Serbia

Informatii despre conditiile speciale de calatorie, in contextul COVID19

Data ultimului update: 03.03.2021. Data ultimelor modificari: 02.03.2021 Sursa: Ministerul Afacerilor Externe 

STARE DE URGEN╚Ü─é: NU. Este declarat─â pandemie de COVID-19. În unele localit─â╚Ťi este declarat─â stare excep╚Ťional─â, fiind în vigoare unele m─âsuri preventive ╚Öi restrictive suplimentare, f─âr─â îns─â a fi restric╚Ťionat accesul în ╚Öi din aceste localit─â╚Ťi.

 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

Accesul tuturor cet─â╚Ťenilor str─âini, cu excep╚Ťia cet─â╚Ťenilor str─âini care sosesc din Albania, Bosnia ╚Öi Her╚Ťegovina, Bulgaria, Republica Macedonia de Nord, Muntenegru ╚Öi Ungaria, este permis doar dac─â de╚Ťin un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore de la momentul eliber─ârii rezultatului, emis de laboratoarele acreditate din statul de provenien╚Ť─â. Lista laboratoarelor de specialitate acreditate de Ministerul S─ân─ât─â╚Ťii din România poate fi consultat─â pe pagina de internet a Ministerului S─ân─ât─â╚Ťii: http://www.ms.ro/centre-testare/.

În situa╚Ťia unei întârzieri care nu a putut fi evitat─â, determinat─â de motive obiective care pot fi demonstrate (precum întârzierea mijlocului de transport) se permite intrarea cet─â╚Ťenilor str─âini pe teritoriul Republicii Serbia dac─â testul negativ nu este mai vechi de 72 de ore de la momentul recep╚Ťion─ârii rezultatului.

Cet─â╚Ťenii str─âini care sosesc din Statele Unite ale Americii pot intra pe teritoriul Republicii Serbia dac─â prezint─â fie un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2, fie un test rapid antigen FIA (antigen FIA Rapid test) cu rezultat negativ, nu mai vechi de 48 de ore de la data emiterii rezultatului.

Cet─â╚Ťenii str─âini cu re╚Öedin╚Ťa sau domiciliul în Republica Serbia, cet─â╚Ťenii sârbi, precum ╚Öi personalul diplomatic ╚Öi consular ╚Öi membrii acestora de familie care nu de╚Ťin un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2 pot intra pe teritoriul Republicii Serbia, urmând s─â fie plasa╚Ťi în carantin─â la domiciliu timp de 10 zile. În situa╚Ťia în care persoanele în cauz─â se testeaz─â dup─â intrarea în Republica Serbia ╚Öi rezultatul este negativ, m─âsura carantinei la domiciliu va înceta.

În prezent, la frontiera terestr─â româno-sârb─â sunt deschise traficului rutier de m─ârfuri ╚Öi de persoane punctele de trecere Srpska Crnja-Jimbolia, Stamora Moravi╚Ťa, Por╚Ťile de Fier I, Naidas–Kaluderovo (rutier), iar pentru traficul feroviar de m─ârfuri punctele de trecere Jimbolia/Srpska Crnja ╚Öi Stamora Moravi╚Ťa/Vatin.

Punctele de frontier─â între România ╚Öi Republica Serbia care au fost închise sunt urm─âtoarele: Valcani-Vrbica (rutier), Comlosu Mare - Nakovo (rutier), Foeni – Jasa Tomic (rutier), Por╚Ťile de Fier 2 – Djerdap 2 (rutier), Moldova Veche – Golubac (fluvial), Svini╚Ťa – Donji Milanovac (fluvial), Or╚Öova – Tekija (fluvial), Por╚Ťile de Fier/Drobeta – Kladovo (fluvial). 

 

Excep╚Ťii de la obligativitatea prezent─ârii unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2 (pentru cet─â╚Ťenii str─âini care doresc s─â intre în acest stat):

 • cet─â╚Ťenii str─âini care tranziteaz─â teritoriul Republicii Serbia, cu condi╚Ťia ca durata tranzitului s─â nu dep─â╚Öeasc─â 12 ore; autorit─â╚Ťile de frontier─â solicit─â o dovad─â a tranzitului (dovada domiciliului sau re╚Öedin╚Ťei în statul de destina╚Ťie, dovada rezerv─ârii unui pachet turistic etc. în statul de destina╚Ťie);
 • cet─â╚Ťenii unui stat vecin care sunt lucr─âtori transfrontalieri, adic─â locuiesc în zona de frontier─â a statului vecin ╚Öi sunt angaja╚Ťi pe teritoriul Republicii Serbia, dac─â de╚Ťin documente justificative valabile, cu condi╚Ťia reciprocit─â╚Ťii;
 • membrii echipajelor de transport rutier de marf─â aflate în tranzit, dac─â durata tranzitului teritoriului Republicii Serbiei nu dep─â╚Öe╚Öte 12 ore, precum ╚Öi transportatorii care au ca destina╚Ťie final─â Republica Serbia sau care preiau marf─â din acest stat;
 • membrii echipajelor de transport rutier de persoane (autobuze de linie ╚Öi de transport interna╚Ťional de persoane), afla╚Ťi în tranzit sau cu destina╚Ťie final─â sau sta╚Ťie în Republica Serbia;
 • personalul feroviar;
 • personalul navigant cu destina╚Ťia Republica Serbia, precum ╚Öi personalul navigant ╚Öi pasagerii aeronavelor care tranziteaz─â aeroporturile interna╚Ťionale sârbe;
 • personalul navelor fluviale care transport─â marf─â c─âtre un port intern sârb sau care se afl─â în tranzit. Tranzitul fluvial pe c─âile navigabile interna╚Ťionale pe teritoriul Republicii Serbia este limitat, în cazul naviga╚Ťiei în amonte, la maximum 90 de ore de la momentul intr─ârii pe teritoriul Republicii Serbia pentru barje ╚Öi la 60 de ore pentru nave; în cazul naviga╚Ťiei în aval este limitat la 72 de ore pentru barje ╚Öi la 54 de ore pentru nave;
 • copiii cu vârsta de pân─â la 12 ani, dac─â p─ârin╚Ťii, tutorii sau persoanele care îi înso╚Ťesc prezint─â un test molecular negativ (PCR) pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore;
 • cet─â╚Ťenii statelor vecine care locuiesc în zona de frontier─â a statului vecin ╚Öi sunt proprietari de terenuri agricole pe teritoriul Republicii Serbia, care se deplaseaz─â în vederea desf─â╚Öur─ârii de lucr─âri agricole ╚Öi prezint─â dovada de╚Ťinerii terenului agricol sau confirmarea proprietarului terenului c─â persoana respectiv─â desf─â╚Öoar─â lucr─âri agricole pe terenul s─âu; aceast─â excep╚Ťie se aplic─â sub condi╚Ťia reciprocit─â╚Ťii;
 • membrii misiunilor diplomatice ╚Öi consulare acreditate în Republica Serbia ╚Öi personalul organiza╚Ťiilor interna╚Ťionale, precum ╚Öi membrii lor de familie, posesori ai c─âr╚Ťilor de identitate specifice emise de autorit─â╚Ťile sârbe competente;
 • convoaiele umanitare agreate pe cale diplomatic─â;
 • militarii, poli╚Ťi╚Ötii ╚Öi membrii altor for╚Ťe de securitate care tranziteaz─â teritoriul Republicii Serbia sau intr─â pe teritoriul acesteia în scopuri profesionale, cu condi╚Ťia notific─ârii prealabile.
 • persoanele care se deplaseaz─â în scop de afaceri, a c─âror intrare este anun╚Ťat─â Poli╚Ťiei sârbe de frontier─â de c─âtre Camera de Comer╚Ť a Serbiei, cu cel pu╚Ťin 24 de ore anterior momentului intr─ârii. În termen de maximum 24 de ore de la intrarea pe teritoriul Serbiei persoanele respective vor înainta Camerei de Comer╚Ť a Serbiei rezultatul unui test PCR negativ efectuat pe teritoriul Serbiei. În situa╚Ťia în care un asemenea test nu este prezentat, Camera de Comer╚Ť a Serbiei va informa Institutul de S─ân─âtate Public─â.

 

Excep╚Ťii de la m─âsura plas─ârii în carantin─â a cet─â╚Ťenilor str─âini cu domiciliul sau re╚Öedin╚Ťa în Republica Serbia ╚Öi a cet─â╚Ťenilor sârbi care sosesc din str─âin─âtate: 

 • persoanele care sosesc din Republica Albania, Bosnia ╚Öi Her╚Ťegovina, Republica Bulgaria, Republica Macedoniei de Nord, Muntenegru ╚Öi Ungaria;
 • lucr─âtorii transfrontalieri, adic─â persoanele care locuiesc în zona de frontier─â a unui stat ╚Öi sunt angaja╚Ťi pe teritoriul statului vecin, dac─â de╚Ťin documente justificative valabile, cu condi╚Ťia reciprocit─â╚Ťii;
 • lucr─âtorii agricoli transfrontalieri, respectiv persoane care locuiesc în zona de frontier─â a unui stat ╚Öi sunt proprietari de terenuri agricole pe teritoriul statului vecin, care se deplaseaz─â în vederea desf─â╚Öur─ârii de lucr─âri agricole ╚Öi prezint─â dovada de╚Ťinerii terenului sau confirmarea proprietarului terenului c─â persoana respectiv─â desf─â╚Öoar─â lucr─âri agricole pe terenul s─âu; aceast─â excep╚Ťie se aplic─â sub condi╚Ťia reciprocit─â╚Ťii;
 • transportatorii rutieri ╚Öi personalului navigant aerian ╚Öi fluvial;
 • persoanele care se afl─â în afara teritoriului Republicii Serbia pentru o perioad─â mai mic─â de 48 de ore, dac─â de╚Ťin un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 ore, efectuat pe teritoriul Republicii Serbia anterior plec─ârii.

 

RECOMAND─éRI PENTRU CET─é╚ÜENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZ─é DEPLAS─éRI C─éTRE / DINSPRE ROMÂNIA:

Pe cale rutier─â: în cazul în care nu de╚Ťine╚Ťi un mijloc propriu de transport, preciz─âm c─â nu exist─â leg─âturi rutiere de transport în comun dinspre ╚Öi c─âtre România (nu a fost reluat transportul rutier de persoane c─âtre România). Se poate apela la mijloace de transport în comun pân─â la cel mai apropiat punct de frontier─â cu România sau apelarea la un serviciu de taxi pân─â la frontier─â, urmând ca dup─â traversarea pe jos a frontierei, cet─â╚Ťenii români s─â utilizeze un alt mijloc de transport. Punctul de trecere a frontierei Por╚Ťile de Fier nu poate fi traversat pietonal. Rute interne de autobuz: http://redvoznje.bas.rs/#/departureSearch/Serbia/VR%C5%A0AC%20PIJACA/2020-06-01/1/departureTime/asc/25?lang=en-us.

Pe cale aerian─â: în cazul tranzitului aeroportuar din România prin Republica Serbia c─âtre un stat ter╚Ť se recomand─â ob╚Ťinerea unui r─âspuns ferm din partea companiei aeriene privind permisiunea de îmbarcare pe aeroportul din Republica Serbia c─âtre destina╚Ťia ter╚Ť─â (au existat cazuri în care autorit─â╚Ťile aeroportuare sârbe, întemeindu-se pe instruc╚Ťiunile comunicate de companiile aeriene, nu au permis îmbarcarea c─âtre statul ter╚Ť, apreciind c─â cet─â╚Ťenii români nu vor putea intra în statul de destina╚Ťie). De asemenea, în situa╚Ťia persoanelor care sosesc pe cale aerian─â în Republica Serbia în vederea continu─ârii c─âl─âtoriei pe cale rutier─â c─âtre România, unele companii aeriene solicit─â dovada rezerv─ârii mijlocului de transport c─âtre România (rezervare autobuz, taxi, rent a car), în caz contrar solicitând prezentarea unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ, nu mai vechi de 48 ore. În acest sens se recomand─â ob╚Ťinerea unor informa╚Ťii clare din partea companiei aeriene privind condi╚Ťiile în care se permite îmbarcarea.

 

M─éSURI PE PLAN INTERN:

Purtarea m─â╚Ötilor este obligatorie în spa╚Ťii publice închise ╚Öi în mijloacele de transport în comun, precum ╚Öi în aer liber, în spa╚Ťii aglomerate, în caz contrar fiind aplicat─â sanc╚Ťiunea amenzii.

Accesul este limitat în spa╚Ťiile închise astfel încât s─â poat─â fi asigurat un spa╚Ťiu de minim 4mp pentru fiecare persoan─â, iar centrele comerciale 9 mp/persoan─â.

Magazinele, centrele comerciale, localurile de alimenta╚Ťie public─â, s─âlile de jocuri de noroc etc. au programul limitat pân─â la ora 20.00, în timp ce institu╚Ťiile de cultur─â (s─âli de spectacol, muzee etc.) pot func╚Ťiona pân─â la ora 21.00.

Magazinele alimentare ╚Öi chio╚Öcurile pot func╚Ťiona pân─â la ora 21.00. Benzin─âriile, farmaciile, unit─â╚Ťile de alimenta╚Ťie public─â cu livrare la domiciliu, laboratoarele, cabinetele medicale nu sunt supuse limit─ârilor orare.
 

Date de contact ale misiunilor României în Republica Serbia – AICI.

 

 

Kosovo

Data ultimei actualiz─âri: 1 martie 2021

 

STARE MEDICAL─é DE URGEN╚Ü─é: DA (începând cu 15 martie 2020, autorit─â╚Ťile au declarat starea medical─â de urgen╚Ť─â).

 

RESTRICȚII DE INTRARE:

Începând cu luna iunie 2020, autorit─â╚Ťile de la Pri╚Ötina au redeschis punctele de trecere Merdare, Hani i Elezit/Bllace, Vermice/Morine, Dheu i Bardhe/Bela Zemlja, Kulla/Kula ╚Öi Jarinje. Din data de 14 august 2020, au fost redeschise ╚Öi urm─âtoarele puncte de trecere: Shishtavece/Sistavece, Orqushe/Orcusa, Borje, Glloboqice/Globocica, Stanciq/Stancic ╚Öi Brnjak/Bernjak.

Începând cu luna iunie 2020 a fost reluat traficul de pe aeroportul din Pri╚Ötina.

Începând cu luna octombrie 2020, cet─â╚Ťenii români care intr─â în Kosovo trebuie s─â prezinte dovada unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 ore anterior sosirii. În situa╚Ťia în care nu prezint─â dovada testului, cet─â╚Ťenii români trebuie s─â r─âmân─â în autoizolare timp de 7 zile.

În situa╚Ťia în care cet─â╚Ťenii români se afl─â în tranzit ╚Öi semneaz─â o declara╚Ťie prin care se angajeaz─â s─â p─âr─âseasc─â Kosovo în maxim 3 ore sau prezint─â un bilet de avion care atest─â acest lucru, nu este necesar─â prezentarea unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2 ╚Öi nici nu se impune autoizolarea. Întrucât autorit─â╚Ťile de la Pri╚Ötina nu aplic─â uniform aceast─â excep╚Ťie, se recomand─â cet─â╚Ťenilor români s─â aib─â asupra lor dovada unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2 dac─â inten╚Ťioneaz─â s─â tranziteze Kosovo.

Cet─â╚Ťenii str─âini care posed─â permis de ╚Öedere temporar sau permanent în Kosovo trebuie s─â prezinte la intrarea în Kosovo dovada unui test molecular tip RT-PCR negativ pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2, efectuat nu mai târziu de 72 de ore anterior intr─ârii în Kosovo.

Cet─â╚Ťenii str─âini care au o programare medical─â într-o institu╚Ťie din cadrul sistemului de s─ân─âtate din Kosovo pot intra dac─â prezint─â dovada unui test molecular tip RT-PCR negativ pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2, efectuat nu mai târziu de 72 de ore înaintea intr─ârii în Kosovo, precum ╚Öi dovada program─ârii.

Persoanele cu documente personale emise de Kosovo, dar cu domiciliul în alt stat pot intra dac─â prezint─â dovada unui test molecular tip RT-PCR negativ pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2, efectuat nu mai târziu de 72 de ore înaintea intr─ârii în Kosovo.

 

EXCEP╚ÜII ╚śI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:

Sunt acceptate urm─âtoarele excep╚Ťii de la obligativitatea prezent─ârii dovezii unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2:

 • În situa╚Ťia în care cet─â╚Ťenii str─âini intr─â în Kosovo prin Aeroportul din Pri╚Ötina nu este necesar s─â prezinte dovada unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2, condi╚Ťia fiind ca la intrare s─â semneze o declara╚Ťie prin care se angajeaz─â s─â p─âr─âseasc─â teritoriul Kosovo într-un interval de 3 ore.
 • În situa╚Ťia în care cet─â╚Ťenii str─âini intr─â în Kosovo prin punctele terestre, cu scopul de a-╚Öi continua c─âl─âtoria de pe Aeroportul din Pri╚Ötina, nu este necesar s─â prezinte dovada unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2, cu condi╚Ťia ca la intrare s─â prezinte biletul de avion ╚Öi s─â semneze o declara╚Ťie prin care se angajeaz─â s─â p─âr─âseasc─â teritoriul Kosovo în timp de 3 ore.
 • Transportatorii profesioni╚Öti (╚Öoferii) nu trebuie s─â prezinte un test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2, dar este necesar s─â respecte regulile privind transportul interna╚Ťional.
 • Pentru transportul organizat cu autobuze sau alte tipuri de transport interna╚Ťional în tranzit nu este necesar─â prezentarea dovezii unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2, îns─â trebuie semnat─â o declara╚Ťie prin care persoanele în cauz─â se angajeaz─â s─â p─âr─âseasc─â teritoriul Kosovo în timp de 5 ore.
 • Diploma╚Ťii str─âini acredita╚Ťi în Kosovo, precum ╚Öi membrii lor de familie, nu trebuie s─â prezinte dovada unui test molecular negativ tip RT-PCR pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2.

  

M─éSURI ÎN PLAN INTERN:

Municipalit─â╚Ťile cu risc ridicat de transmitere (>150 de persoane/100.000 locuitori/s─âpt─âmân─â) în care se vor aplica m─âsuri mai restrictive sunt urm─âtoarele: Prishtinë/Priština, Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Suharekë/Suva Reka, Zve─Źan/Zveçan, Leposavi─ç/Leposaviq, Pejë/Pe─ç.

Activitatea restaurantelor ╚Öi cafenelelor este interzis─â între orele 21.00-05.00. Dup─â ora 21.00 restaurantele pot oferi servicii de livrare. Institu╚Ťiile publice ╚Öi private vor func╚Ťiona doar cu personalul esen╚Ťial. Transportul public este limitat la 50% din pasageri, taxiurile au voie s─â preia doar un client sau trei din aceea╚Öi familie.

Activit─â╚Ťile culturale pot fi organizate doar dac─â utilizeaz─â maxim 40% din spa╚Ťiu, cele sportive sunt limitate la participarea a 30 persoane (în interior) sau 50 de persoane (în exterior), iar s─âlile de sport ╚Öi piscinele pot func╚Ťiona doar la 40% din capacitate.

M─âsuri de limitare par╚Ťiale au fost adoptate ╚Öi în municipalit─â╚Ťile cu risc sc─âzut (sub 75 de persoane infectate/100.000 locuitori/s─âpt─âmân─â) ╚Öi mediu (între 75 ╚Öi 150 de persoane infectate/100.000 locuitori/s─âpt─âmân─â), nivelul de risc urmând a fi stabilit s─âpt─âmânal de c─âtre autorit─â╚Ťile competente.

Începând cu luna iulie 2020, a devenit obligatorie purtarea m─â╚Ötilor în afara locuin╚Ťelor, precum ╚Öi men╚Ťinerea unei distan╚Ťe de 2 metri în spa╚Ťiile comune. De asemenea, toate institu╚Ťiile publice sau private sunt obligate s─â de╚Ťin─â m─â╚Öti ╚Öi substan╚Ťe dezinfectante pentru a putea fi folosite de angaja╚Ťi ╚Öi vizitatori.

Persoanelor care intr─â în Kosovo ╚Öi refuz─â s─â declare statul de provenien╚Ť─â, s─â ac╚Ťioneze în conformitate cu instruc╚Ťiunile autorit─â╚Ťilor competente sau s─â se supun─â m─âsurilor de examinare medical─â obligatorie/izolare/carantin─â li se va aplica o amend─â de 500 euro.

 

Datele de contact ale Biroului de Leg─âtur─â al României la Pri╚Ötina:

Adresa: Cartierul Dragodan / Arberia, str. Azem Jashanica, nr. 44-46, 10000, Pri┼čtina

Telefon fix: 00383 (0) 38 604 272

Telefon mobil urgen╚Ťe cet─â╚Ťeni români: 00383 (0) 49 415 780

Email: pristina@mae.ro.