Suedia

Informatii despre conditiile speciale de calatorie, in contextul COVID19

Data ultimului update: 03.03.2021. Data ultimelor modificari: 01.03.2021 Sursa: Ministerul Afacerilor Externe 

STARE DE URGENȚĂ: Nu. Riscul de răspândire a infecției în comunitate este în continuare evaluat de către autoritățile suedeze a fi „Foarte înalt”, cel mai înalt grad.

 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL SUEDIEI

Începând cu data de 6 februarie 2021, ora 00:00, toți cetățenii străini care călătoresc în Regatul Suediei trebuie să prezinte la frontieră un test cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 48 de ore anterior sosirii (atenție, nu față de momentul îmbarcării!). Este obligatorie respectarea strictă a perioadei de valabilitate a testului, în practică existând situații în care Poliția suedeză nu a permis intrarea persoanelor care au prezentat un test negativ a cărui valabilitate a depășit chiar și cu 15 minute intervalul admis de maximum 48 de ore anterior sosirii în Suedia. 

Tipurile de teste acceptate împotriva virusului SARS-CoV-2 sunt următoarele: PCR, antigen sau LAMP. Pentru a fi considerat valabil testul, următoarele informații trebuie să fie înscrise în certificat: numele persoanei testate, data și ora preluării probei, modalitatea de testare (PCR; antigen sau LAMP), rezultatul testului și datele emitentului. Limba acceptată în vederea prezentării testului este: engleză, suedeză, daneză și norvegiană.

În situația neprezentării testului sau a neîndeplinirii cerințelor menționate, intrarea în Regatul Suediei va fi refuzată.

Măsura se aplică pentru toate tipurile de deplasare: aeriană, rutieră, maritimă și feroviară.

 

Sunt exceptate de la măsura obligatorie a prezentării unui test cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 următoarele categorii de persoane:

 • persoanele cu vârsta de până la 18 ani (minorii);
 • persoanele rezidente în Regatul Suediei (pentru cel puțin un an și care pot dovedi acest fapt prin prezentarea unei dovezi de înregistrare la Agenția Fiscală Suedeză sau printr-un alt document, de exemplu permis de ședere);
 • lucrătorii transfrontalieri, cu condiția testării regulate (cel puțin o dată pe săptămână);
 • persoanele care sunt implicate într-un transport medical;
 • transportatorii de mărfuri și alte categorii de personal din sectorul de transport;
 • persoane care se deplasează din motive familiale urgente;
 • persoanele care au nevoie de protecție internațională sau care au un alt motiv umanitar;
 • persoanele care sunt supuse unei intervenții medicale sau altor tipuri de îngrijire medicală în Regatul Suediei care nu pot fi amânate;
 • navigatorii (marinarii);
 • personalul implicat în acțiuni de cooperare polițienească internațională, vamală sau în acțiuni de salvare.

 

De asemenea, autoritățile suedeze recomandă ferm tuturor persoanelor, indiferent de cetățenie, exceptate sau nu de la prezentarea testului împotriva virusului SARS-CoV-2, care sosesc în Regatul Suediei să se izoleze și să evite contactele sociale pentru o perioadă de șapte zile și să efectueze un nou test în a cincea zi. Recomandarea de izolare se aplică și celor care locuiesc împreună cu persoanele care sosesc în Suedia.

Autoritățile suedeze recomandă persoanelor care se încadrează într-una din categoriile menționate anterior, care sunt exceptate de la măsura obligatorie a prezentării unui test cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, să efectueze un test fie înaintea călătoriei, fie cât mai curând după sosire, să se izoleze evitând contactele sociale timp de 7 zile și să se testeze din nou în a cincea zi.

Intrarea tuturor persoanelor (cu excepția cetățenilor suedezi) care călătoresc din Norvegia, Marea Britanie sau Danemarca către Suedia este interzisă până la data de 31 martie 2021, inclusiv pentru persoanele aflate în tranzit (lista excepțiilor poate fi consultată mai jos). 

Au fost suspendate toate intrările care nu sunt necesare pe teritoriul Suediei pentru cetățenii statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (UE), Spațiului Economic European (SEE), precum și Confederației Elvețiene. Măsura este valabilă până la data de 31 martie 2021 și nu include un grup de 7 state terțe.

Informații suplimentare și răspunsuri la întrebări frecvente privind măsurile adoptate de autoritățile suedeze pot fi consultate la următoarea pagină de internet: https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish....

 

Excepții privind interdicția de intrare pentru persoanele care sosesc din Norvegia, Marea Britanie sau Danemarca:

 • Cetățenii străini, inclusiv cetățenii români, vor putea intra în Suedia dacă sunt înregistrați ca rezidenți în Suedia. Dovada rezidenței se poate face cu un extras din registrul populației din Suedia sau cu un permis de ședere.
 • Conducătorii auto profesioniști care transportă mărfuri, precum și alte categorii de personal din industria de transport.
 • Persoanele care lucrează în organizații internaționale sau care sunt invitate de aceste organizații și care sunt necesare pentru funcționarea respectivei organizații.
 • Începând cu data de 16 ianuarie 2021, sunt exceptate și persoanele care însoțesc un copil care se deplasează la părinții rezidenți în Suedia sau în insula Bornholm.
 • Transporturile medicale.
 • Curierii diplomatici.

Informații suplimentare pot fi consultate aici.

 

Excepții de la restricțiile de intrare pe teritoriul suedez la sosirea din state terțe UE:

 

Recomandări pentru cetățenii români care efectuează deplasări dinspre România către Suedia:

Recomandări cu caracter general:

Consultați restricțiile menționate anterior!

Pe perioada pandemiei nicio călătorie nu este lipsită de riscuri. În cazul în care alegeți să călătoriți, planificați cu atenție și informați-vă cu privire la toate condițiile de drum și de ședere.

Pentru deplasările turistice sau de scurtă durată, cetățenii români sunt rugați să țină cont de necesitatea deținerii Cardului European de Asigurări de Sănătate sau a unei alte forme de asigurare medicală, precum și a unei asigurări de călătorie care să acopere diversele riscuri.

Cetățenii români trebuie să se asigure că deţin resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor de întreținere pentru întreaga perioadă a deplasării, inclusiv pentru întoarcere.

Pentru deplasările în scop de muncă, cetățenii români sunt avertizați să țină cont de atenționările misiunii diplomatice cu privire la angajarea în Suedia pe perioada pandemiei de COVID-19.  

Pentru deplasări care ar putea fi de lungă durată, se recomandă obținerea/reînnoirea pașaportului simplu electronic, înaintea efectuării deplasării în vederea facilitării îndeplinirii eventualelor formalități de angajare și de plată. 

Informații privind vizitarea Suediei în condițiile pandemiei de COVID-19 sunt puse la dispoziție de autoritățile suedeze la următoarea pagină de internet: https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic.

Persoanele fără simptome pot efectua călătorii în interiorul teritoriului Suediei, cu respectarea precauțiilor de distanțare socială și de igienă. Detalii la https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incide....

Persoanele care trebuie să se testeze (ca urmare a recomandărilor autorităților suedeze) sau care doresc să efectueze un test ca urmare a apariției unor simptome specifice COVID-19, pot iniția acest proces prin accesarea   paginii de internet: https://www.1177.se/ (selectând regiunea în care se află) sau prin contactarea, telefonic sau prin e-mail, a celui mai apropiat centru de servicii medicale (acesta poate fi identificat prin apel telefonic la numărul special 1177 sau prin consultarea paginii de internet menționate – persoanele cu simptome specifice COVID-19 sunt îndemnate să nu se prezinte direct la o unitate medicală!).

În caz de urgență medicală, numărul de contact este 112.


Recomandări speciale:

Cale rutieră - Puteți urmări condițiile de călătorie la tranzitul dinspre România prin state precum: Ungaria, Austria, Slovacia, Cehia, Polonia, Germania, Danemarca, fie la rubrica MAE de Atenționări de călătorie – Europa- Covid19, fie prin aplicația Re-Open EU. Poate fi utilizat atât transportul rutier organizat, cât și cel individual.

 • Să dețineți un rezultat negativ al unui test pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore anterior sosirii.
  • Evitați intrarea în Suedia dinspre Danemarca sau Norvegia, cel puțin până la data de 31 martie 2021 (categoriile de persoane exceptate sunt detaliate mai sus în text)!
  • Dacă sunteți în tranzit spre Norvegia sau Finlanda, consultați în prealabil condițiile stricte de intrare pe care cele două state le impun, la paginile de internet menționate mai sus! Pentru persoanele care au nevoie de certificate medicale COVID-19, lista centrelor medicale din Suedia care oferă astfel de servicii poate fi consultată aici.
  • În această perioadă, mijlocul de transport utilizat trebuie să fie pregătit pentru condiții de iarnă! Cauciucurile de iarnă sunt obligatorii în Suedia în condiții de zăpadă, polei sau gheață pe drum, detalii aici. Urmăriți atenționările autorităților suedeze privind accesibilitatea drumurilor aici.

 

Cale aeriană – Conform informațiilor publicate pe pagina de internet a companiilor  aeriene WizzAir și BlueAir, acestea oferă posibilitatea zborurilor directe pe ruta România-Suedia. Pentru eventuale călătorii cu escală, vă rugăm să verificați în prealabil condițiile de tranzit și eventuală intrare în respectivul stat, la rubrica MAE de Atenționări de călătorie – Europa- Covid19 sau prin aplicația Re-Open EU.

 • Să dețineți un rezultat negativ al unui test pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore anterior sosirii.
 • Evitați eventuale escale în Danemarca, Novegia sau Marea Britanie, cel puțin până la data de 31 martie 2021 (categoriile de persoane exceptate sunt detaliate mai sus în text)!

 

Cale maritimă – Informații privind tranzitul pe cale maritimă dinspre Danemarca, Germania sau Polonia pot fi consultate la rubrica MAE de Atenționări de călătorie – Europa- Covid19 sau prin aplicația Re-Open EU.

 • Să dețineți un rezultat negativ al unui test pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore anterior sosirii.
 • Evitați intrarea în Suedia dinspre Danemarca sau Norvegia, cel puțin până la data de 31 martie 2021 (categoriile de persoane exceptate sunt detaliate mai sus în text)!

 

MĂSURI PE PLAN INTERN:

 • De la data de 8 ianuarie 2021 a intrat în vigoare o lege care permite introducerea de restricții speciale în scopul combaterii pandemiei de COVID-19 și amendarea persoanelor care nu respectă aceste restricții.
 • Toate persoanele trebuie să respecte măsurile de distanțare socială, de igienă și de autoizolare în cazul prezentării celor mai mici simptome.
 • Toate persoanele au obligația de a lua măsuri pentru prevenirea infectării, cu respectarea următoarelor reguli: limitarea contactelor sociale la un grup cât mai restrâns de relații apropiate, organizarea întâlnirilor pe cât posibil în aer liber sau digital, limitarea deplasărilor și a utilizării transportului în comun, protejarea cu prioritate a grupurilor vulnerabile.
 • Începând cu data de 7 ianuarie 2021, se recomandă purtarea măștii de protecție în transportul public între orele 7:00-9:00 și 16:00-18:00, în zilele de lucru, la nivel național.
 • Începând cu luna noiembrie 2020, toate adunările publice de peste 8 persoane sunt interzise.
 • Vizitele care nu sunt necesare la spitale și aziluri pot fi restricționate.
 • Angajatorii iau măsuri ca personalul și vizitatorii să respecte distanțarea fizică și, pe cât posibil, ca angajații să lucreze de acasă și să evite călătoriile care nu sunt necesare.
 • În transportul public și în taxi a fost redus numărul de călători, astfel încât să fie evitată aglomerația.
 • Vânzarea de alcool este interzisă după ora 20.00.

 

ALTE INFORMAȚII UTILE:

Informații generale despre călătoria și șederea în Suedia sunt disponibile aici: http://stockholm.mae.ro/node/177

Pentru rezidenții români în Suedia, este util de știut că autoritățile suedeze nu au emis atenționări privind neefectuarea călătoriilor care nu sunt esențiale către: România, Malta, Slovenia, Finlanda, Slovacia, Marea Britanie, Cipru, Bulgaria, Olanda, Polonia, Germania, Belgia, Franța, Grecia, Italia, Croația, Monaco, Portugalia, Spania, Ungaria, Austria, Liechtenstein, Danemarca, Elveția, Cehia, Islanda, Luxemburg, Andorra, Vatican, San Marino. Detalii privind recomandările de călătorie ale autorităților suedeze aici.

 

Datele de contact ale misiunii României în Suedia – AICI.