Statele Unite ale Americii

Informatii despre conditiile speciale de calatorie, in contextul COVID19

Data ultimului update: 03.03.2021. Data ultimelor modificari: 23.03.2021 Sursa: Ministerul Afacerilor Externe 

STARE DE URGENȚĂ: DA (la nivel federal și la nivelul tuturor statelor americane). Prin Proclamația Prezidențială din data de 13 martie 2020, a fost declarată stare de urgență pe teritoriul Statelor Unite ale Americii în contextul pandemiei de COVID-19. Textul integral se regăsește la următoarea pagină de internet: https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-202000156/pdf/DCPD-202000156.pdf

 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

  • Din 13 martie 2020, s-au impus, prin Proclamație Prezidențială, restricții de acces în Statele Unite ale Americii pentru cetățenii străini care au călătorit în Spațiul Schengen cu 14 zile înainte de data intrării în SUA (inclusiv tranzit). Restricții de acces au mai fost impuse anterior pentru cetățenii străini care au călătorit, în ultimele 14 zile, în Republica Populară Chineză (fără R.A.S. Hong Kong și R.A.S. Macao) și, respectiv, în Republica Islamică Iran. Decretul prezidențial va rămâne în vigoare până la momentul încetării efectelor sale prin decizia președintelui SUA. Din 14 martie 2020, au fost extinse restricțiile de călătorie în SUA și pentru Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, iar din 26 mai 2020, au fost extinse restricțiile de călătorie în SUA și pentru Republica Federativă a Braziliei.

La data de 25 ianuarie 2021, restricțiile de călătorie au fost confirmate de noua administrație americană, prin Proclamație Prezidențială, pe lista statelor pentru care sunt aplicate măsuri de limitare a accesului pe teritoriul american fiind inclusă și Africa de Sud.

Textul Proclamației Prezidențiale din data de 25 ianuarie 2021 este disponibil la pagina de internet: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/25/proclamation-on-the-suspension-of-entry-as-immigrants-and-non-immigrants-of-certain-additional-persons-who-pose-a-risk-of-transmitting-coronavirus-disease/.

 

  • Începând cu data de 26 ianuarie a.c., toate persoanele care sosesc în Statele Unite ale Americii pe cale aeriană trebuie să prezinte la îmbarcare un test cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 sau un document care să ateste faptul că persoanele în cauză au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2, fiind în prezent vindecate. Testul pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 trebuie efectuat cu maximum 72 de ore (3 zile) anterior sosirii în Statele Unite ale Americii, fiind acceptate atât testele moleculare, cât și testele antigen, iar documentul care atestă rezultatul negativ al testării trebuie prezentat în format tipărit. Reprezentanții companiilor aeriene nu vor permite îmbarcarea persoanelor care refuză prezentarea documentelor solicitate de autoritățile americane. Informații complete privind restricțiile care au intrat în vigoare la data de 26 ianuarie a.c. sunt disponibile aici -  https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0112-negative-covid-19-air-passengers.html.

Măsura se aplică tuturor persoanelor cu vârsta de peste 2 ani, inclusiv cetățenilor americani, rezidenților permanenți și cetățenilor aflați în tranzit.

Autoritățile federale americane recomandă ca persoanele care intră în Statele Unite ale Americii să se testeze după o perioadă de 3 până la 5 zile de la sosire și să rămână în autoizolare la domiciliu/reședință, pentru o perioadă de 7 zile din momentul intrării pe teritoriul SUA.

Cetățenii români pot călători în Statele Unite ale Americii, în baza vizelor deținute, perioada de ședere fiind reglementată de tipul de viză și calitatea în care se face deplasarea.

 

Categorii de excepție:

  • Sunt exceptați de la restricțiile menționate la primul paragraf (restricțiile de acces în Statele Unite ale Americii): (1) Cetățenii străini cu drept de rezidență permanentă în SUA; (2) Cetățenii străini, soț/soție al/a unui cetățean american sau rezident permanent în SUA; (3) Cetățenii străini care au calitatea de părinte sau tutore al unui cetățean american/rezident în SUA, necăsătorit, cu vârsta de sub 21 ani; (4) Cetățenii străini care au calitatea de frate sau soră a unui cetățean american sau rezident în SUA, necăsătorit, cu vârsta de sub 21 ani; (5) Orice cetățean străin care este copilul, copilul adoptiv, sub tutela unui cetățean american/rezident permanent sau care se află în proces de adopție și intenționează să intre pe teritoriul SUA în baza tipurilor de viză IR-4 și IH-4; (6) Orice cetățean străin care călătorește la invitația guvernului SUA cu scopul de a sprijini limitarea răspândirii și combaterea COVID-19; (7) Orice cetățean străin care călătorește cu statut de non-imigrant, posesor al unor vize de tip C-1, D sau C-1/D sau ca membru al un echipaj (aerian sau maritim); (8) Orice cetățean străin care intenționează să călătorească sau să tranziteze SUA, posesor al următoarelor tipuri de viză: A-1, A-2, C-2, C-3 (oficial străin sau membru de familie al acestora), E-1 (angajat al TECRO sau TECO sau membrii de familie), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1-NATO 4 sau NATO-6, sau călătorește în scopul prevăzut în secțiunea 11 a Acordului de Sediu al ONU; (9) Orice cetățean străin a cărui intrare pe teritoriul SUA nu este considerată un risc semnificativ de introducere, transmitere sau răspândire a virusului SARS-CoV-2, în conformitate cu decizia Secretarului Departamentului de Sănătate, la propunerea Directorului CDC - Centrul pentru prevenirea şi Controlul Bolilor; (10) Orice cetățean străin a cărui intrare poate sprijini obiective importante ale instituțiilor de aplicare a legii din SUA, în baza deciziei Secretarului Departamentului de Stat, a secretarului Departamentului pentru Securitate  Internă  sau a persoanelor desemnate de aceștia, la propunerea procurorului general (Ministrul Justiției) sau persoanei desemnate de acesta; (11) Orice cetățean a cărui intrare pe teritoriul SUA este de interes național, în baza deciziei Secretarului Departamentului de Stat, a Secretarului Departamentului pentru Securitate  Internă  sau a persoanelor desemnate de aceștia; (12) Orice membru al forțelor armate ale SUA sau membrii de familie ai acestora (soţ/soţie, copii).

 

La sosirea în SUA, în funcție de statul de proveniență (identificat sau nu cu risc de răspândire a infecției), se va parcurge atât procedura de trecere a frontierei, cât și o procedură separată de stabilire a condiției medicale (istoric medical, starea de sănătate curentă, furnizarea de informații de contact privind autoritățile de sănătate locale), inclusiv, după caz, verificarea temperaturii fiecărui pasager. Ulterior, acestora li se vor furniza informații scrise privind COVID-19 și li se va permite să continue deplasarea spre destinația finală. Este recomandată autoizolarea la adresa de reședință/domiciliu, pe o perioadă de 14 zile și monitorizarea stării de sănătate. Informații suplimentare: DHS Notice.

•  Frontiera terestră SUA-Canada si frontiera terestră SUA-Mexic au fost închise temporar pentru traficul neesențial (turism si recreere), începând cu 21 martie 2020. Tranzitul mărfurilor și al lucrătorilor în sectoarele esențiale este permis.

Informații suplimentare: DHS Notice (https://www.dhs.gov/news/2020/09/18/fact-sheet-dhs-measures-border-limit-further-spread-coronavirus).

 

ALTE MĂSURI:

Începând cu luna aprilie 2020, accesul străinilor care sosesc în SUA în calitate de imigranți a fost restricționat pentru o perioadă de 60 de zile, prin Proclamație Prezidențială, pentru a proteja piața muncii. Măsura se aplică cetățenilor străini care la data intrării în vigoare a decretului prezidențial se aflau în afara SUA, celor care nu posedă o viză de imigrant sau nu posedă un document de călătorie, altul decât viza (titlu de călătorie etc). Restricționarea accesului nu se aplică următoarelor categorii de persoane: rezidenților permanenți legali; cetățenilor străini care doresc să intre în SUA în baza unei vize de imigrare în calitate de medici, asistente medicale sau alți profesioniști în domeniul sănătății (și membri lor de familie); cetățenilor străini care posedă o viză de investitor imigrant; membrilor de familie (sau cetățenilor străini cu vârsta de sub 21 de ani care ar putea fi adoptați); altor categorii din domeniul securității naționale, interne și ordinii publice. Decretul prezidențial nu reprezintă o limitare a dreptului de solicitare de azil sau a statutului de refugiat. Din 22 iunie 2020, prevederile decretului menționat au fost extinse până pe 31 decembrie 2020, fiind adăugate categorii suplimentare de cetățeni străini care pot sosi în SUA cu vize de lucru de non-imigrare (ex. H-1B, H-2B, J, L sau însoțitori), cu excepția celor angajați în lanțurile de aprovizionare alimentară – detalii: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/proclamation-suspending-entry-of-immigrants-and-nonimmigrants-who-present-risk-to-the-US-labor-market-during-the-economic-recovery-following-the-COVID-19-outbreak.html. La data de 31 decembrie 2020, măsurile au fost extinse, prin Proclamație Prezidențială, până la data de 31 martie 2021. Textul integral al Proclamației Prezidențiale poate fi consultat la pagina de internet: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/extension-of-presidential-proclamations-10014-and-10052.html.

  • Departamentul de Stat a luat măsura restrângerii serviciilor de acordare a vizei americane la toate ambasadele și consulatele SUA, începând cu 20 martie 2020, cu excepția situațiilor de urgență. Informații sunt disponibile pe pagina de internet a misiunilor americane. Pentru Ambasada SUA la București, se poate consulta pagina de internet https://ro.usembassy.gov/visas/.

 

MĂSURI PE PLAN INTERN:

 

  • Începând cu luna decembrie 2020, primarul capitalei SUA, Washington D.C., a emis ordinul nr. 2020-127 prin care a prelungit starea de urgență în ceea ce privește sănătatea publică, pe teritoriul capitalei americane, până la data de 31 martie 2021. Locuitorii din Washington, D.C. sunt sfătuiți să își limiteze călătoriile și activitățile la cele esențiale, precum mersul la locul de muncă, îngrijirea medicală, îngrijirea copiilor, activitățile guvernamentale și cumpărarea de alimente. Proprietarii de afaceri considerate neesențiale sunt sfătuiți să permită angajaților să își desfășoare activitatea de la domiciliu/reședință. Textul integral al ordinului poate fi consultat la pagina de internet: https://coronavirus.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/page_content/attachments/Mayor%27s%20Order%20127%2012-18-2020.pdf.
  • Începând cu luna noiembrie 2020, guvernatorul statului New York a emis un ordin executiv referitor la aplicarea măsurii de carantină tuturor persoanelor care intră pe teritoriul statului. Noul document instituie carantina obligatorie pentru o perioadă de 14 zile calendaristice pentru orice persoană, cetățean străin, care intră pe teritoriul statului. Sunt exceptați de la această obligație cetățenii statelor cu care se învecinează New York sau care au părăsit teritoriul statului New York pentru o perioadă mai mică de 24 de ore. Textul integral al ordinului executiv poate fi consultat la: https://www.governor.ny.gov/news/no-2052-quarantine-restrictions-travelers-arriving-new-york.
  • Începând cu luna noiembrie 2020, primarul capitalei SUA, Washington D.C., a emis ordinul nr. 2020-110 privind modificarea condițiilor de intrare în carantină, testare și călătorie în timpul stării de urgență de sănătate publică în contextul COVID-19. Ordinul prevede faptul că, începând cu 9 noiembrie 2020, persoanele care sosesc în Washington, D.C., indiferent de țara sau statul american din care sosesc (cu excepția persoanelor care intră din statele Maryland și Virginia) sunt obligați să se testeze pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 cu 72 de ore înainte de a ajunge în oraș. Dacă persoanele rămân pentru o perioadă mai mare de 3 zile în oraș, sunt obligate să efectueze un al doilea test în termen de 3-5 zile de la sosire. Persoanele care nu vor prezenta astfel de teste autorităților competente cu efectuarea verificărilor sunt obligate să intre în autoizolare pentru o perioadă de 14 zile de la sosire. De asemenea, ordinul prevede recomandarea ca persoanele care s-au aflat în contact cu un caz confirmat de COVID-19 să nu călătorească în Washington, D.C. Textul integral al ordinului, în vigoare pe toată durata stării de urgență,  poate fi consultat AICI.

 

Datele de contact ale misiunilor României în Statele Unite ale Americii sunt postate pe website-ul Ambasadei României la Washington, la adresa http://washington.mae.ro/node/182.