Spania

Informatii despre conditiile speciale de calatorie, in contextul COVID19

Data ultimului update: 23.02.2021. Data ultimelor modificari: 29.01.2021 Sursa: Ministerul Afacerilor Externe 

STARE DE URGEN╚Ü─éDA (începând cu data de 26.10.2020 pân─â la 9.05.2021)

 

RECOMAND─éRI PENTRU CET─é╚ÜENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZ─é DEPLAS─éRI C─éTRE / DINSPRE ROMÂNIA:

Spania ╚Öi-a redeschis frontierele pentru cet─â╚Ťenii europeni pe data de 21 iunie 2020, iar pe 1 iulie 2020 cu Portugalia ╚Öi alte state din afara UE care se afl─â pe lista publicat─â de c─âtre autorit─â╚Ťile comunitare.

Începând cu data de 23 noiembrie 2020, toate persoanele care c─âl─âtoresc în Spania, pe cale aerian─â sau maritim─â, provenind din zone/state cu risc epidemiologic ridicat trebuie s─â prezinte un test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu virusul SARS-CoV-2, care s─â fie efectuat cu maxim 72 ore anterior intr─ârii pe teritoriul spaniol.

Începând cu 10 decembrie a.c., c─âl─âtorii care provin din zone/state cu risc epidemiologic ridicat pot prezenta la intrarea pe teritoriul Spaniei, pe cale aerian─â sau maritim─â, ca alternativ─â la testul molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2, un test TMA negativ (Transcription-Mediated Amplification) sau alte probe moleculare echivalente.

Potrivit listei în vigoare la acest moment (anexa 2 a documentului disponibil aici), România se reg─âse╚Öte printre statele care sunt vizate de m─âsura privind obligativitatea prezent─ârii unui test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infec╚Ťia cu virusul SARS-CoV-2.

Zonele/statele cu risc epidemiologic ridicat se stabilesc în conformitate cu criteriile de referin╚Ť─â prev─âzute în Recomandarea (UE) 2020/1475 a Consiliului din 13 octombrie 2020 privind o abordare coordonat─â a restric╚Ťion─ârii liberei circula╚Ťii ca r─âspuns la pandemia de COVID-19. Lista zonelor/statelor cu risc epidemiologic ridicat va fi actualizat─â de autorit─â╚Ťile spaniole la fiecare 15 zile ╚Öi publicat─â pe pagina de internet a Ministerului S─ân─ât─â╚Ťii spaniol: https://www.mscbs.gob.es/, cu 7 zile anterior intr─ârii în vigoare, pentru a permite informarea din timp a c─âl─âtorilor.

De asemenea, toate persoanele care c─âl─âtoresc spre Spania, pe cale aerian─â sau maritim─â, trebuie s─â completeze, anterior efectu─ârii c─âl─âtoriei, un formular privind starea de s─ân─âtate prin intermediul aplica╚Ťiei Spain Travel Health (SpTH) sau a paginii de internet www.spth.gob.es. În situa╚Ťia în care pasagerul este minor sau o persoan─â dependent─â, formularul poate fi completat de c─âtre tutore, care va fi responsabil pentru veridicitatea informa╚Ťiilor furnizate. Ulterior complet─ârii formularului, se va genera un cod unic QR de s─ân─âtate, care va trebui prezentat (digital sau pe suport hârtie) la controlul de s─ân─âtate efectuat în aeroportul/portul de destina╚Ťie. Dac─â formularul va fi semnat din aplica╚Ťie, acesta va ap─ârea în sec╚Ťiunea „C─âl─âtoria mea”, iar utilizatorul va recep╚Ťiona ╚Öi un e-mail care poate fi imprimat. Având în vedere noile condi╚Ťii, formularul va include o rubric─â suplimentar─â privind rezultatul testului PCR/TMA pentru depistarea infec╚Ťiei cu SARS-CoV-2.

La sosirea în Spania, autorit─â╚Ťile spaniole pot solicita c─âl─âtorilor dovada în original a testului PCR/testului TMA (în format digital sau pe hârtie), document care trebuie s─â fie redactat în limba spaniol─â, englez─â, francez─â sau german─â ╚Öi s─â cuprind─â numele ╚Öi prenumele c─âl─âtorului, datele documentului de identitate na╚Ťional sau al pa╚Öaportului cu care se va legitima, data efectu─ârii testului, datele unit─â╚Ťii medicale care a realizat testul, precum ╚Öi rezultatul negativ al acestuia. În situa╚Ťia în care rezultatul testului este emis într-o alt─â limb─â, autorit─â╚Ťile spaniole solicit─â o traducere în limba spaniol─â, efectuat─â de o institu╚Ťie avizat─â.

Copiii cu vârste mai mici de 6 ani sunt excepta╚Ťi de la m─âsura obligativit─â╚Ťii prezent─ârii unui test negativ pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2.

 

MĂSURI IMPUSE DE AUTORITĂȚILE CENTRALE DIN SPANIA:

Guvernul central spaniol a decretat, începând cu 26 octombrie 2020, starea de urgen╚Ť─â pe întreg teritoriul Spaniei. Printre m─âsurile impuse de starea de urgen╚Ť─â se reg─âsesc urm─âtoarele:  

 • Restric╚Ťionarea circula╚Ťiei în intervalul orar 23:00-6:00, cu posibilitatea decal─ârii sau prelungirii acestui program cu o or─â, decizie care r─âmâne la latitudinea fiec─ârei comunit─â╚Ťi autonome. Insulele Canare sunt exceptate de la m─âsura privind limitarea circula╚Ťiei pe fondul evolu╚Ťiei epidemiologice favorabile din aceast─â regiune (inciden╚Ť─â de sub 100 de cazuri la 100.000 de locuitori).
 • Reuniunile pe întreg teritoriul Spaniei se limiteaz─â la un num─âr de maxim 6 persoane.
 • Comunit─â╚Ťile autonome pot decide închiderea perimetral─â a regiunii sau a municipiilor, precum ╚Öi limitarea intr─ârilor ╚Öi a ie╚Öirilor în fiecare regiune.

 

M─éSURI IMPUSE DE AUTORIT─é╚ÜILE REGIONALE DIN SPANIA  

Pentru informa╚Ťii specifice regiunii în care v─â ve╚Ťi deplasa, recomand─âm consultarea paginilor de internet/ re╚Ťelelor de socializare ale Consulatelor din circumscrip╚Ťiile de interes, precum ╚Öi paginile autorit─â╚Ťilor regionale spaniole. 

 

Regiunea Madrid

19 ianuarie 2021

În intervalul 18-31 ianuarie 2021, se aplic─â restric╚Ťii de mobilitate (interzicerea deplas─ârilor) în intervalul orar 23:00-6:00. Reuniunile se limiteaz─â la un num─âr de maxim 6 persoane. Închiderea restaurantelor se realizeaz─â la ora 22.00.

M─âsurile restrictive care presupun închiderea perimetral─â (intrarea ╚Öi ie╚Öirea doar în anumite condi╚Ťii, precum deplas─âri din motive de munc─â, de s─ân─âtate, legale ╚Öi de înv─â╚Ť─âmânt, de îngrijire a persoanelor sau cazuri de for╚Ť─â major─â) se aplic─â în mai multe zone sanitare din regiunea Madrid, care pot fi consultate aici: https://comunidadmadrid.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4bc4b611915740cc99fdc1a10954b043

 

Insulele Canare

15 decembrie 2020

C─âl─âtorilor provenind din state cu risc epidemiologic ridicat, inclusiv România, li se aplic─â acela╚Öi regim ca cel stabilit la nivel na╚Ťional, respectiv obligativitatea prezent─ârii unui test molecular negativ tip PCR sau TMA pentru infec╚Ťia cu SARS-CoV-2 la sosirea în arhipelag, care s─â fie efectuat cu maxim 72 de ore anterior intr─ârii pe teritoriul spaniol.

 

ASTURIAS

M─âsuri restrictive:

 • Se limiteaz─â intrarea ╚Öi ie╚Öirea persoanelor în/din Principatul Asturias cu urm─âtoarele excep╚Ťii: oferirea de asisten╚Ť─â în centrele sociale ╚Öi stabilimentele sanitare; predarea în unit─â╚Ťile de înv─â╚Ť─âmânt, inclusiv cele universitare, de educa╚Ťie nereglementat─â ╚Öi ╚Öcoli de ╚Öoferi; respectarea obliga╚Ťiilor de munc─â, profesionale sau de afaceri; întoarcerea la locul de re╚Öedin╚Ť─â/domiciliu; asisten╚Ť─â ╚Öi îngrijire a persoanelor în vârst─â, minori, persoane aflate în între╚Ťinere, persoane cu dizabilit─â╚Ťi sau vulnerabile; deplas─ârile la entit─â╚Ťile financiare ╚Öi de asigurare care nu pot fi amânate; sportivi care particip─â la competi╚Ťii; participarea la ac╚Ťiuni necesare sau urgente în fa╚Ťa organelor publice, judiciare sau notariale; preschimbarea de permise ╚Öi documente oficiale, precum ╚Öi alte proceduri administrative care nu pot fi amânate; sus╚Ťinerea examenelor oficiale sau a testelor care nu pot fi amânate; for╚Ťei majore sau pentru orice alt─â activitate similar─â celor enumerate.
 • Se închid perimetral urm─âtoarele municipii: Aviles, Oviedo, Castrillon, Corvera, Llanes, Cangas de Narcea, Grado, Gozon, Norena, Gijon ╚Öi Mieres;
 • Restric╚Ťiile de deplasare nu se aplic─â tranzitului rutier;
 • Se interzic deplas─ârile în intervalul orar 22.00 - 6.00;
 • Programul de lucru al unit─â╚Ťilor comerciale, barurilor ╚Öi restaurantelor se limiteaz─â pân─â la ora 20:00;
 • Se suspend─â activitatea barurilor ╚Öi restaurantelor în interior în zonele cu risc ridicat, iar în celelalte se reduce la 4 num─ârul de persoane/mas─â;
 • Se limiteaz─â formarea grupurilor mai mari de 6 persoane, cu excep╚Ťia municipiilor cu risc ridicat unde limita maxim─â este de 4 persoane.

 

CANTABRIA

M─âsuri restrictive:

 • Se limiteaz─â intrarea ╚Öi ie╚Öirea persoanelor în/din Cantabria cu urm─âtoarele excep╚Ťii: oferirea de asisten╚Ť─â în centrele sociale ╚Öi stabilimentele sanitare; predarea în unit─â╚Ťile de înv─â╚Ť─âmânt, inclusiv cele universitare, de educa╚Ťie nereglementat─â ╚Öi ╚Öcoli de ╚Öoferi; respectarea obliga╚Ťiilor de munc─â, profesionale sau de afaceri; întoarcerea la locul de re╚Öedin╚Ť─â/domiciliu; asisten╚Ť─â ╚Öi îngrijire a persoanelor în vârst─â, minori, persoane aflate în între╚Ťinere, persoane cu dizabilit─â╚Ťi sau vulnerabile; deplas─ârile la entit─â╚Ťile financiare ╚Öi de asigurare care nu pot fi amânate; sportivi care particip─â la competi╚Ťii; participarea la ac╚Ťiuni necesare sau urgente în fa╚Ťa organelor publice, judiciare sau notariale; preschimbarea de permise ╚Öi documente oficiale, precum ╚Öi alte proceduri administrative care nu pot fi amânate; sus╚Ťinerea examenelor oficiale sau a testelor care nu pot fi amânate; for╚Ťei majore sau pentru orice alt─â activitate similar─â celor enumerate.
 • Restric╚Ťiile de deplasare nu se aplic─â tranzitului rutier;
 • Se interzic deplas─ârile în intervalul orar 22.00 - 6.00;
 • Programul de lucru al unit─â╚Ťilor comerciale se reduce pân─â la ora 21:30, cu excep╚Ťia celor considerate esen╚Ťiale; se închid în s─ârb─âtorile legale ╚Öi la sfâr╚Öit de s─âpt─âmân─â;
 • Se limiteaz─â capacitatea unit─â╚Ťilor comerciale la 30%;
 • Barurile ╚Öi restaurantele se închid la ora 22:00 ╚Öi nu este permis─â servirea în interior;
 • Se limiteaz─â formarea grupurilor mai mari de 6 persoane în spa╚Ťiul public sau privat, cu excep╚Ťia coabitan╚Ťilor.

 

PROVINCIA BURGOS (CASTILIA ╚śI LEON)

M─âsuri restrictive:

 • Se limiteaz─â intrarea ╚Öi ie╚Öirea persoanelor în/din Provincia Burgos cu urm─âtoarele excep╚Ťii: oferirea de asisten╚Ť─â în centrele sociale ╚Öi stabilimentele sanitare; predarea în unit─â╚Ťile de înv─â╚Ť─âmânt, inclusiv cele universitare, de educa╚Ťie nereglementat─â ╚Öi ╚Öcoli de ╚Öoferi; respectarea obliga╚Ťiilor de munc─â, profesionale sau de afaceri; întoarcerea la locul de re╚Öedin╚Ť─â/domiciliu; asisten╚Ť─â ╚Öi îngrijire a persoanelor în vârst─â, minori, persoane aflate în între╚Ťinere, persoane cu dizabilit─â╚Ťi sau vulnerabile; deplas─ârile la entit─â╚Ťile financiare ╚Öi de asigurare care nu pot fi amânate; sportivi care particip─â la competi╚Ťii; participarea la ac╚Ťiuni necesare sau urgente în fa╚Ťa organelor publice, judiciare sau notariale; preschimbarea de permise ╚Öi documente oficiale, precum ╚Öi alte proceduri administrative care nu pot fi amânate; sus╚Ťinerea examenelor oficiale sau a testelor care nu pot fi amânate; for╚Ťei majore sau pentru orice alt─â activitate similar─â celor enumerate.
 • Restric╚Ťiile de deplasare nu se aplic─â tranzitului rutier;
 • Se interzic deplas─ârile în intervalul orar 22.00 - 6.00;
 • Se închid centrele comerciale cu suprafe╚Ťe mai mari de 2500 m2, cu excep╚Ťia unit─â╚Ťilor de vânzare cu am─ânuntul;
 • Barurile ╚Öi restaurantele se închid la ora 22:00 ╚Öi nu este permis─â servirea în interior;
 • Se limiteaz─â formarea grupurilor mai mari de 4 persoane.

 

GALICIA

M─âsuri restrictive:

 • Se limiteaz─â intrarea ╚Öi ie╚Öirea persoanelor în/din Galicia cu urm─âtoarele excep╚Ťii: oferirea de asisten╚Ť─â în centrele sociale ╚Öi stabilimentele sanitare; predarea în unit─â╚Ťile de înv─â╚Ť─âmânt, inclusiv cele universitare, de educa╚Ťie nereglementat─â ╚Öi ╚Öcoli de ╚Öoferi; respectarea obliga╚Ťiilor de munc─â, profesionale sau de afaceri; întoarcerea la locul de re╚Öedin╚Ť─â/domiciliu; asisten╚Ť─â ╚Öi îngrijire a persoanelor în vârst─â, minori, persoane aflate în între╚Ťinere, persoane cu dizabilit─â╚Ťi sau vulnerabile; deplas─ârile la entit─â╚Ťile financiare ╚Öi de asigurare care nu pot fi amânate; sportivi care particip─â la competi╚Ťii; pentru participarea la ac╚Ťiuni necesare sau urgente în fa╚Ťa organelor publice, judiciare sau notariale; preschimbarea de permise ╚Öi documente oficiale, precum ╚Öi alte proceduri administrative care nu pot fi amânate; sus╚Ťinerea examenelor oficiale sau a testelor care nu pot fi amânate; for╚Ťei majore sau pentru orice alt─â activitate similar─â celor enumerate.
 • Se închid perimetral 114 municipii, printre care ora╚Öele Vigo, A Coruña, Ourense, Santiago de Compostela, Pontevedra ╚Öi Ferrol;
 • Restric╚Ťiile de deplasare nu se aplic─â tranzitului rutier;
 • Se interzic deplas─ârile în intervalul orar 22.00 - 6.00;
 • Programul de lucru al unit─â╚Ťilor comerciale se reduce pân─â la ora 21:30, cu excep╚Ťia celor considerate esen╚Ťiale;
 • Se limiteaz─â capacitatea unit─â╚Ťilor comerciale la 30% ╚Öi se închid în s─ârb─âtorile legale ╚Öi sfâr╚Öitul de s─âpt─âmân─â;
 • Unit─â╚Ťile comerciale se închid la ora 21:30 ╚Öi se reduce capacitatea acestora la 30%;
 • Se suspend─â activitatea unit─â╚Ťilor comerciale din zonele cu risc ridicat, cu excep╚Ťia celor considerate esen╚Ťiale;
 • Barurile ╚Öi restaurantele se închid la ora 18:00, nu este permis─â servirea în interior, iar la terase se limiteaz─â capacitatea la 50%, cu excep╚Ťia zonelor de risc unde capacitatea se reduce la 30%;
 • Se limiteaz─â formarea grupurilor mai mari de 4 persoane, iar în municipiile Arteixo, Viveiro ╚Öi Xinzo de Limia se permit reuniunile doar persoanelor care locuiesc împreun─â.

 

LA RIOJA

M─âsuri restrictive:

 • Se limiteaz─â intrarea ╚Öi ie╚Öirea persoanelor în/din La Rioja cu urm─âtoarele excep╚Ťii: oferirea de asisten╚Ť─â în centrele sociale ╚Öi stabilimentele sanitare; predarea în unit─â╚Ťile de înv─â╚Ť─âmânt, inclusiv cele universitare, de educa╚Ťie nereglementat─â ╚Öi ╚Öcoli de ╚Öoferi; respectarea obliga╚Ťiilor de munc─â, profesionale sau de afaceri; întoarcerea la locul de re╚Öedin╚Ť─â/domiciliu; asisten╚Ť─â ╚Öi îngrijire a persoanelor în vârst─â, minori, persoane aflate în între╚Ťinere, persoane cu dizabilit─â╚Ťi sau vulnerabile; deplas─ârile la entit─â╚Ťile financiare ╚Öi de asigurare care nu pot fi amânate; sportivi care particip─â la competi╚Ťii; participarea la ac╚Ťiuni necesare sau urgente în fa╚Ťa organelor publice, judiciare sau notariale; preschimbarea de permise ╚Öi documente oficiale, precum ╚Öi alte proceduri administrative care nu pot fi amânate; sus╚Ťinerea examenelor oficiale sau a testelor care nu pot fi amânate; for╚Ťei majore sau pentru orice alt─â activitate similar─â celor enumerate.
 • Se închid perimetral municipiile;
 • Restric╚Ťiile de deplasare nu se aplic─â tranzitului rutier;
 • Se interzic deplas─ârile în intervalul orar 22.00 - 6.00;
 • Programul de lucru al unit─â╚Ťilor comerciale se reduce pân─â la ora 17:00, cu excep╚Ťia supermarketurilor, farmaciilor ╚Öi celor considerate esen╚Ťiale;
 • Se limiteaz─â capacitatea unit─â╚Ťilor comerciale la 50%;
 • Barurile ╚Öi restaurantele se închid la ora 17:00, se reduce capacitatea în interior la 50% ╚Öi în exterior la 4 persoane/mas─â;
 • Se limiteaz─â formarea grupurilor mai mari de 4 persoane.

 

NAVARRA

M─âsuri restrictive:

 • Se limiteaz─â intrarea ╚Öi ie╚Öirea persoanelor în/din Navarra cu urm─âtoarele excep╚Ťii: oferirea de asisten╚Ť─â în centrele sociale ╚Öi stabilimentele sanitare; predarea în unit─â╚Ťile de înv─â╚Ť─âmânt, inclusiv cele universitare, de educa╚Ťie nereglementat─â ╚Öi ╚Öcoli de ╚Öoferi; respectarea obliga╚Ťiilor de munc─â, profesionale sau de afaceri; întoarcerea la locul de re╚Öedin╚Ť─â/domiciliu; asisten╚Ť─â ╚Öi îngrijire a persoanelor în vârst─â, minori, persoane aflate în între╚Ťinere, persoane cu dizabilit─â╚Ťi sau vulnerabile; deplas─ârile la entit─â╚Ťile financiare ╚Öi de asigurare care nu pot fi amânate; sportivi care particip─â la competi╚Ťii; participarea la ac╚Ťiuni necesare sau urgente în fa╚Ťa organelor publice, judiciare sau notariale; preschimbarea de permise ╚Öi documente oficiale, precum ╚Öi alte proceduri administrative care nu pot fi amânate; sus╚Ťinerea examenelor oficiale sau a testelor care nu pot fi amânate; for╚Ťei majore sau pentru orice alt─â activitate similar─â celor enumerate.
 • Restric╚Ťiile de deplasare nu se aplic─â tranzitului rutier;
 • Se interzic deplas─ârile în intervalul orar 22:00 – 6:00;
 • Programul de lucru al unit─â╚Ťilor comerciale se reduce pân─â la ora 21:00;
 • Se limiteaz─â capacitatea unit─â╚Ťilor comerciale la 30% în supermarketuri ╚Öi 50% în unit─â╚Ťile de vânzare cu am─ânuntul;
 • Barurile ╚Öi restaurantele se închid la ora 21:00, se reduce capacitatea în interior la 30% ╚Öi în exterior la 4 persoane/mas─â;
 • Se limiteaz─â formarea grupurilor mai mari de 6 persoane.

 

ȚARA BASCILOR

M─âsuri restrictive:

 • Se limiteaz─â intrarea ╚Öi ie╚Öirea persoanelor în/din ╚Üara Bascilor cu urm─âtoarele excep╚Ťii: oferirea de asisten╚Ť─â în centrele sociale ╚Öi stabilimentele sanitare; predarea în unit─â╚Ťile de înv─â╚Ť─âmânt, inclusiv cele universitare, de educa╚Ťie nereglementat─â ╚Öi ╚Öcoli de ╚Öoferi; respectarea obliga╚Ťiilor de munc─â, profesionale sau de afaceri; întoarcerea la locul de re╚Öedin╚Ť─â/domiciliu; asisten╚Ť─â ╚Öi îngrijire a persoanelor în vârst─â, minori, persoane aflate în între╚Ťinere, persoane cu dizabilit─â╚Ťi sau vulnerabile; deplas─ârile la entit─â╚Ťile financiare ╚Öi de asigurare care nu pot fi amânate; sportivi care particip─â la competi╚Ťii; participarea la ac╚Ťiuni necesare sau urgente în fa╚Ťa organelor publice, judiciare sau notariale; preschimbarea de permise ╚Öi documente oficiale, precum ╚Öi alte proceduri administrative care nu pot fi amânate; sus╚Ťinerea examenelor oficiale sau a testelor care nu pot fi amânate; for╚Ťei majore sau pentru orice alt─â activitate similar─â celor enumerate.
 • Se închid perimetral toate municipiile ╚Öi se interzice intrarea sau ie╚Öirea în/din municipiul de re╚Öedin╚Ť─â/alt municipiu, cu excep╚Ťia celor învecinate;
 • Restric╚Ťiile de deplasare nu se aplic─â tranzitului rutier;
 • Se interzic deplas─ârile în intervalul orar 22.00 - 6.00;
 • Programul de lucru al unit─â╚Ťilor comerciale ╚Öi culturale se reduce pân─â la ora 21:00, cu excep╚Ťia farmaciilor ╚Öi unit─â╚Ťilor de alimentare cu combustibil;
 • Se suspend─â activitatea operatorilor de jocuri de noroc ╚Öi pariuri;
 • Se reduce capacitatea pie╚Ťelor la 50%;
 • Barurile ╚Öi restaurantele acestea se închid la ora 20:00, se limiteaz─â capacitatea în interior la 50% ╚Öi în exterior la 4 persoane/mas─â;
 • În municipiile cu inciden╚Ť─â cumulat─â (ultímele 14 zile) > 500/ 100.000 locuitori se suspend─â: activitatea tuturor barurilor ╚Öi restaurantelor; activit─â╚Ťile sportive ╚Öi fizice organizate în grupuri;
 • Se limiteaz─â formarea grupurilor mai mari de 4 persoane.

 

Regiunea Murcia

 22 ianuarie 2021

 • Nu se permite intrarea sau ie╚Öirea din Regiunea Murcia, f─âr─â o cauz─â justificat─â;
 • Nu este permis─â deplasarea în interiorul comunit─â╚Ťii, carantin─â perimetral─â în 38 de municipii (aproape în întreg teritoriul regiunii);
 • Mobilitatea nocturn─â a popula╚Ťiei, f─âr─â o cauz─â justificat─â, este limitat─â în intervalul orar 22.00 – 06.00;
 • Întâlnirile sociale: este interzis─â orice interac╚Ťiune social─â între prieteni, cunoscu╚Ťi ╚Öi membri de familie care nu locuiesc împreun─â;

Toate activit─â╚Ťile comerciale neesen╚Ťiale  închid la orele 20.00, excep╚Ťie f─âcând magazinele cu produse alimentare, farmaciile, benzin─âriile, etc.

Barurile ╚Öi restaurantele din localit─â╚Ťile carantinate pot efectua doar serviciul de livrare la domiciliu, în cele necarantinate este permis─â doar servirea pe teras─â (pân─â la 75 % din capacitate);

Activit─â╚Ťile sportive, în interior, grad de ocupare de pân─â la 75%;

Gradul de ocupare în transportul public, comer╚Ť, cinematografe, biblioteci, etc, este limitat la 50%;

Parcurile ╚Öi gr─âdinile se închid la orele 19.00;

Actualele m─âsurile de mobilitate  au intrat în vigoare la data de 20  ianuarie 2021 ╚Öi vor fi valabile pân─â la data de 03 februarie 2021 cu excep╚Ťia cazurilor deosebite (reîntoarcerea la re╚Öedin╚Ťa obi╚Önuit─â, îngrijirea rudelor, examene oficiale, deplasare la locul de munc─â, deplas─âri la centrele sanitare sau cazuri de for╚Ť─â major─â)

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/282/pdf?id=790796

 

CATALUNIA și INSULELE BALEARE

1 februarie 2021

Catalunia

În intervalul 25 ianuarie 2021 – 7 februarie 2021, în Catalunia se men╚Ťin m─âsura închiderii perimetrale a comunit─â╚Ťii autonome ╚Öi m─âsura închiderii perimetrale a fiec─ârui municipiu.

În intervalul orar 2200-0600 este interzis orice tip de deplasare în afara domiciliului cu excep╚Ťia situa╚Ťiilor de urgen╚Ť─â. În intervalul orar  0600-2200 r─âmân în vigoare urm─âtoarele m─âsuri obligatorii:

 • utilizarea m─â╚Ötilor de protec╚Ťie de c─âtre popula╚Ťie (începând cu vârsta de 6 ani) atât în spa╚Ťiile publice închise, cât ╚Öi în spa╚Ťiile publice deschise, independent de men╚Ťinerea distan╚Ťei sociale ╚Öi în transportul în comun;
 • interzicerea fumatului în aer liber în cazul în care nu se poate respecta distan╚Ťa minim─â de 2 m;
 • interzicerea reuniunilor cu mai mult de 6 persoane, atât în mediul privat, cât ╚Öi în cel public, cu excep╚Ťia activit─â╚Ťilor de serviciu sau a transportului în comun. În spa╚Ťiile publice (inclusiv transportul în comun) este interzis consumul de alimente ╚Öi b─âuturi alcoolice;
 • este permis─â activitatea în intervalul orar 0730-0930 respectiv 1300-1530, cu limitarea num─ârului de persoane din interior ╚Öi exterior la 30% din capacitatea maxim─â a localului (terasei) ╚Öi cu respectarea distan╚Ťei de minim 2 m între mese. În afara intervalelor orare men╚Ťionate, pân─â la ora 2300 este permis─â doar activitatea de livrare la domiciliu, cu excep╚Ťia restaurantelor apar╚Ťinând hotelurilor ╚Öi altor unit─â╚Ťi de cazare;
 • limitarea num─ârului de persoane în spa╚Ťiile comune ale hotelurilor ╚Öi a spa╚Ťiilor de cazare turistice la 50% din capacitatea maxim─â a zonelor comune;
 • limitarea num─ârului de persoane din magazine ╚Öi alte spa╚Ťii comerciale la 30% din capacitatea maxim─â a localului; programul de func╚Ťionare al entit─â╚Ťilor comerciale este de maxim pân─â la ora 2100. La sfâr╚Öit de s─âpt─âmân─â se suspend─â activitatea comercial─â, cu excep╚Ťia vânz─ârii produselor alimentare ╚Öi de prim─â necesitate.

În intervalul orar  0600-2200 se recomand─â evitarea deplas─ârilor în afara domiciliului, cu urm─âtoarele excep╚Ťii:

 • în interes de serviciu, pentru deplas─âri la medic, ╚Öcoal─â sau pentru a oferi îngrijire persoanelor dependente;
 • la entit─â╚Ťi financiare, pentru cump─âr─âturi de alimente sau alte produse de prim─â necesitate, cump─âr─âturi pe baz─â de programare prealabil─â;
 • pentru solicitarea de documente sau îndeplinirea procedurilor administrative care nu pot fi amânate sau pentru a participa la examene sau teste oficiale;
 • alte situa╚Ťii de for╚Ť─â major─â.

 

Insulele Baleare

În insulele Baleare, în intervalul 30 ianuarie – 13 februarie a.c., autorit─â╚Ťile regionale au dispus prelungirea aplic─ârii m─âsurii de închidere perimetral─â a insulelor Ibiza ╚Öi Formentera, cu excep╚Ťia deplas─ârilor cu caracter de urgen╚Ť─â sau serviciu ╚Öi prelungirea aplic─ârii m─âsurilor restrictive privind activitatea socio-economic─â în cazul celor 4 insule (Mallorca, Menorca, Ibiza ╚Öi Formentera).În intervalul orar 2200-0600 este interzis orice tip de deplasare în afara domiciliului, cu excep╚Ťia situa╚Ťiilor de urgen╚Ť─â.

În intervalul orar  0600-2200 r─âmân în vigoare urm─âtoarele m─âsuri obligatorii:

 • utilizarea m─â╚Ötilor de protec╚Ťie de c─âtre popula╚Ťie (începând cu vârsta de 6 ani) atât în spa╚Ťiile publice închise, cât ╚Öi în spa╚Ťiile publice deschise, independent de men╚Ťinerea distan╚Ťei sociale;
 • interzicerea fumatului în aer liber în cazul în care nu se poate respecta distan╚Ťa minim─â de 2 m;
 • se interzice activitatea localurilor de noapte indiferent de capacitate ╚Öi organizarea de petreceri la bordul ambarca╚Ťiunilor.
 • interzicerea reuniunilor cu mai mult de 6 persoane, (un grup stabil de convie╚Ťuire în cazul insulelor Ibiza, Mallorca ╚Öi Formentera, ╚Öi dou─â grupuri stabile de convie╚Ťuire în cazul insulei  Menorca) atât în mediul privat, cât ╚Öi în cel public, cu excep╚Ťia activit─â╚Ťilor de serviciu sau a transportului în comun;
 • se suspend─â activitatea restaurantelor, barurilor ╚Öi cafenelelor. Se permite doar livrarea la domiciliu (pân─â la ora 2400 ) ╚Öi  comenzi la pachet (pân─â la ora 2200), cu excep╚Ťia celor din unit─â╚Ťile de cazare turistice ╚Öi a cantinelor ╚Öcolare sau din centrele profesionale;
 • se reduce activitatea tuturor entit─â╚Ťilor comerciale pân─â la ora 2000  cu excep╚Ťia magazinelor cu produse de prim─â necesitate (alimente, medicamente, benzin─ârii etc.). Se suspend─â activitatea centrelor comerciale tip mall;
 • plajele ╚Öi parcurile sunt deschide în intervalul orar 700 - 2100 .

 

Începând cu  luna decembrie 2020, pentru turi╚Ötii interna╚Ťionali ╚Öi na╚Ťionali este obligatorie prezentarea unui test PCR negativ efectuat cu maxim 72 de ore anterior intr─ârii pe teritoriul Insulelor Baleare. Sunt exceptate persoanele rezidente care au efectuat deplas─âri scurte, sub 72 de ore. Informa╚Ťii suplimentare: https://www.ibsalut.es/es/viajar-a-baleares/

https://www.caib.es/sites/covid-19/ca/entrada_a_les_illes_balears/

 

CASTILLA-LA MANCHA:

20 ianuarie 2021

IMPORTANT!

Începând cu 19 ianuarie 2021, pe fondul inciden╚Ťei ridicate de cazuri COVID-19 înregistrate în ultimele zile, Guvernul autonom a dispus, în regim de urgen╚Ť─â, intensificarea m─âsurilor restrictive de tip 3, la nivelul întreg teritoriului regiunii Castilla-La Mancha, astfel:

 • Carantinarea perimetral─â a tuturor municipiilor din cele 4 provincii care formeaz─â Comunitatea Autonom─â Castilla-La Mancha (Toledo, Cuenca, Albacete ╚Öi Ciudad Real);
 • Instituirea interdic╚Ťiei de circula╚Ťie pentru intervalul orar 22:00 – 07:00;
 • Închiderea centrelor comerciale ╚Öi a magazinelor, cu excep╚Ťia celor care comercializeaz─â produse alimentare, de igien─â ╚Öi alte produse considerate esen╚Ťiale;
 • Suspendarea activit─â╚Ťii restaurantelor, barurilor, cafenelelor ╚Öi a altor unit─â╚Ťi similare, cu servire public─â, cu excep╚Ťia acelora din incinta spitalelor, clinicilor, hotelurilor, sediilor de societ─â╚Ťi comerciale, ╚Öcolilor, gr─âdini╚Ťelor;
 • Închiderea cinematografelor, s─âlilor de teatru, s─âlilor de sport, s─âlilor de bingo, a cazinourilor, saloanelor recreative, de jocuri ╚Öi pariuri.

M─âsurile dispuse se aplic─â pe o perioad─â de 10 zile, cu posibilitatea prelungirii termenului, în func╚Ťie de evolu╚Ťia situa╚Ťiei pandemice.


M─éSURI CU CARACTER GENERAL:

LOCALURI DE AGREMENT

 • Suspendarea servirii la bar în baruri ╚Öi restaurante;
 • Limitarea prezen╚Ťei în interiorul barurilor ╚Öi restaurantelor la 50% din capacitate;
 • Reducerea capacit─â╚Ťii teraselor la 75%;
 • Pentru asigurarea m─âsurilor de siguran╚Ť─â sanitar─â ╚Öi pentru a controla fluxul de clien╚Ťi în baruri ╚Öi restaurante, se interzice servirea persoanelor care nu sunt a╚Öezate la mesele din incintele aferente, atât în interior, cât ╚Öi la terase;
 • Limitarea prezen╚Ťei în s─âli de bingo, cazinouri, saloane recreative, de jocuri ╚Öi pariuri la 50% din capacitatea maxim─â admis─â;
 • Limitarea la 100 persoane în spa╚Ťiu deschis, respectiv 50 persoane în spa╚Ťiul închis al barurilor ╚Öi restaurantelor la evenimente sociale precum nun╚Ťi, botezuri, comuniuni. În cazul în care aceste evenimente se desf─â╚Öoar─â în alte loca╚Ťii fa╚Ť─â de cele men╚Ťionate anterior, nu se va putea dep─â╚Öi num─ârul de 6 persoane.


CENTRE SOCIO-SANITARE

 • Închiderea centrelor de zi pentru persoane vârstnice ╚Öi cu dizabilit─â╚Ťi, precum ╚Öi a celorlalte centre cu specific recreativ sau cultural;
 • Suspendarea vizitelor în centrele reziden╚Ťiale pentru persoane vârstnice ╚Öi cu dizabilit─â╚Ťi, precum ╚Öi în centrele socio-sanitare;
 • Interzicerea ie╚Öirilor din centrele reziden╚Ťiale pentru persoane vârstnice; în cazul în care se impun ie╚Öiri, la revenirea în centrele reziden╚Ťiale, persoanele în cauz─â se vor supune m─âsurii carantin─ârii;
 • În alte centre reziden╚Ťiale pentru persoane cu dizabilit─â╚Ťi fizice, psihice ╚Öi în centrele de minori se permit ie╚Öirile, în cazul în care persoanele nu prezint─â simptome COVID-19.


ACTIVITĂȚI RELIGIOASE, CU CARACTER SOCIAL

 • Limitarea num─ârului de participan╚Ťi la 6 pentru ceremonii funerare ╚Öi priveghi;
 • Limitarea la 40% din capacitate în spa╚Ťii închise a num─ârului maxim de participan╚Ťi la evenimente sociale precum nun╚Ťi, botezuri, comuniuni iar în aer liber maxim 100 persoane, cu respectarea distan╚Ť─ârii sociale ╚Öi a celorlalte norme de preven╚Ťie COVID-19.


M─éSURI COMPLEMENTARE

 • Suspendarea activit─â╚Ťilor recreative în grup, precum: spectacole, evenimente culturale, sportive, care presupun o participare semnificativ─â de persoane. Aceste activit─â╚Ťi pot avea loc în grupuri de maxim 6 persoane;
 • Evenimentele sportive: competi╚Ťiile oficiale se pot desf─â╚Öura în prezen╚Ťa unui public de maxim 300 persoane, în condi╚Ťiile de ocupare a unei suprafe╚Ťe de maxim 30% din capacitatea unui spa╚Ťiu închis ╚Öi a unui public de maxim 500 persoane, în spa╚Ťii deschise, de maxim 50 % din capacitatea acestora. În ambele cazuri, ocuparea se va face pe baza locurilor rezervate în prealabil;

Competi╚Ťiile ╚Öi activit─â╚Ťile sportive f─âr─â caracter oficial se pot organiza în grupuri de maxim 6 persoane.

Instala╚Ťiile sportive se vor ocupa în propor╚Ťie de maxim 30% în interior ╚Öi 60% în exterior.

 • Vizitele organizate la monumente ╚Öi obiective culturale se vor limita la grupuri de maxim 6 persoane;
 • Cinematografe, teatre, s─âli de spectacole, biblioteci ╚Öi muzee: limitarea publicului la 30% din capacitate;
 • Hoteluri: limitarea la 75% din capacitate a spa╚Ťiilor de cazare din sectorul hotelier ╚Öi la 50% a spa╚Ťiilor de uz comun;
 • Cursuri, seminarii, congrese: prezen╚Ť─â de maxim 30 persoane, cu respectarea ocup─ârii a maxim 50% din capacitate;
 • Piscinele publice continu─â s─â r─âmân─â închise;
 • Târgurile ╚Öi pie╚Ťele în aer liber: reducerea capacit─â╚Ťii la 1/3 din capacitatea obi╚Önuit─â, cu men╚Ťinerea unei distante de cel pu╚Ťin 4 metri între standuri;
 • Parcurile ╚Öi gr─âdinile publice: închise în intervalul 22:00 - 08:00;
 • Magazine ╚Öi boutique-uri: se intensific─â m─âsurile sanitare, limitând num─ârul de persoane astfel încât s─â se asigure în permanen╚Ť─â respectarea distan╚Ťei sociale de 1.5 metri în interiorul acestora.
 • Supermarketuri ╚Öi centre comerciale: limitarea la 50% din capacitatea maxim─â;

Pe lâng─â m─âsurile men╚Ťionate anterior, r─âmase în vigoare, Administra╚Ťia de S─ân─âtate Public─â regional─â impune diverse m─âsuri preventive, pentru perioade de 14 zile, în func╚Ťie de specificul localit─â╚Ťii ╚Öi de alte criterii circumstan╚Ťiale: în localit─â╚Ťile sau zonele cu focare active de COVID-19; în situa╚Ťia în care se constat─â o cre╚Ötere alarmant─â a num─ârului de persoane infectate care poate duce la r─âspândirea SARS-CoV-2.

 

Comunitatea Autonom─â Andaluzia (CAA)

19 ianuarie 2021

M─âsuri sanitare generale aplicabile pe tot teritoriul CAA

 • utilizarea m─â╚Ötilor sanitare de protec╚Ťie de c─âtre popula╚Ťie (pentru persoanele cu vârsta de peste 6 ani) atât în spa╚Ťiile publice închise, cât ╚Öi în spa╚Ťiile publice deschise, independent de existen╚Ťa sau nu a distan╚Ťei fizice de 1.5 metri între persoane; este obligatorie utilizarea m─â╚Ötii în spa╚Ťiile închise sau deschise private când exist─â reuniuni de persoane care nu fac parte din aceea╚Öi familie ╚Öi nu locuiesc împreun─â, chiar dac─â se poate garanta distan╚Ťa de securitate de 1.5 metri. Este obligatorie purtarea unei m─â┼čti de protec┼úie în baruri ┼či restaurante pân─â la momentul servirii.

Utilizarea m─â╚Ötii nu este obligatorie în urm─âtoarele cazuri: la plaj─â, în cazul desf─â╚Öur─ârii activit─â╚Ťilor acvatice sau sta╚Ťionarea într-un loc fix cu respectarea distan╚Ťei fizice de 1.5 metri; pe parcursul activit─â╚Ťilor profesionale desf─â╚Öurate în aer liber care implic─â un efort fizic intens respectând distan╚Ťa de 1.5 metri; în natur─â ╚Öi în afara centrelor urbane pentru practicarea activit─â╚Ťilor individuale.

M─âsuri suplimentare de control ┼či preven┼úie aplicabile:

 • închiderea perimetral─â a celor 8 provincii ce alc─âtuiesc CAA; mobilitatea persoanelor în ╚Öi din aceste provincii fiind permis─â doar în cazuri temeinic justificate;
 • limitarea mobilit─â┼úii nocturne a popula┼úiei în intervalul orar 20.00 – 06.00;

Not─â – aceast─â m─âsur─â este cu titlu de recomandare; pentru implementarea acestei m─âsuri sanitare cu titlu obligatoriu, guvernul regional CAA a cerut aprobarea guvernului central spaniol;

 • num─ârul persoanelor care pot sta concomitent la o mas─â este de 4 persoane;
 • închiderea perimetral─â a municipiilor unde rata inciden╚Ťei calculat─â la 100.000 de locuitori, pentru o perioad─â de 14 zile este de 500 de cazuri confirmate pozitiv;
 • în cadrul municipiilor unde rata inciden╚Ťei calculat─â la 100.000 de locuitori, pentru o perioad─â de 14 zile este de 1000 de cazuri confirmate pozitiv, toate activit─â╚Ťile comerciale care nu sunt considerate esen╚Ťiale se vor închide; totodat─â, pentru aceste cazuri se va aplica ╚Öi m─âsura izol─ârii la domiciliu a popula╚Ťiei;

Not─â – pentru implementarea acestei m─âsuri guvernul regional CAA a cerut aprobarea guvernului central spaniol;

 • interzicerea vizitelor, inclusiv internarea sau externarea, în cadrul centrelor pentru persoanele în vârst─â;
 • reducerea programului de func┼úionare a barurilor ┼či restaurantelor, pân─â la maxim ora 18:00; dup─â ora 18.00 vor putea r─âmâne deschise doar cafenelele, dar f─âr─â a putea comercializa b─âuturi alcoolice;
 • centrele comerciale vor putea r─âmâne deschise pân─â cel târziu ora 18.00;
 • reducerea capacit─â┼úii de ocupare a restaurantelor la 50%;
 • reducerea capacit─â┼úii de ocupare a centrelor comerciale la 50%;
 • suspendarea temporar─â a activit─â┼úii parcurilor, gr─âdinilor publice, a locurilor de joac─â pentru copii, a atelierelor creative ┼či culturale;
 • închiderea total─â a târgurilor ┼či pie┼úelor publice;
 • activit─â┼úile sportive sunt permise atât în aer liber, cât ┼či în spa┼úii închise, cu condi┼úia s─â nu se dep─â┼čeasc─â 50% din capacitatea maxim─â admis─â în unitate; practicarea activit─â┼úilor sportive în grup este limitat─â la maxim 6 persoane;
 • cursurile pentru înv─â┼ú─âmântul gimnazial, preuniversitar ┼či universitar vor începe, în format prezen┼úial, conform planului de ┼čcolarizare aferent anului ┼čcolar 2020-2021 (cu excep┼úia municipiului Jerez de la Frontera, unde cursurile universitare se vor efectua în modul online);

 Excep┼úii de la aplicarea m─âsurii suplimentare de restric┼úionare a mobilit─â┼úii popula┼úiei:

 • pentru a achizi╚Ťiona medicamente, produse sanitare sau de prim─â necesitate;
 • accesul la serviciile de s─ân─âtate public─â;
 • accesul la clinicile veterinare în caz de urgen╚Ť─â;
 • îndeplinirea obliga╚Ťiilor profesionale;
 • asisten╚Ťa ╚Öi îngrijirea persoanelor în vârst─â, a copiilor minori sau a persoanelor cu dizabilit─â╚Ťi;
 • pentru cauze de for╚Ť─â major─â;
 • alimentarea autoturismului când rezult─â necesar pentru desf─â╚Öurarea activit─â╚Ťilor prev─âzute în acest paragraf;
 • deplasarea de la/la aeroport;
 • orice alt─â activitate de natur─â similar─â, justificat─â în mod corespunz─âtor.

Ora┼če închise perimetral (rata inciden╚Ťei calculat─â la 100.000 de locuitori, pentru o perioad─â de 14 zile este de 500 de cazuri confirmate pozitiv):

Provincia Cadiz – Conil de la Frontera, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, Los Barrios, San Fernando, San Martin del T., Sanlucar de B.;

Provincia Cordoba – Cañete de las T., Fernan-Nuñez, Fuente Obejuna, Hinojosa del D., Hornachuelos, Los Blázquez, Lucena, Luque, Nueva Carteya;

Provincia Huelva – Aljaraque, Alosno, Aroche, Calañas, Cortegana, Corteconcepción, Chucena, El Cerro de A., La Palma del C., Puebla de G., Villarrasa;

Provincia Málaga – Alcaucin, Alfarnate, Algarrobo, Alhaurín de la T., Alora, Arenas, Benarrabá, Canillas de A., Cañete la R., Comares, Farajan, Gaucin, Genalguacil, Manilva, Moclinejo, Mollina, Ronda, Sayalonga, Velez-Malaga, Villanueva del R., Villanueva del T.;

Provincia Sevilla – Benacazon, Burguillos, El Viso del Alcor, La Puebla de los I., Lora de Estepa, Los Palacios y V., Osuna, Santiponce, Umbrete;

 

Ora┼če unde sunt implementare m─âsuri suplimentare,

închidere perimetral─â + închiderea tuturor activit─â┼úilor comerciale care nu considerate esen┼úiale (rata inciden╚Ťei calculat─â la 100.000 de locuitori, pentru o perioad─â de 14 zile este de 1000 de cazuri confirmate pozitiv):

Provincia Cadiz – Castellar de la F., La Linea de la C., San Jose del V., San Roque, Trebujena;

Provincia Cordoba – Añora, Belalcazar, Benameji, Dos Torres, El Carpio, El Guijo, Fuente la Lancha, La Granjuela, Peñarroya-Pueblo, Pozoblanco, Rute, Valsequillo;

Provincia Huelva – Castaño del R., Encinasola, Isla Cristina, Villalba del Alcor, Villanueva de las C.;

Provincia Malaga – Alameda, Alfarnatejo, Algatocin, Alhaurin El Grande, Almargen, Ardales, Benamocarra, Cartajima, Coin, El Borge, Igualeja, Monda, Salares, Teba;

Provincia Sevilla – Algamitas, El Garrobo, El Palmar de T., Gilena, Las Cabezas de S.J., La Puebla de C., Pruna;

 

Comunitatea Autonom─â Extremadura (CAE)

19 ianuarie 2021

M─âsuri sanitare generale aplicabile pe tot teritoriul CAE

Utilizarea m─â╚Ötilor sanitare de protec╚Ťie de c─âtre popula╚Ťie (pentru persoanele cu vârsta de peste 6 ani) atât în spa╚Ťiile publice închise, cât ╚Öi în spa╚Ťiile publice deschise, independent de existen╚Ťa sau nu a distan╚Ťei fizice de 1.5 metri între persoane; este obligatorie folosirea m─â╚Ötii în spa╚Ťiile închise sau deschise private când exist─â reuniuni de persoane care nu fac parte din aceea╚Öi familie ╚Öi nu locuiesc împreun─â, chiar dac─â se poate garanta distan╚Ťa fizic─â de 1.5 metri. Este obligatorie purtarea unei m─â┼čti de protec┼úie în baruri ┼či restaurante pân─â la momentul servirii.

 • închiderea perimetral─â a provinciilor ce alc─âtuiesc CAE; mobilitatea persoanelor în ╚Öi din aceste provincii fiind permis─â doar în cazuri temeinic justificate;
 • în municipille cu o popula┼úie mai mare de 5000 de persoane, se închid toate activit─â┼úile comerciale ce nu sunt considerate esen┼úiale;
 • se suspend─â toate activit─â┼úile recreative;
 • limitarea mobilit─â┼úii nocturne a popula┼úiei în intervalul orar 22.00 – 06.00;
 • num─ârul persoanelor care pot sta concomitent la o mas─â este de 4 persoane;
 • reducerea capacit─â┼úii de ocupare a centrelor comerciale ┼či a restaurantelor la 30%;

Centrele de s─ân─âtate:

 • se suspend─â vizitele în centrele pentru persoane în vârst─â, precum ╚Öi ie╚Öirile de orice natur─â a persoanelor internate, unde exist─â cel pu╚Ťin un caz confirmat de COVID-19 sau mai mult de trei cazuri suspecte. M─âsura închiderii centrului de s─ân─âtate va fi aplicabil─â timp de 28 de zile de la momentul diagnostic─ârii ultimului caz;
 • pentru internarea unui pacient nou sau în cazul revenirii unui pacient rezident în cadrul unui centru de s─ân─âtate, este obligatorie testarea molecular─â negativ─â tip PCR pentru infec╚Ťia cu COVID-19, efectuat─â cu cel pu┼úin 72 de ore înainte de internare/revenire. Totodat─â, internarea unui pacient nou într-un centru de s─ân─âtate este permis─â doar în cazul în care în centrul respectiv nu a fost raportat niciun caz nou cu COVID-19 în ultimele 14 zile;
 • centrele de s─ân─âtate de zi r─âmân deschise doar în situa╚Ťiile în care nu a fost raportat niciun caz de infectare cu COVID-19;

Nerespectarea acestor reguli va fi sanc╚Ťionat─â în conformitate cu normele aplicabile în materie de s─ân─âtate public─â.
 

Ora┼čul Autonom Melilla

19 ianuarie 2021

M─âsuri sanitare generale

 • utilizarea m─â╚Ötilor sanitare de protec╚Ťie de c─âtre popula╚Ťie (pentru persoanele cu vârsta de peste 6 ani) atât în spa╚Ťiile publice închise, cât ╚Öi în spa╚Ťiile publice deschise, independent de existen╚Ťa sau nu a distan╚Ťei fizice de 1.5 metri între persoane; este obligatorie folosirea m─â╚Ötii în spa╚Ťiile închise sau deschise private când exist─â reuniuni de persoane care nu fac parte din aceea╚Öi familie ╚Öi nu locuiesc împreun─â, chiar dac─â se poate garanta distan╚Ťa fizic─â de 1.5 metri. Este obligatorie purtarea unei m─â┼čti de protec┼úie în baruri ┼či restaurante pân─â la momentul servirii.

Utilizarea m─â╚Ötii nu este obligatorie în urm─âtoarele cazuri: la plaj─â, în cazul desf─â╚Öur─ârii activit─â╚Ťilor acvatice sau sta╚Ťionarea într-un loc fix cu respectarea distan╚Ťei fizice de 1.5 metri; pe parcursul activit─â╚Ťilor profesionale desf─â╚Öurate în aer liber care implic─â un efort fizic intens respectând distan╚Ťa de 1.5 metri; în natur─â ╚Öi în afara centrelor urbane pentru practicarea activit─â╚Ťilor individuale.

M─âsuri sanitare excep┼úionale (aplicabile pentru o perioad─â de 14 zile calendaristice, începând cu 9 noiembrie 2020). Aceste m─âsuri vor putea fi prelungite, în func┼úie de evolu┼úia epidemiologic─â.

 • închiderea perimetral─â a ora┼čului autonom Melilla, deplas─ârile persoanelor în ╚Öi din ora┼č fiind permis─â doar în cazurile temeinic justificate;
 • limitarea circula╚Ťiei nocturne a popula┼úiei pentru intervalul 22:00 – 06:00;
 • reducerea num─ârului maxim de persoane care pot sta concomitent la o mas─â la 3;
 • reducerea programului de func┼úionare a centrelor comerciale, acestea pot func┼úiona pân─â la maxim ora 20.00, cu excep╚Ťia magazinelor alimentare care pot func┼úiona pân─â la maxim ora 22.00;
 • interzicerea vizitelor în cadrul c─âminelor pentru persoanele în vârst─â;
 • închiderea restaurantelor ┼či teraselor, fiind permis─â doar livrarea la domiciliu;
 • reducerea num─ârului maxim de persoane care pot participa la reuniuni (publice sau private) la 6 persoane.

 

Ora┼čul Autonom Ceuta

19 ianuarie 2021

M─âsuri sanitare generale aplicabile

 • utilizarea m─â╚Ötilor sanitare de protec╚Ťie de c─âtre popula╚Ťie (pentru persoanele cu vârsta de peste 6 ani) atât în spa╚Ťiile publice închise, cât ╚Öi în spa╚Ťiile publice deschise, independent de existen╚Ťa sau nu a distan╚Ťei fizice de 1.5 metri între persoane; este obligatorie folosirea m─â╚Ötii în spa╚Ťiile închise sau deschise private când exist─â reuniuni de persoane care nu fac parte din aceea╚Öi familie ╚Öi nu locuiesc împreun─â, chiar dac─â se poate asigura men╚Ťinerea  distan╚Ťei de 1.5 metri. Este obligatorie purtarea unei m─â┼čti de protec┼úie în baruri ┼či restaurante pân─â la momentul servirii.

Utilizarea m─â╚Ötii nu este obligatorie în urm─âtoarele cazuri: la plaj─â, în cazul desf─â╚Öur─ârii activit─â╚Ťilor acvatice sau sta╚Ťionarea într-un loc fix cu respectarea distan╚Ťei fizice de 1.5 metri; pe parcursul activit─â╚Ťilor profesionale desf─â╚Öurate în aer liber care implic─â un efort fizic intens respectând distan╚Ťa de securitate de 1.5 metri; în natur─â ╚Öi în afara centrelor urbane pentru practicarea activit─â╚Ťilor individuale.

 • reducerea capacit─â┼úii de ocupare a restaurantelor ┼či barurilor la 30% în interior ┼či 50% în exterior;
 • reducerea num─ârului maxim de persoane care pot sta concomitent la o mas─â la 4;
 • reducerea programului de func┼úionare a centrelor comerciale (pân─â la maxim ora 22.00);

M─âsuri sanitare excep┼úionale (aplicabile pentru o perioad─â de 14 zile calendaristice, începând cu 9 noiembrie 2020). Aceste m─âsuri vor putea fi prelungite, în func┼úie de evolu┼úia epidemiologic─â.

 • închiderea perimetral─â a ora┼čului autonom Ceuta, deplas─ârile persoanelor în ╚Öi din ora┼č fiind permis─â doar în cazurile temeinic justificate;
 • limitarea circula╚Ťiei nocturne a popula┼úiei pentru intervalul 22:00 – 07:00.

 

COMUNITATEA VALENCIAN─é

20.01.2021

Noile m─âsuri se vor aplica începând de joi, 21 ianuarie 2021, ora 00.00, timp de 14 zile.

Astfel, vor fi instituite urm─âtoarele m─âsuri:

 • Se închid restaurantele ╚Öi barurile (va fi permis─â doar livrarea produselor pentru consum la domiciliu).
 • Magazinele neesen╚Ťiale vor închide la ora 18.00 (r─âmân deschise magazinele esen╚Ťiale: cu produse alimentare, farmaciile).
 • Se închid s─âlile de sport

Restric╚Ťiile referitoare la intrarea ╚Öi ie╚Öirea din Comunitatea Valencian─â vor continua pân─â pe 31 ianuarie, cu excep╚Ťia cazurilor deosebite: reîntoarcerea la re╚Öedin╚Ťa obi╚Önuit─â, îngrijirea rudelor, examene oficiale, deplasare la locul de munc─â, deplas─âri la centrele sanitare sau cazuri de for╚Ť─â major─â.

Reuniunile socio-familiale sunt limitate la 6 persoane.

 

ARAGON

La începutul lunii august, Guvernul Regional din Aragon a adoptat noi m─âsuri cu caracter preventiv, aplicate pe întreg teritoriul comunit─â╚Ťii autonome, pentru a controla transmiterea comunitar─â a bolii, în special în spa╚Ťiile de agrement:

 • Limitarea programului localurilor de agrement nocturn, care vor închide înainte de ora 1:00;
 • Evitarea form─ârii grupurilor mai mari de 10 persoane în spa╚Ťiile publice ╚Öi private;
 • Interzicerea petrecerilor cu consum de b─âuturi alcoolice în zonele publice;
 • Interdic╚Ťia întrunirii diverselor tipuri de colectivit─â╚Ťi.

Începând cu luna iulie, Zaragoza ╚Öi provinciile Bajo Cinca, Bajo Aragon-Caspe, Central ╚Öi Monegros au revenit la „faza a 2-a”.

Purtarea m─â╚Ötilor sanitare de protec╚Ťie de c─âtre popula╚Ťie a devenit obligatorie în Aragon, atât în spa╚Ťiile publice închise, cât ╚Öi în cele deschise, iar din 16 iulie 2020 se recomand─â reziden╚Ťilor din Zaragoza s─â evite toate deplas─ârile care nu sunt strict necesare.

 

ALTE INFORMAȚII UTILE:

Ghidul lucr─âtorului român în Spania este disponibil aici: http://madrid.mae.ro/local-news/2243

M─âsuri de preven╚Ťie a riscurilor de s─ân─âtate si securitate în munc─â prin expunere la Covid-19: https://madrid.mae.ro/node/2249;

Alte informa╚Ťii utile pe probleme de munc─â si în materie social─â: https://madrid.mae.ro/local-news/2234https://madrid.mae.ro/local-news/2248;

Alte m─âsuri de protec╚Ťie a persoanelor vulnerabile în contextul crizei provocate de COVID-19: se admite solicitarea de credite pentru plata chiriei a persoanelor care au r─âmas f─âr─â venituri; ajutoare economice (70% din totalul cotizat la stat) pentru îngrijitoarele de la domiciliu care ╚Öi-au pierdut slujba, un ajutor de 430 de euro pe timp de o lun─â pentru sezonierii care nu au cotizat suficient pentru a avea dreptul la ╚Öomaj. 

În aten╚Ťia cet─â╚Ťenilor români afla╚Ťi deja în Spania ╚Öi interesa╚Ťi s─â lucreze în sectorul agricol, informa╚Ťii utile pot fi accesate aici: https://madrid.mae.ro/local-news/2238.

Demersurile ambasadei în contextul pandemiei COVID-19