aplicare a acestor m─âsuri în materie de control la frontier─â, iar G─ârzii Na╚Ťionale Republicane efectuarea controlului la punctele de trecere autorizat─â.
 • Este interzis─â circula╚Ťia rutier─â la frontiera intern─â terestr─â, indiferent de tipul vehiculului, cu excep╚Ťia transportului interna╚Ťional de marf─â, a transportului de lucr─âtori transfrontalieri ╚Öi a circula╚Ťiei vehiculelor de ambulan╚Ť─â, descarcerare ╚Öi a serviciului de urgen╚Ť─â.
 • Se suspend─â circula╚Ťia feroviar─â între Portugalia ╚Öi Spania, cu excep╚Ťia transportului de marf─â.
 • Este suspendat transportul fluvial între Portugalia ╚Öi Spania.
 • Limit─ârile de la punctele anterioare nu aduc atingere:
 • Dreptului de intrare a cet─â╚Ťenilor portughezi ╚Öi a de╚Ťin─âtorilor de autoriza╚Ťii de reziden╚Ť─â în Portugalia;
 • Dreptului de ie╚Öire a persoanelor rezidente în alte state.

ÔÇő

Aplic─ârii, în cazul cet─â╚Ťenilor str─âini nereziden╚Ťi, a excep╚Ťiilor prev─âzute mai jos:

 • Deplas─ârile în scopul desf─â╚Öur─ârii activit─â╚Ťilor profesionale sau echivalente, documentate corespunz─âtor, realizate în cadrul unor activit─â╚Ťi cu caracter interna╚Ťional.
 • Deplas─ârile în scopul ie╚Öirii de pe teritoriul continental ale cet─â╚Ťenilor portughezi reziden╚Ťi în alte state;
 • Deplas─ârile, cu titlu excep╚Ťional, în scopul regrup─ârii familiale a so╚Ťilor ╚Öi membrilor de familie pân─â la gradul I;
 • Deplas─ârile efectuate de aeronave, ambarca╚Ťiuni sau vehicule ale statului sau ale for╚Ťelor armate;
 • Deplas─âri în scopul transportului de marf─â ╚Öi curierat;
 • Deplas─ârile în scop umanitar sau de urgen╚Ť─â medical─â, precum ╚Öi în scopul accesului la unit─â╚Ťi de s─ân─âtate, în condi╚Ťiile acordurilor bilaterale privind prest─ârile de îngrijiri de s─ân─âtate;
 • Escalele tehnice în scopuri non-comerciale;
 • Deplas─ârile în scopul transportului interna╚Ťional de marf─â, a transportului de lucr─âtori transfrontalieri ╚Öi a lucr─âtorilor sezonieri, cu contract de munc─â dovedit corespunz─âtor, a circula╚Ťiei vehiculelor de ambulan╚Ť─â, descarcerare ╚Öi a serviciului de urgen╚Ť─â;
 • Deplas─ârile titularilor organelor de suveranitate, atunci când se afl─â în exerci╚Ťiul func╚Ťiunii;
 • Deplas─ârile care au ca destina╚Ťie regiunile autonome Azore ╚Öi Madeira.

 

Sunt declarate puncte autorizate de trecere a frontierei urm─âtoarele:

 • în toate zilele s─âpt─âmânii:
  • Valença-Viana do Castelo, ie╚Öirea spre Ponte Tuy-Valença-leg─âtura IP 1-A 3, în Valença;
  • Vila Verde da Raia-Chaves, ie╚Öirea de pe A 52, leg─âtura cu A 24, km 0, la sensul giratoriu;
  • Quintanilha-Bragança, ie╚Öirea de pe Ponte Internacional IP 4/E 82, nodul de ie╚Öire Quintanilha sau lâng─â sediul CCPA pe N 218-1 Quintanilha;
  • Vilar Formoso-Guarda lâng─â linia de frontier─â, Largo da Fronteira, lâng─â CCPA, N 16/E 80, leg─âtura 620 Fuentes de Õnoro, Spania, inclusiv accesul prin Parcarea TIR, via camioane, N 16, Vilar Formoso;
  • Caia-Elvas, ie╚Öirea de pe A 6, km 158, leg─âtura Caia-Elvas lâng─â punctul de turism, Elvas;
  • Vila Verde de Ficalho-Beja lâng─â linia de frontier─â, leg─âtura A 495 Rosal de la Frontera la IP 8, Serpa;
  • Castro Marim-Praça da Fronteira, km 131 al A 22, Ponte Internacional do Guadiana-Castro Marim.
 • în zilele lucr─âtoare, între orele 6.00-20.00:
 • Marvão-Portalegre, linia de frontier─â, Marvão, N 521 leg─âtura cu Valência de Alcântara la IC 13 Marvão;
 • Monção, Avenida da Galiza, km 15.300, EN 101;
 • Melgaço, Lugar do Peso, km 19,800, EN 202;
 • în zilele lucr─âtoare, între orele 06.00-9.00 ╚Öi 17.00-20.00:
  • Ponte da Barca, Fronteira da Madalena, EN 304-1, KM 9, Lindoso

 

 • Montalegre, Sendim - Montalegre, linia de frontier─â km 0, EN 103-9
 • Vinhais, Moimenta - Manzalvos, leg─âtura localit─â╚Ťii Moimenta cu ╚Öoseaua OU311 - Manzalvos (Espanha), leg─âtura cu A-52.

 

 • în zilele lucr─âtoare, între orele 7.00-9.00 ╚Öi 17.00-19.00:
  • Miranda do Douro, km 86.990, EN 218;
  • Termas de Monfortinho-Castelo Branco, jonc╚Ťiunea N 239 cu N 240 la Termas de Monfortinho;
  • Mourão, punctul de frontier─â S. Leonardo, km 7, EN 256 -1;
  • Barrancos, EN 258, km 105.5, care efectueaz─â leg─âtura cuHU -91
 • doar în zilele de miercuri ╚Öi sâmb─ât─â, între orele 10.00-12.00:
 • Rio de Onor, punctul de frontier─â Rua da Costa, drum rural

 

Arhipelagul Insulelor Azore (RAA):

În Regiunea Autonom─â Azore se aplic─â Starea de Urgen╚Ť─â decretat─â la nivel na╚Ťional.

 • Autorit─â╚Ťile regionale au dispus ca pasagerii care au ca destina╚Ťie Insulele Azore s─â completeze un chestionar cu 72 de ore anterior efectu─ârii deplas─ârii (https://covid19.azores.gov.pt/?page_id=5532). De asemenea, la sosire, se va solicita completarea unei declara╚Ťii (https://covid19.azores.gov.pt/?page_id=5532) ╚Öi realizarea uneia dintre procedurile descrise mai jos.
 • Exist─â obliga╚Ťia supunerii test─ârii pentru infec╚Ťia cu virusul SARS-COV-2 a tuturor persoanelor care doresc s─â intre sau s─â se deplaseze pe teritoriu RAA, pe cale aerian─â sau maritim─â. To╚Ťi pasagerii care doresc s─â c─âl─âtoreasc─â c─âtre teritoriul Regiunii Autonome Azore, pe cale aerian─â sau maritim─â ╚Öi care provin din zone considerate de OMS ca fiind zone cu transmitere comunitar─â activ─â sau re╚Ťele de transmitere activ─â a virusului SARS-COV-2 sunt obliga╚Ťi s─â prezinte, înainte de îmbarcare, dovada – electronic─â sau tip─ârit─â (nu SMS) - a unui document eliberat de un laborator acreditat na╚Ťional sau interna╚Ťional, care s─â ateste efectuarea test─ârii moleculare tip RT-PCR pentru infec╚Ťia cu virusul SARS-COV-2, în cele 72 de ore precedente decol─ârii zborului. Documentul trebuie s─â con╚Ťin─â datele de identificare ale pasagerului, laboratorul ╚Öi data efectu─ârii testului, precum ╚Öi rezultatul NEGATIV ╚Öi utilizarea metodologiei RT-PCR. Dac─â ╚Öederea se prelunge╚Öte mai mult de 7 sau mai multe zile, sau pentru 13 sau mai multe zile, în ziua a 6-a ╚Öi, respectiv a 12-a de la data efectu─ârii testului este necesar─â contactarea autorit─â╚Ťii de s─ân─âtate din zona de re╚Öedin╚Ť─â sau din zona de cazare, în scopul efectu─ârii unui nou test. Excep╚Ťii: minori cu vârsta de pân─â la 12 ani, personal din domeniul sanitar în exerci╚Ťiul func╚Ťiunii de transfer ╚Öi evacuare a bolnavilor; pasageri care prezint─â dovada unor boli incompatibile anatomic/clinic cu realizarea test─ârii ╚Öi care vor urma proceduri specifice; pasagerilor care prezint─â un certificat medical emis în ultimele 90 de zile, care atest─â c─â persoana în cauz─â a ie╚Öit de sub supravegherea/izolarea impus─â de autorit─â╚Ťile publice de s─ân─âtate în contextul COVID-19; pasagerii care o declara╚Ťie de la agen╚Ťie de pompe funebre cu sediul în RAA privind decesul unui membru de familie (efectueaz─â testul la sosirea în arhipelag, a╚Öteptând rezultatul negativ în izolare), pasageri a c─âror c─âl─âtorie a început în str─âin─âtate sau afla╚Ťi în situa╚Ťia anul─ârii zborului, a c─âror c─âl─âtorie în tranzit sau amânat─â dep─â╚Öe╚Öte cele 72 de ore de valabilitate a testului realizat la plecare (efectueaz─â testul la sosirea în arhipelag, a╚Öteptând rezultatul negativ în izolare); pasagerii care ies ╚Öi se întorc în RAA într-un interval de pân─â la 72 de ore (efectueaz─â testul la sosirea în arhipelag, a╚Öteptând rezultatul negativ în izolare). Aceste prevederi se aplic─â ╚Öi pentru pasagerii care se îmbarc─â pe aeroporturi din insule clasificate ca având risc ridicat sau mediu având ca destina╚Ťie orice alt─â insul─â a arhipelagului considerat─â de risc mai mic.
 • Informa╚Ťiile referitoare la intrarea în Arhipelagul Insulelor Azore, precum ╚Öi recomand─ârile pentru o c─âl─âtorie sigur─â sunt disponibile (în limbile englez─â, francez─â, german─â, spaniol─â, portughez─â) la adresele: https://covid19.azores.gov.pt/?page_id=5532 ╚Öi https://destinoseguro.azores.gov.pt/wp-content/uploads/2020/08/Recommendations-for-a-safe-trip-to-the-Azores_compressed.pdf.
 • To╚Ťi pasagerii trebuie s─â respecte regula utiliz─ârii m─â╚Ötii, a distan╚Ť─ârii fizice ╚Öi a etichetei respiratorii, stabilite de Autoritatea Regional─â de S─ân─âtate;
 • Unit─â╚Ťile teritoriale RAA sunt clasificate în func╚Ťie de nivelul de risc de transmitere a virusului SARS-COV-2, cu m─âsuri specifice, printre care: risc sc─âzut (limitarea grupurilor de persoane la 8), risc mediu (limitarea grupurilor de persoane la 6) ╚Öi risc ridicat (obligativitatea muncii la distan╚Ť─â, atunci când este posibil, stabilirea de orare defazate, limitarea grupurilor de persoane la 4, interzicerea circula╚Ťiei pe drumurile publice între orele  20.00 ╚Öi 5.00 în zilele s─âpt─âmânii ╚Öi începând cu orele 15.00 la sfâr╚Öit de s─âpt─âmân─â, cu excep╚Ťiile prev─âzute de lege);
 • În cazul în care rezultatul testului pentru infec╚Ťia cu SARS-COV-2 este pozitiv, Autoritatea Regional─â de s─ân─âtate local─â va stabili procedura de urmat.

 

Arhipelagul Insulelor Madeira (RAM):

În Regiunea Autonom─â Madeira se aplic─â Starea de Urgen╚Ť─â decretat─â la nivel na╚Ťional.

 • Fiecare pasager (cu posibilitatea de exceptare a minorilor cu vârsta de sub 11 ani ╚Öi a persoanelor cu domiciliu în Madeira sau în Porto Santo, care se deplaseaz─â între cele dou─â insule ╚Öi a pasagerilor care prezint─â un certificat medical emis în ultimele 90 de zile, care atest─â c─â persoana în cauz─â s-a vindecat de COVID-19 sau a unui certificat care atest─â vaccinarea împotriva COVID-19) care debarc─â pe aeroporturile din RAM va trebui s─â respecte, la alegere ╚Öi sub monitorizarea autorit─â╚Ťilor competente de s─ân─âtate, una din urm─âtoarele proceduri:
  • S─â prezinte dovada efectu─ârii testului molecular (tip PCR) cu rezultat negativ, în cele 72 de ore care preced îmbarcarea;
  • S─â efectueze testul molecular negativ (tip PCR) pentru depistarea infec╚Ťiei cu SARS-CoV-2 ╚Öi s─â r─âmân─â în izolare la domiciliu/unitatea hotelier─â unde este cazat pân─â la primirea rezultatului negativ al testului;
  • S─â intre în izolare voluntar─â pentru o perioad─â de 14 zile, la domiciliu/unitatea hotelier─â unde este cazat. În situa╚Ťia în care ╚Öederea în RAM este mai mic─â de 14 zile, izolarea se va face pe toat─â perioada ╚Öederii în RAM;
  • S─â se întoarc─â la destina╚Ťia de origine sau la orice alt─â destina╚Ťie în afara teritoriului RAM, respectând, pân─â la ora zborului, izolarea la domiciliu/unitatea hotelier─â.

În plus, to╚Ťi c─âl─âtorii reziden╚Ťi pe teritoriul RAM, emigran╚Ťii din Madeira ╚Öi membrii de familie ai acestora, precum ╚Öi studen╚Ťii care frecventeaz─â unit─â╚Ťi de înv─â╚Ť─âmânt superior din RAM sau din afara arhipelagului sau afla╚Ťi în programe de mobilitate (Erasmus sau altele) care debarc─â pe aeroporturile din Madeira ╚Öi Porto Santo, la bordul unor zboruri provenind din exteriorul RAM, vor avea obliga╚Ťia de a efectua un al doilea test PCR de depistare a infec╚Ťiei cu SARS-COV-2, între a 5-a ╚Öi a 7-a zi dup─â efectuarea primului test. În perioada cuprins─â între momentul debarc─ârii ╚Öi cel de-al doilea test vor r─âmâne în izolare la domiciliu, cu raportarea simptomelor.

*În cazul în care persoana refuz─â s─â îndeplineasc─â oricare din op╚Ťiunile de mai sus sau în situa╚Ťiile în care se constat─â nerespectarea izol─ârii prev─âzut─â la literele b. si c. de mai sus, autoritatea regional─â de s─ân─âtate va dispune izolare obligatorie pentru o perioad─â de 14 zile cu suportarea cheltuielilor de cazare de c─âtre persoana respectiv─â. 

 

 • Pasagerii care debarc─â pe aeroportul din Porto Santo trebuie s─â de╚Ťin─â un test RT-PCR de depistare a infec╚Ťiei cu virusul SARS-COV-2, cu rezultat negativ, realizat cu maximum 72 ore anterior debarc─ârii, sau în alternativ─â, trebuie s─â efectueze la sosire acest test, urmând s─â r─âmân─â în izolare la domiciliu/unitatea hotelier─â unde este cazat pân─â la primirea rezultatului negativ. To╚Ťi reziden╚Ťii în Porto Santo care se deplaseaz─â în insula Madeira, pentru o perioad─â de pân─â la 7 zile, vor efectua un test RT-PCR de depistare a infec╚Ťiei SARS-COV-2 în ziua a 5-a de la debarcare, r─âmânând în izolare pân─â la ob╚Ťinerea rezultatului negativ. Emigran╚Ťii, migran╚Ťii, studen╚Ťii care se întorc în vacan╚Ť─â ╚Öi to╚Ťi cei care urmeaz─â s─â coabiteze cu un rezident din Porto Santo vor prezenta la intrarea în teritoriu un test RT-PCR de depistare a infec╚Ťiei SARS-COV-2, cu rezultat negativ, efectuat în ultimele 72 de ore, test pe care îl vor repeta între cea de-a 5- a ╚Öi cea de-a 7-a zi de la data ultimului test, garantând c─â vor r─âmâne în izolare profilactic─â.
 • Cu 12 pân─â la 48 de ore înainte de îmbarcare, pasagerii trebuie s─â completeze un chestionar epidemiologic la adresa www.madeirasafe.com.
 • Se instituie obligativitatea folosirii m─â╚Ötii de protec╚Ťie în RAM (sunt excepta╚Ťi minorii cu vârsta de sub 11 ani) în spa╚Ťiile sau localurile de acces public sau similare (mai pu╚Ťin plajele ╚Öi complexele balneare);
 • Este interzis─â circula╚Ťia pe drumurile publice între orele 19:00 ╚Öi 5:00 (în zilele lucr─âtoare) ╚Öi între 18.00 ╚Öi 5.00 (în zilele de sâmb─ât─â ╚Öi duminic─â ╚Öi s─ârb─âtori legale) (cu excep╚Ťiile prev─âzute de lege), unit─â╚Ťile comerciale (inclusiv restaurante) vor func╚Ťiona cu orar redus, iar grupurile de persoane sunt limitate la 5.
 • Mai multe informa╚Ťii privind situa╚Ťia din arhipelag pot fi consultate aici https://www.madeira.gov.pt/Covid19, iar pasagerii pot transmite un e-mail la adresa: uesp.madeira@iasaude.madeira.gov.pt sau pot apela num─ârul: 00351 291 208 738;
 • Sunt suspendate autoriza╚Ťiile de acostare a navelor de croazier─â ╚Öi a iahturilor în porturile Arhipelagul Insulelor Madeira, cu excep╚Ťia cazurilor temeinic justificate ╚Öi monitorizate de Direc╚Ťia Regional─â de S─ân─âtate ╚Öi numai cu interzicerea debarc─ârii pasagerilor sau a echipajelor. 

 

RECOMAND─éRI PENTRU CET─é╚ÜENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZ─é DEPLAS─éRI C─éTRE / DINSPRE ROMÂNIA:

 • Pe cale aerian─â: La intrarea pe teritoriul portughez este necesar─â prezentarea unui test molecular (tip RT-PCR) pentru depistarea infec╚Ťiei cu SARS-CoV-2, al c─ârui rezultat este negativ, efectuat cu maximum 72 de ore anterior îmbarc─ârii. Se men╚Ťine m─âsura controlului obligatoriu al temperaturii corporale, temperatura corporal─â relevant─â fiind cea egal─â sau superioar─â valorii 38o C. Orice pasager a c─ârui temperatur─â este egal─â sau superioar─â valorii de 38o C, va fi imediat îndrumat c─âtre structurile medicale care func╚Ťioneaz─â pe aeroporturile na╚Ťionale pentru repetarea m─âsur─ârii temperaturii ╚Öi în vederea efectu─ârii unui test molecular (tip RT-PCR), dac─â este cazul. Pentru intrarea în arhipelagurile Azore ╚Öi Madeira, autorit─â╚Ťile solicit─â testarea molecular─â (tip PCR) pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2. 
 • Pe cale rutier─â: s-a reintrodus controlul la frontierele interne portugheze, terestre ╚Öi fluviale. S-a interzis circula╚Ťia rutier─â la frontiera terestr─â intern─â, indiferent de tipul vehiculului, cu excep╚Ťia transportului interna╚Ťional de marf─â, a transportului de lucr─âtori transfrontalieri ╚Öi a circula╚Ťiei vehiculelor de ambulan╚Ť─â, descarcerare ╚Öi a serviciului de urgen╚Ť─â. Este suspendat─â circula╚Ťia feroviar─â (cu excep╚Ťia transportului de marf─â) între Portugalia ╚Öi Spania.
 • Pe cale maritim─â: Se men╚Ťine în continuare interdic╚Ťia debarc─ârii pasagerilor ╚Öi echipajelor vaselor de croazier─â în porturile na╚Ťionale, cu excep╚Ťia cet─â╚Ťenilor portughezi ╚Öi a reziden╚Ťilor în Portugalia. Este suspendat transportul fluvial între Portugalia ╚Öi Spania.

 

M─âsuri aplicabile pe întreg teritoriul portughez:

Informa╚Ťii detaliate pot fi consultate aici: https://covid19estamoson.gov.pt/.

 • Cet─â╚Ťenii nu pot circula în spa╚Ťii ╚Öi pe drumurile publice ╚Öi nici în spa╚Ťii echivalente acestora ╚Öi au datoria de a r─âmâne la domiciliu, cu excep╚Ťia deplas─ârilor autorizate (pentru achizi╚Ťia de bunuri ╚Öi servicii esen╚Ťiale, desf─â╚Öurarea activit─â╚Ťilor profesionale când nu este posibil─â telemunca, deplas─âri pentru motive de s─ân─âtate, situa╚Ťiile de urgen╚Ť─â care vizeaz─â victime ale violen╚Ťei domestice, trafic de persoane, minori ╚Öi tineri în situa╚Ťii de risc, asisten╚Ťa acordat─â persoanelor vulnerabile, frecventarea unit─â╚Ťilor de înv─â╚Ť─âmânt ╚Öi realizarea de probe de examen, îndeplinirea obliga╚Ťiilor parentale, participarea la ceremonii religioase, asisten╚Ť─â veterinar─â a animalelor, participarea la ac╚Ťiuni de voluntariat social, vizite la c─âminele pentru persoane vârstnice, unit─â╚Ťi de îngrijire paleativ─â ╚Öi alte structuri care vizeaz─â persoanele în vârst─â, vizite la persoanele aflate în incapacitate de deplasare sau private de libertatea de circula╚Ťie, deplas─âri ale titularilor organelor de suveranitate ╚Öi lideri ai partidelor politice cu reprezentare în parlament ╚Öi a persoanelor de╚Ťin─âtoare de permise de liber─â trecere, personalului misiunilor diplomatice, consulare ╚Öi al organiza╚Ťiilor interna╚Ťionale cu sediul în Portugalia, în exercitarea func╚Ťiilor oficiale; deplas─âri pentru exercitarea libert─â╚Ťii presei, deplas─âri la oficii po╚Ötale, agen╚Ťii bancare ╚Öi asiguratori, deplas─âri necesare intr─ârii ╚Öi ie╚Öirii de pe teritoriul na╚Ťional continental, inclusiv deplas─ârile din ╚Öi spre locul de cazare, alte activit─â╚Ťi similare sau pentru motive de for╚Ť─â major─â sau de necesitate imperativ─â, justificate corespunz─âtor, întoarcerea la domiciliu în cadrul tuturor deplas─ârilor de mai sus). Circula╚Ťia pe strad─â a autoturismelor private este permis─â doar în vederea realiz─ârii deplas─ârilor autorizate (mai sus) sau pentru alimentarea cu combustibil; deplas─ârile trebuie s─â respecte recomand─ârile ╚Öi normele autorit─â╚Ťilor de s─ân─âtate, în special în ceea ce prive╚Öte distan╚Ťarea fizic─â. Sunt permise practicarea activit─â╚Ťilor sportive individuale ╚Öi momente în aer liber, plimbarea animalelor de companie, cu precizarea c─â aceste activit─â╚Ťi trebuie s─â fie de scurt─â durat─â ╚Öi s─â se desf─â╚Öoare în zona de re╚Öedin╚Ť─â.
 • Este interzis─â circula╚Ťia între unit─â╚Ťile teritoriale, la sfâr╚Öit de s─âpt─âmân─â, începând cu orele 20.00 ale zilei de vineri ╚Öi pân─â la ora 5.00 a zilei de luni. Aceast─â restric╚Ťie nu se aplic─â pentru: deplas─âri în scopuri profesionale sau similare, dovedite corespunz─âtor prin declara╚Ťii emise de angajator, dac─â deplasarea are loc între unit─â╚Ťi teritoriale (concelho) limitrofe celei de domiciliu sau în aceea╚Öi arie metropolitan─â, precum ╚Öi în cazul lucr─âtorilor din sectorul agricol sau al pescuitului sau declara╚Ťie emis─â de persoana în cauz─â (în cazul persoanelor fizice autorizate); deplas─âri inerente anumitor func╚Ťii, f─âr─â a fi necesar─â declara╚Ťie (pentru angaja╚Ťi din domeniul sanitar, protec╚Ťie civil─â, for╚Ťe de securitate militari, titularii organelor de suveranitate ╚Öi lideri ai partidelor politice cu reprezentare în parlament, reprezentan╚Ťi ai cultelor, personal al misiunilor diplomatice ╚Öi consulare ╚Öi al organiza╚Ťiilor interna╚Ťionale acreditat în Portugalia, în exercitarea func╚Ťiilor oficiale); deplas─âri ale minorilor ╚Öi ale înso╚Ťitorilor acestora c─âtre unit─â╚Ťile ╚Öcolare, cre╚Öe ╚Öi activit─â╚Ťi de petrecere a timpului liber, precum ╚Öi deplas─âri ale studen╚Ťilor c─âtre unit─â╚Ťile de înv─â╚Ť─âmânt superior; deplasarea persoanelor ╚Öi a înso╚Ťitorilor acestora în vederea frecvent─âri Centrelor de Activit─â╚Ťi Ocupa╚Ťionale ╚Öi Centre de Zi; deplas─âri pentru frecventarea cursurilor de formare ╚Öi pentru participarea la probe ╚Öi examene sau la inspec╚Ťii; deplas─âri pentru participarea la proceduri judiciare sau de competen╚Ťa notarilor, avoca╚Ťilor, st─ârii civile, precum ╚Öi pentru accesul la servicii publice, pe baza dovezii de programare prealabil─â; pentru, deplas─âri pentru ie╚Öirea din teritoriul na╚Ťional continental; deplas─âri ale cet─â╚Ťenilor non-reziden╚Ťi c─âtre locuri de ╚Öedere dovedite; deplas─âri pentru alte motive de natur─â familial─â imperativ─â, respectiv pentru custodia partajat─â, pe baza acordului dintre p─âr╚Ťi sau decis─â de tribunalul competent; pentru reîntoarcerea la domiciliu.
 • Este interzis─â r─âmânerea în spa╚Ťiile publice de recreere, precum parcuri sau gr─âdini, fiind autorizat─â frecventarea acestora pentru scurte plimb─âri. Sunt închise toate spa╚Ťiile publice în care se constat─â aglomer─âri de persoane (plaje, promenade etc.)
 • Obligativitatea muncii la distan╚Ť─â, atunci când este posibil, chiar ╚Öi f─âr─â acordul dintre p─âr╚Ťi, aceasta nefiind obligatorie pentru angaja╚Ťii din serviciile esen╚Ťiale. Dac─â telemunca nu este posibil─â, angajatorul este obligat s─â stabileasc─â orare decalate. Angaja╚Ťii care nu î╚Öi pot desf─â╚Öura activitatea în regim de telemunc─â ╚Öi care se deplaseaz─â pentru a desf─â╚Öura activit─â╚Ťi la locul de munc─â trebuie s─â de╚Ťin─â o declara╚Ťie emis─â de angajator.
 • Închiderea mai multor unit─â╚Ťi ╚Öi institu╚Ťii, care vizeaz─â inclusiv activit─â╚Ťi culturale ╚Öi artistice, recreative, de petrecere a timpului liber ╚Öi de divertisment, activit─â╚Ťi de formare ╚Öi educa╚Ťionale (afterschool, ╚Öcoli de ╚Öoferi) precum ╚Öi activit─â╚Ťi sportive.
 • Suspendarea comer╚Ťului cu am─ânuntul ╚Öi a prest─ârilor de servicii, inclusiv cele ambulante, cu excep╚Ťia celor care furnizeaz─â bunuri ╚Öi servicii de prim─â necesitate sau altele considerate esen╚Ťiale (magazinele alimentare, b─âc─âniile, supermarketurile, tutungerii, sta╚Ťii de alimentare cu combustibil, b─ânci, agen╚Ťii funerare etc.) R─âmân deschise cabinetele medicale ╚Öi dentare ╚Öi farmaciile.
 • Restaurantele ╚Öi cafenelele pot func╚Ťiona exclusiv în regim de take-away sau livrare la domiciliu, inclusiv prin intermediari.
 • Serviciile publice vor fi disponibile doar pe baz─â de programare prealabil─â. Instan╚Ťele de judecat─â vor continua s─â func╚Ťioneze doar pentru proceduri urgente.
 • Este permis─â func╚Ťionarea de târguri ╚Öi pie╚Ťe, pentru comercializarea de produse alimentare, cu condi╚Ťia respect─ârii normelor specifice stabilite de DGS ╚Öi autorit─â╚Ťile locale.
 • Este interzis─â realizarea de evenimente.
 • Impunerea obligativit─â╚Ťii folosirii m─â╚Ötii, pe întreg teritoriul na╚Ťional (inclusiv în Arhipelagurile Madeira ╚Öi Azore), pentru accesul, circula╚Ťia sau r─âmânerea în spa╚Ťiile ╚Öi pe drumurile publice. Este obligatorie folosirea m─â╚Ötii de c─âtre persoanele cu vârst─â de peste 10 ani, ori de câte ori nu este posibil─â p─âstrarea distan╚Ť─ârii fizice recomandat─â de autorit─â╚Ťile de s─ân─âtate. Excep╚Ťii: situa╚Ťiile clinice (atestate corespunz─âtor prin documente), cele impuse de natura profesiei ╚Öi în situa╚Ťiile în care persoanele sunt membrii aceleia╚Öi familii, când nu se afl─â în apropierea unor ter╚Ťe persoane. Nerespectarea acestei obliga╚Ťii constituie contraven╚Ťie, fiind sanc╚Ťionat─â cu amend─â. Este obligatorie folosirea m─â╚Ötii sau a vizierei la locul munc─â ori de câte ori distan╚Ťarea fizic─â nu este posibil─â.
 • Poate fi efectuat controlul temperaturii corporale, prin mijloace non-invazive, pentru accesul la locul de munc─â, la serviciile sau institu╚Ťiile publice, unit─â╚Ťi educa╚Ťionale sau centre comerciale, culturale sau sportive, mijloace de transport, structuri reziden╚Ťiale, unit─â╚Ťi de s─ân─âtate, centre de deten╚Ťie sau centre educa╚Ťionale, putând fi interzis accesul în respectivele spa╚Ťii în situa╚Ťia în care persoana refuz─â controlul temperaturii corporale sau dac─â persoana în cauz─â are o temperatur─â corporal─â peste valoarea normal─â (38°)*.
 • Pot fi supu╚Öi test─ârii pentru depistarea infec╚Ťiei cu SARS-COV-2: angaja╚Ťii, pacien╚Ťii ╚Öi vizitatorii unit─â╚Ťilor de prestare a serviciilor medicale ╚Öi ai structurilor reziden╚Ťiale pentru persoanele în vârst─â, ai unit─â╚Ťilor pentru îngrijire paleativ─â integrate Re╚Ťelei Na╚Ťionale de Îngrijire Paleativ─â Integrat─â ╚Öi altor unit─â╚Ťi similare pentru persoane în vârst─â, copii, tineri ╚Öi persoane cu deficien╚Ťe; angaja╚Ťii, studen╚Ťii ╚Öi vizitatorii unit─â╚Ťilor de educa╚Ťie ╚Öi înv─â╚Ť─âmânt ╚Öi ai institu╚Ťiilor de înv─â╚Ť─âmânt superior; angaja╚Ťii unit─â╚Ťilor penitenciare ╚Öi ai Direc╚Ťiei Generale de Reinser╚Ťie ╚Öi Servicii Penitenciare, persoanele aflate în deten╚Ťie ╚Öi tinerii din centrele educa╚Ťionale ╚Öi respectivii vizitatori; cei care doresc s─â intre sau s─â p─âr─âseasc─â teritoriul na╚Ťional continental sau Regiunile Autonome pe cale aerian─â sau maritim─â*; cei care doresc accesul în alte loca╚Ťii, determinate de Direc╚Ťia General─â de S─ân─âtate.
 • La nivel general, se men╚Ťine necesitatea izol─ârii obligatorii a persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 sau aflate sub observa╚Ťie activ─â*.
 • P─âstrarea igienei mâinilor ╚Öi a regulilor de conduit─â respiratorie.
 • Se recomand─â utilizarea aplica╚Ťiei mobile StayAwayCOVID.
 • În cazul deplas─ârilor autorizate, este în vigoare regula limit─ârii ocup─ârii la 2/3 a vehiculelor private cu capacitate mai mare de cinci locuri, cu excep╚Ťia cazului în care to╚Ťi ocupan╚Ťii fac parte din aceea╚Öi familie. Pasagerii au obliga╚Ťia de a purta masc─â sau vizier─â.
 • Reguli de ocupare ╚Öi de distan╚Ťare fizic─â: p─âstrarea distan╚Ťei fizice de 2 metri ╚Öi stabilirea capacit─â╚Ťii de ocupare a spa╚Ťiilor utilizând criteriul de 0,05 persoane pe m2, evitarea sta╚Ťion─ârii în incinte, preferen╚Ťial program─âri prealabile.
 • Igienizarea cu regularitate a spa╚Ťiilor, suprafe╚Ťelor ╚Öi produselor care intr─â în contact direct cu clien╚Ťii. Disponibilizarea solu╚Ťiilor dezinfectante cutanate la intrarea ╚Öi ie╚Öirea din unit─â╚Ťile comerciale.
 • Unit─â╚Ťile care comercializeaz─â bunuri ╚Öi servicii vor închide la orele 20.00 în zilele lucr─âtoare, respectiv la ora 13.00 în zilele de sâmb─ât─â ╚Öi duminic─â ╚Öi s─ârb─âtori legale; comer╚Ťul cu am─ânuntul de produse alimentare închide la sfâr╚Öit de s─âpt─âmân─â la ora 17.00.
 • Este interzis consumul de b─âuturi alcoolice în spa╚Ťiile în aer liber cu public ╚Öi pe drumurile publice. Este interzis─â comercializarea de b─âuturi alcoolice în ariile de servicii ╚Öi sta╚Ťiile de alimentare cu combustibili.
 • Este interzis─â desf─â╚Öurarea în unit─â╚Ťile de înv─â╚Ť─âmânt (universit─â╚Ťi ╚Öi politehnici) a tuturor ceremoniilor academice ╚Öi activit─â╚Ťilor de recreere. 
 • În transportul în comun este obligatorie utilizarea m─â╚Ötilor.
 • A fost în─âsprit cadrul sanc╚Ťiunilor aplicabile în cazul nerespect─ârii regulilor restrictive impuse.

 

*se aplic─â inclusiv în Regiunea Autonom─â Azore

 

ALTE INFORMAȚII UTILE:

 • A fost opera╚Ťionalizat─â linia de urgen╚Ť─â disponibil─â 24/24 - SNS24 pentru Portugalia continental─â (808 24.24.24), precum ╚Öi liniile de urgen╚Ť─â ale Serviciilor Regionale de S─ân─âtate (SRS24) din Arhipelagul Insulelor Azore (808 24.60.24) ╚Öi respectiv Madeira (800 24.24.20)

 

Date de contact ale misiunii României în Portugalia – AICI.