Serbia

Informatii despre conditiile speciale de calatorie, in contextul COVID19

Data ultimului update: 03.03.2021. Data ultimelor modificari: 02.03.2021 Sursa: Ministerul Afacerilor Externe 

STARE DE URGENȚĂ: NU. Este declarată pandemie de COVID-19. În unele localități este declarată stare excepțională, fiind în vigoare unele măsuri preventive și restrictive suplimentare, fără însă a fi restricționat accesul în și din aceste localități.

 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

Accesul tuturor cetățenilor străini, cu excepția cetățenilor străini care sosesc din Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Republica Macedonia de Nord, Muntenegru și Ungaria, este permis doar dacă dețin un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore de la momentul eliberării rezultatului, emis de laboratoarele acreditate din statul de proveniență. Lista laboratoarelor de specialitate acreditate de Ministerul Sănătății din România poate fi consultată pe pagina de internet a Ministerului Sănătății: http://www.ms.ro/centre-testare/.

În situația unei întârzieri care nu a putut fi evitată, determinată de motive obiective care pot fi demonstrate (precum întârzierea mijlocului de transport) se permite intrarea cetățenilor străini pe teritoriul Republicii Serbia dacă testul negativ nu este mai vechi de 72 de ore de la momentul recepționării rezultatului.

Cetățenii străini care sosesc din Statele Unite ale Americii pot intra pe teritoriul Republicii Serbia dacă prezintă fie un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, fie un test rapid antigen FIA (antigen FIA Rapid test) cu rezultat negativ, nu mai vechi de 48 de ore de la data emiterii rezultatului.

Cetățenii străini cu reședința sau domiciliul în Republica Serbia, cetățenii sârbi, precum și personalul diplomatic și consular și membrii acestora de familie care nu dețin un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2 pot intra pe teritoriul Republicii Serbia, urmând să fie plasați în carantină la domiciliu timp de 10 zile. În situația în care persoanele în cauză se testează după intrarea în Republica Serbia și rezultatul este negativ, măsura carantinei la domiciliu va înceta.

În prezent, la frontiera terestră româno-sârbă sunt deschise traficului rutier de mărfuri și de persoane punctele de trecere Srpska Crnja-Jimbolia, Stamora Moravița, Porțile de Fier I, Naidas–Kaluderovo (rutier), iar pentru traficul feroviar de mărfuri punctele de trecere Jimbolia/Srpska Crnja și Stamora Moravița/Vatin.

Punctele de frontieră între România și Republica Serbia care au fost închise sunt următoarele: Valcani-Vrbica (rutier), Comlosu Mare - Nakovo (rutier), Foeni – Jasa Tomic (rutier), Porțile de Fier 2 – Djerdap 2 (rutier), Moldova Veche – Golubac (fluvial), Svinița – Donji Milanovac (fluvial), Orșova – Tekija (fluvial), Porțile de Fier/Drobeta – Kladovo (fluvial). 

 

Excepții de la obligativitatea prezentării unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2 (pentru cetățenii străini care doresc să intre în acest stat):

 • cetățenii străini care tranzitează teritoriul Republicii Serbia, cu condiția ca durata tranzitului să nu depășească 12 ore; autoritățile de frontieră solicită o dovadă a tranzitului (dovada domiciliului sau reședinței în statul de destinație, dovada rezervării unui pachet turistic etc. în statul de destinație);
 • cetățenii unui stat vecin care sunt lucrători transfrontalieri, adică locuiesc în zona de frontieră a statului vecin și sunt angajați pe teritoriul Republicii Serbia, dacă dețin documente justificative valabile, cu condiția reciprocității;
 • membrii echipajelor de transport rutier de marfă aflate în tranzit, dacă durata tranzitului teritoriului Republicii Serbiei nu depășește 12 ore, precum și transportatorii care au ca destinație finală Republica Serbia sau care preiau marfă din acest stat;
 • membrii echipajelor de transport rutier de persoane (autobuze de linie și de transport internațional de persoane), aflați în tranzit sau cu destinație finală sau stație în Republica Serbia;
 • personalul feroviar;
 • personalul navigant cu destinația Republica Serbia, precum și personalul navigant și pasagerii aeronavelor care tranzitează aeroporturile internaționale sârbe;
 • personalul navelor fluviale care transportă marfă către un port intern sârb sau care se află în tranzit. Tranzitul fluvial pe căile navigabile internaționale pe teritoriul Republicii Serbia este limitat, în cazul navigației în amonte, la maximum 90 de ore de la momentul intrării pe teritoriul Republicii Serbia pentru barje și la 60 de ore pentru nave; în cazul navigației în aval este limitat la 72 de ore pentru barje și la 54 de ore pentru nave;
 • copiii cu vârsta de până la 12 ani, dacă părinții, tutorii sau persoanele care îi însoțesc prezintă un test molecular negativ (PCR) pentru infecția cu SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore;
 • cetățenii statelor vecine care locuiesc în zona de frontieră a statului vecin și sunt proprietari de terenuri agricole pe teritoriul Republicii Serbia, care se deplasează în vederea desfășurării de lucrări agricole și prezintă dovada deținerii terenului agricol sau confirmarea proprietarului terenului că persoana respectivă desfășoară lucrări agricole pe terenul său; această excepție se aplică sub condiția reciprocității;
 • membrii misiunilor diplomatice și consulare acreditate în Republica Serbia și personalul organizațiilor internaționale, precum și membrii lor de familie, posesori ai cărților de identitate specifice emise de autoritățile sârbe competente;
 • convoaiele umanitare agreate pe cale diplomatică;
 • militarii, polițiștii și membrii altor forțe de securitate care tranzitează teritoriul Republicii Serbia sau intră pe teritoriul acesteia în scopuri profesionale, cu condiția notificării prealabile.
 • persoanele care se deplasează în scop de afaceri, a căror intrare este anunțată Poliției sârbe de frontieră de către Camera de Comerț a Serbiei, cu cel puțin 24 de ore anterior momentului intrării. În termen de maximum 24 de ore de la intrarea pe teritoriul Serbiei persoanele respective vor înainta Camerei de Comerț a Serbiei rezultatul unui test PCR negativ efectuat pe teritoriul Serbiei. În situația în care un asemenea test nu este prezentat, Camera de Comerț a Serbiei va informa Institutul de Sănătate Publică.

 

Excepții de la măsura plasării în carantină a cetățenilor străini cu domiciliul sau reședința în Republica Serbia și a cetățenilor sârbi care sosesc din străinătate: 

 • persoanele care sosesc din Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Macedoniei de Nord, Muntenegru și Ungaria;
 • lucrătorii transfrontalieri, adică persoanele care locuiesc în zona de frontieră a unui stat și sunt angajați pe teritoriul statului vecin, dacă dețin documente justificative valabile, cu condiția reciprocității;
 • lucrătorii agricoli transfrontalieri, respectiv persoane care locuiesc în zona de frontieră a unui stat și sunt proprietari de terenuri agricole pe teritoriul statului vecin, care se deplasează în vederea desfășurării de lucrări agricole și prezintă dovada deținerii terenului sau confirmarea proprietarului terenului că persoana respectivă desfășoară lucrări agricole pe terenul său; această excepție se aplică sub condiția reciprocității;
 • transportatorii rutieri și personalului navigant aerian și fluvial;
 • persoanele care se află în afara teritoriului Republicii Serbia pentru o perioadă mai mică de 48 de ore, dacă dețin un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 ore, efectuat pe teritoriul Republicii Serbia anterior plecării.

 

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE / DINSPRE ROMÂNIA:

Pe cale rutieră: în cazul în care nu dețineți un mijloc propriu de transport, precizăm că nu există legături rutiere de transport în comun dinspre și către România (nu a fost reluat transportul rutier de persoane către România). Se poate apela la mijloace de transport în comun până la cel mai apropiat punct de frontieră cu România sau apelarea la un serviciu de taxi până la frontieră, urmând ca după traversarea pe jos a frontierei, cetățenii români să utilizeze un alt mijloc de transport. Punctul de trecere a frontierei Porțile de Fier nu poate fi traversat pietonal. Rute interne de autobuz: http://redvoznje.bas.rs/#/departureSearch/Serbia/VR%C5%A0AC%20PIJACA/2020-06-01/1/departureTime/asc/25?lang=en-us.

Pe cale aeriană: în cazul tranzitului aeroportuar din România prin Republica Serbia către un stat terț se recomandă obținerea unui răspuns ferm din partea companiei aeriene privind permisiunea de îmbarcare pe aeroportul din Republica Serbia către destinația terță (au existat cazuri în care autoritățile aeroportuare sârbe, întemeindu-se pe instrucțiunile comunicate de companiile aeriene, nu au permis îmbarcarea către statul terț, apreciind că cetățenii români nu vor putea intra în statul de destinație). De asemenea, în situația persoanelor care sosesc pe cale aeriană în Republica Serbia în vederea continuării călătoriei pe cale rutieră către România, unele companii aeriene solicită dovada rezervării mijlocului de transport către România (rezervare autobuz, taxi, rent a car), în caz contrar solicitând prezentarea unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ, nu mai vechi de 48 ore. În acest sens se recomandă obținerea unor informații clare din partea companiei aeriene privind condițiile în care se permite îmbarcarea.

 

MĂSURI PE PLAN INTERN:

Purtarea măștilor este obligatorie în spații publice închise și în mijloacele de transport în comun, precum și în aer liber, în spații aglomerate, în caz contrar fiind aplicată sancțiunea amenzii.

Accesul este limitat în spațiile închise astfel încât să poată fi asigurat un spațiu de minim 4mp pentru fiecare persoană, iar centrele comerciale 9 mp/persoană.

Magazinele, centrele comerciale, localurile de alimentație publică, sălile de jocuri de noroc etc. au programul limitat până la ora 20.00, în timp ce instituțiile de cultură (săli de spectacol, muzee etc.) pot funcționa până la ora 21.00.

Magazinele alimentare și chioșcurile pot funcționa până la ora 21.00. Benzinăriile, farmaciile, unitățile de alimentație publică cu livrare la domiciliu, laboratoarele, cabinetele medicale nu sunt supuse limitărilor orare.
 

Date de contact ale misiunilor României în Republica Serbia – AICI.

 

 

Kosovo

Data ultimei actualizări: 1 martie 2021

 

STARE MEDICALĂ DE URGENȚĂ: DA (începând cu 15 martie 2020, autoritățile au declarat starea medicală de urgență).

 

RESTRICȚII DE INTRARE:

Începând cu luna iunie 2020, autoritățile de la Priștina au redeschis punctele de trecere Merdare, Hani i Elezit/Bllace, Vermice/Morine, Dheu i Bardhe/Bela Zemlja, Kulla/Kula și Jarinje. Din data de 14 august 2020, au fost redeschise și următoarele puncte de trecere: Shishtavece/Sistavece, Orqushe/Orcusa, Borje, Glloboqice/Globocica, Stanciq/Stancic și Brnjak/Bernjak.

Începând cu luna iunie 2020 a fost reluat traficul de pe aeroportul din Priștina.

Începând cu luna octombrie 2020, cetățenii români care intră în Kosovo trebuie să prezinte dovada unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 ore anterior sosirii. În situația în care nu prezintă dovada testului, cetățenii români trebuie să rămână în autoizolare timp de 7 zile.

În situația în care cetățenii români se află în tranzit și semnează o declarație prin care se angajează să părăsească Kosovo în maxim 3 ore sau prezintă un bilet de avion care atestă acest lucru, nu este necesară prezentarea unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2 și nici nu se impune autoizolarea. Întrucât autoritățile de la Priștina nu aplică uniform această excepție, se recomandă cetățenilor români să aibă asupra lor dovada unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2 dacă intenționează să tranziteze Kosovo.

Cetățenii străini care posedă permis de ședere temporar sau permanent în Kosovo trebuie să prezinte la intrarea în Kosovo dovada unui test molecular tip RT-PCR negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, efectuat nu mai târziu de 72 de ore anterior intrării în Kosovo.

Cetățenii străini care au o programare medicală într-o instituție din cadrul sistemului de sănătate din Kosovo pot intra dacă prezintă dovada unui test molecular tip RT-PCR negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, efectuat nu mai târziu de 72 de ore înaintea intrării în Kosovo, precum și dovada programării.

Persoanele cu documente personale emise de Kosovo, dar cu domiciliul în alt stat pot intra dacă prezintă dovada unui test molecular tip RT-PCR negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, efectuat nu mai târziu de 72 de ore înaintea intrării în Kosovo.

 

EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:

Sunt acceptate următoarele excepții de la obligativitatea prezentării dovezii unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2:

 • În situația în care cetățenii străini intră în Kosovo prin Aeroportul din Priștina nu este necesar să prezinte dovada unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, condiția fiind ca la intrare să semneze o declarație prin care se angajează să părăsească teritoriul Kosovo într-un interval de 3 ore.
 • În situația în care cetățenii străini intră în Kosovo prin punctele terestre, cu scopul de a-și continua călătoria de pe Aeroportul din Priștina, nu este necesar să prezinte dovada unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, cu condiția ca la intrare să prezinte biletul de avion și să semneze o declarație prin care se angajează să părăsească teritoriul Kosovo în timp de 3 ore.
 • Transportatorii profesioniști (șoferii) nu trebuie să prezinte un test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, dar este necesar să respecte regulile privind transportul internațional.
 • Pentru transportul organizat cu autobuze sau alte tipuri de transport internațional în tranzit nu este necesară prezentarea dovezii unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, însă trebuie semnată o declarație prin care persoanele în cauză se angajează să părăsească teritoriul Kosovo în timp de 5 ore.
 • Diplomații străini acreditați în Kosovo, precum și membrii lor de familie, nu trebuie să prezinte dovada unui test molecular negativ tip RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2.

  

MĂSURI ÎN PLAN INTERN:

Municipalitățile cu risc ridicat de transmitere (>150 de persoane/100.000 locuitori/săptămână) în care se vor aplica măsuri mai restrictive sunt următoarele: Prishtinë/Priština, Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Suharekë/Suva Reka, Zvečan/Zveçan, Leposavić/Leposaviq, Pejë/Peć.

Activitatea restaurantelor și cafenelelor este interzisă între orele 21.00-05.00. După ora 21.00 restaurantele pot oferi servicii de livrare. Instituțiile publice și private vor funcționa doar cu personalul esențial. Transportul public este limitat la 50% din pasageri, taxiurile au voie să preia doar un client sau trei din aceeași familie.

Activitățile culturale pot fi organizate doar dacă utilizează maxim 40% din spațiu, cele sportive sunt limitate la participarea a 30 persoane (în interior) sau 50 de persoane (în exterior), iar sălile de sport și piscinele pot funcționa doar la 40% din capacitate.

Măsuri de limitare parțiale au fost adoptate și în municipalitățile cu risc scăzut (sub 75 de persoane infectate/100.000 locuitori/săptămână) și mediu (între 75 și 150 de persoane infectate/100.000 locuitori/săptămână), nivelul de risc urmând a fi stabilit săptămânal de către autoritățile competente.

Începând cu luna iulie 2020, a devenit obligatorie purtarea măștilor în afara locuințelor, precum și menținerea unei distanțe de 2 metri în spațiile comune. De asemenea, toate instituțiile publice sau private sunt obligate să dețină măști și substanțe dezinfectante pentru a putea fi folosite de angajați și vizitatori.

Persoanelor care intră în Kosovo și refuză să declare statul de proveniență, să acționeze în conformitate cu instrucțiunile autorităților competente sau să se supună măsurilor de examinare medicală obligatorie/izolare/carantină li se va aplica o amendă de 500 euro.

 

Datele de contact ale Biroului de Legătură al României la Priștina:

Adresa: Cartierul Dragodan / Arberia, str. Azem Jashanica, nr. 44-46, 10000, Priştina

Telefon fix: 00383 (0) 38 604 272

Telefon mobil urgențe cetățeni români: 00383 (0) 49 415 780

Email: pristina@mae.ro.