Ungaria

Informatii despre conditiile speciale de calatorie, in contextul COVID19

Data ultimului update: 03.03.2021. Data ultimelor modificari: 02.03.2021 Sursa: Ministerul Afacerilor Externe 

STARE DE URGENȚĂ: DA (la data de 4.11.2020 a fost declarată starea de urgenţă la nivel național).

Măsurile aplicate începând cu data de 11 noiembrie 2020 au fost prelungite până la data de 15 martie 2021. Măsurile includ restricționarea circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20:00-05:00. Deplasarea în acest interval este permisă doar pentru a merge la locul de muncă, în scop medical sau în situații de urgență.

 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

Măsuri aplicabile începând cu data de 1 septembrie 2020, ora 00.00:

Restricțiile de intrare în Ungaria - aplicate începând cu data de 1 septembrie 2020 - au fost prelungite până la data de 15 martie 2021.  Astfel, se menţin măsurile de control la toate secțiunile de frontieră terestră și aeriană ale Ungariei.

În acest context, cetățenii străini nu pot intra în Ungaria în scop de şedere, cu excepţia situaţiilor strict reglementate.

Categorii de persoane care pot călători în Ungaria fără restricții:

 • posesorii de pașapoarte diplomatice/de serviciu sau carnet de marinar;
 • conducătorii auto în cadrul traficului de marfă;
 • posesorii de pașapoarte simple în situația în care solicită intrarea în cadrul unei vizite oficiale (se certifică prin prezentarea documentelor oficiale);
 • persoanele care, la intrarea în Ungaria, certifică că au fost infectate cu COVID-19 în termen de 6 luni înainte de data cererii de trecere a frontierei și în prezent sunt vindecate.

Excepții/Situații care fac obiectul unei derogări (cetăţenii străini pot intra în Ungaria):

 • pentru participarea la o procedură administrativă sau judecătorească, prin prezentarea unui document eliberat de o instanţă sau de o instituţie;
 • pentru realizarea unei activități de afaceri sau a unei alte activități profesionale, justificată printr-o invitaţie eliberată de autorităţi publice centrale, locale sau de regii autonome (vezi mai jos condițiile pentru călătoriile în scop economic şi de afaceri):
 • dacă prezența în Ungaria e justificată de scopuri medicale, prin prezentarea unei scrisori medicale sau a unei alte adeverinţe medicale;
 • pentru participarea la examene a elevilor şi studenţilor, în cazul în care instituţia de învăţământ atestă acest fapt printr-o adeverinţă;
 • de asemenea, se pot acorda derogări angajaţilor care lucrează în domeniul transportului de mărfuri când intrarea în ţară vizează deplasarea la punctul de lucru (de plecare a transportului), respectiv întoarcerea în ţară în urma finalizării transportului de mărfuri, dovedită cu adeverinţă de la angajator;
 • pentru participarea la ceremonii ale unor rude apropiate (căsătorie, deces, botez);
 • pentru îngrijirea rudelor, conform prevederilor articolului V din Codul Civil din Ungaria;
 • pentru participarea la evenimente internaționale în domeniile sportiv, cultural sau religios (vezi mai jos condițiile);
 • pentru alte motive justificate.

Cererea de derogare va fi adresată poliţiei locale competente, în funcție de punctul de intrare pe teritoriul ungar. În cazul persoanelor care sosesc cu avionul pe aeroportul din Budapesta, poliţia competentă este cea a Sectorului XVIII Budapesta. Solicitările de derogare se transmit exclusiv pe cale electronică în limba maghiară sau engleză, la adresa https://ugyintezes.police.hu/en/home.

Cererile pot fi respinse dacă:

 • există suspiciuni cu privire la scopul real al intrării în Ungaria;
 • există riscuri epidemiologice, de securitate publică sau siguranță națională din partea persoanei care dorește să intre în Ungaria.

Documentele care au stat la baza justificării derogării vor trebui prezentate în original autorităților ungare de frontieră la data intrării în ţară.

 

Condiții pentru călătorii în scop economic şi de afaceri

Cetățenii străini pot intra în Ungaria, fără restricții, în scopul desfășurării de activități comerciale sau economice dacă vor certifica acest lucru la intrare. În acest sens, oamenii de afaceri vor prezenta documente care vor justifica scopul călătoriei. Deplasările pot lua mai multe forme (negocieri comerciale, participarea la o expoziție, achiziționarea de materii prime etc.), astfel încât entitatea în interesul căreia urmează să aibă loc intrarea, trebuie să certifice într-un document (semnat în numele companiei) că intrarea va avea loc în scopuri comerciale sau economice, indicând, de asemenea, motivul concret. Autoritățile ungare recomandă următorul model de certificat (certificate), care, dacă este completat integral și prezentat la momentul intrării, va face mai rapidă verificarea scopului de afaceri.

 

Condiții privind participarea la evenimente sportive și culturale

1. Cetățenii străini pot participa la un eveniment sportiv internațional desfășurat pe teritoriul Ungariei (această ipoteză nu se referă la participarea în calitate de spectator), în următoarele condiții;

 • deține o scrisoare de invitație emisă de organizatorul oficial al unui eveniment sportiv care va avea loc în Ungaria;
 • la invitația unei organizații sportive ungare sau a unui sindicat sportiv național;
 • are calitate de sportiv cu licență de concurs;
 • este profesionist în sport sau o persoană implicată în organizarea unui eveniment sportiv.

La evenimentele culturale poate participa cetățeanul străin care are calitatea de artist în cadrul evenimentului cultural respectiv sau membru al personalului tehnic.

Accesul este permis pe teritoriul Ungariei dacă se prezintă un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, redactat în limba maghiară sau engleză, efectuat de două ori în interval de 5 zile anterior intrării pe teritoriul Ungariei (sunt necesare cel puțin 48 ore între acestea). Cu titlu de excepție, o persoană poate intra pe teritoriul Ungariei dacă rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2 este efectuat o dată în cele 3 zile anterioare evenimentului sportiv sau evenimentului cultural (rezultatul testului negativ trebuie prezentat în limba maghiară sau engleză).

2. Spectatorii la un eveniment sportiv internațional sau eveniment cultural pot intra dacă la momentul intrării:

 • acceptă un examen medical;
 • prezintă un bilet pentru participarea la un eveniment sportiv internațional sau la un eveniment cultural;
 • certifică într-un document, în limba maghiară sau engleză, rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2, efectuat într-un interval de 3 zile anterioare intrării.

Participantul în calitate de spectator este obligat să părăsească teritoriul Ungariei în termen de 72 de ore de la intrare.

Intrarea pe teritoriul Ungariei poate fi refuzată dacă:

 • examenul de sănătate relevă suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2;
 • persoana nu prezintă biletul de participare;
 • există îndoieli cu privire la autenticitatea biletului.

 

Prevederi privind accesul pe o rază de maximum 30 de kilometri de la frontieră

Autoritățile ungare pot permite accesul în Ungaria, pentru o perioadă de maximum 24 ore, pentru cetățenii statelor vecine Ungariei, pe o rază de maximum 30 de kilometri de la frontieră. Aceștia sunt obligați să rămână în raza de 30 de km şi trebuie să părăsească teritoriul Ungariei în maxim 24 de ore.

 

Prevederi privind lucrătorii sezonieri

Lucrătorii sezonieri din România pot, de asemenea, intra pe teritoriul Ungariei, cu condiția ca angajatorul ungar să transmită poliției ungare un formular electronic cu datele de identificare ale acestora. Punctele de trecere a frontierei în acest scop sunt stabilite de poliția ungară.

 

EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL

TRAFIC DE PASAGERI

MAE reiterează recomandarea adresată cetățenilor români de a se informa temeinic anterior deplasării în străinătate și de a respecta cu strictețe măsurile adoptate în contextul pandemiei de COVID-19.

Cu privire la tranzit, autoritățile ungare au precizat că acesta este permis, în următoarele condiții:

 • durata tranzitului să nu depășească 24 de ore;
 • persoanele să nu prezinte simptome specifice infecției cu SARS-CoV-2;
 • persoanele aflate în tranzit să prezinte un document din care să rezulte fără echivoc scopul deplasării şi ţara de destinaţie, respectiv să aibă asigurată intrarea pe teritoriul statului vecin Ungariei, aflat pe ruta de tranzit către ţara de destinaţie.

Tranzitul se va efectua doar pe traseele desemnate şi publicate pe pagina de internet a poliţiei ungare (mai jos), fiind indicate în mod explicit locurile de oprire/odihnă.

(http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz).

 

Următoarele puncte de trecere a frontierei sunt deschise pentru tranzitul cetățenilor români:

BORS II – NAGYKEREKI, destinat traficului internațional de persoane şi marfă;

PETEA – CSENGERSIMA, destinat traficului internațional de persoane şi marfă (tranzit);

URZICENI – VÁLLAJ, destinat traficului internațional de persoane (tranzit);

VALEA LUI MIHAI – NYÍRÁBRÁNY, destinat traficului internațional de persoane şi marfă (tranzit);

BORŞ – ÁRTÁND, destinat traficului internațional de persoane şi marfă (tranzit);

VĂRŞAND – GYULA, destinat traficului internațional de persoane şi marfă (tranzit);

TURNU – BATONYA, destinat traficului internațional de persoane şi marfă (tranzit);

NĂDLAC (NAGYLAK) – MAKO, destinat traficului internațional de persoane şi marfă (tranzit);

NĂDLAC 2 (autostradă) – CSANÁDPALOTA, destinat traficului internațional de persoane şi marfă (tranzit);

CURTICI – LOKOSHAZA – destinat traficului feroviar de persoane şi marfă;

SALONTA – MÉHKERÉK, destinat traficului feroviar de persoane.

 

Nu sunt destinate tranzitului:

CENAD – KISZOMBOR – destinat traficului de marfă și traficului transfrontalier de persoane;

SĂCUIENI – LETAVERTES – destinat traficului de marfă și traficului transfrontalier de persoane;

SALONTA – MEHKERE – destinat traficului de marfă și traficului transfrontalier de persoane.

 

Singurul punct de trecere a frontierei care nu are regim de funcționare 24 ore/24 este Sacuieni.


TRANSPORTUL DE MARFĂ

Noile prevederi nu afectează transportul de marfă.

Condițiile actuale de trafic pot fi verificate pe site-ul: www.utinform.hu/webkamerak/

 

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE / DINSPRE ROMÂNIA:

 • Pe cale rutieră: nu sunt recomandări speciale.
 • Pe cale feroviară: Conform unui comunicat remis de Societatea ungară a Căilor Ferate (MÁV), începând de la 1 iulie 2020 a fost reluată circulaţia trenurilor internaţionale cu destinaţia România, Slovenia, Croaţia și Serbia. De asemenea, se suplimentează numărul trenurilor de mare viteză pe ruta Budapesta-Viena, respectiv Budapesta-Munchen. 
 • Pe cale aeriană: Zborurile internaționale sunt permise pe aeroporturile din Ungaria.
 • Începând cu data de 6 ianuarie 2021 au fost reluate cursele aeriene comerciale între Ungaria şi Marea Britanie. 

Tranzitul aeroportuar se va desfășura în continuare fără restricții, aeroportul putând fi utilizat în continuare ca poartă de îmbarcare/debarcare de către cetățenii români.

Cetățenii români vor putea intra în Ungaria (frontiera terestră), pentru a se îmbarca de pe aeroportul din Budapesta/ Debrecen, fără a fi necesară prezentarea celor două teste negative pentru COVID-19, în măsura în care vor deține asupra lor documentul de călătorie, documentul din care să rezulte fără echivoc scopul deplasării și țara de destinație, biletul de avion.

Este de asemenea permis tranzitul aeroportuar si dinspre statele din Europa de Vest. Cetățenii români care aterizează la Budapesta sau Debrecen din alte state, vor putea să tranziteze Ungaria pentru a ajunge în România, condiția fiind să aibă transportul asigurat de la aeroport către frontieră. Persoanele care sosesc din state aflate pe lista roșie, vor trebui să obțină în prealabil o derogare de intrare în Ungaria.

Începând cu luna septembrie 2020, Ministerul Afacerilor Externe si a Comerțului Exterior din Ungaria a actualizat lista statelor  - printre care şi România - nerecomandate pentru călătorii (zona nerecomandată categoria I.)  Detalii la adresa: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek.

 

MĂSURI PE PLAN INTERN:

Principalele măsuri aplicate începând cu data de 11 noiembrie 2020: 

 • restricționarea circulației pe timp de noapte, între orele 20:00-05:00. Persoanele vor putea părăsi locuința doar pentru a merge la muncă, în scop medical sau urgențe;
 • școlile funcționează în regim de învățare online, atât instituțiile de învățământ din ciclul VIII-XII, cât cele de învățământ superior (universități, colegii etc.);
 • creșele, grădinițele și școlile cu clase primare (până la vârsta de 14 ani) rămân deschise;
 • evenimentele, altele decât cele sportive și orice fel de adunări / reuniuni sunt interzise;
 • hotelurile nu au voie să accepte turiști, ci numai oaspeți în scop de afaceri;
 • evenimentele sportive se pot desfășura fără spectatori;
 • evenimentele sportive destinate amatorilor sunt interzise;
 • activitățile sportive individuale în aer liber sunt permise;
 • personalul medical, personalul din grădinițe, creșe și școli va fi testat obligatoriu săptămânal sau în funcție de decizia autorităților;
 • magazinele, saloanele de coafură, frizerie și cosmetice, precum și alți furnizori de servicii pot funcționa până la orele 19:00;
 • nunțile sunt limitate la participarea persoanelor esențiale și a rudelor apropiate, petrecerile fiind interzise;
 • ceremoniile funerare (înmormântările) sunt limitate la participarea a 50 de persoane;
 • evenimentele private sau în familie sunt limitate la participarea a maxim 10 persoane;
 • muzeele, teatrele, grădinile zoologice, ștrandurile și alte unități de petrecere a timpului liber se închid;
 • restaurantele funcționează doar în regim de livrare la domiciliu sau take-away.
 • regulile privind purtarea măștii au fost înăsprite, fiind extinsă obligația în spaţiile publice deschise.

 

În ceea ce priveşte măsurile economice, la 19 decembrie 2020, autoritățile ungare au decis să aplice următoarele măsuri suplimentare în cadrul planului de acţiune:

 • moratoriul privind rambursarea creditelor luate de familii şi de întreprinderi va fi prelungit automat cu 6 luni  până la data de 1 iulie 2021. Având în vedere prelungirea automată, se vor prezenta la bancă doar cei care doresc să plătească în continuare ratele;
 • firmele care au fost nevoite să își suspende activitatea temporar din cauza măsurilor epidemiologice vor primi sprijin din partea guvernului incluisv în luna ianuarie 2021, prin renunţarea la plata contribuţiilor şi preluarea a două treimi din costurile salariale. Scutirea de la contribuţii şi subvenţiile salariale va fi extinsă şi asupra companiilor private de transport rutier care au fost nevoite să își întrerupă activitatea;
 • taxa profesională datorată bugetului local de către întreprinderile mici şi mijlocii  (IMM) şi de persoanele fizice autorizate  (PFA) s-a redus la jumătate de la data de 1 ianuarie 2021. Localităţile cu mai puţin de 25 000 de locuitori vor primi sprijin din partea guvernului, iar situaţia financiară a marilor orașe va fi analizată individual;
 • familiile cu copii sau care urmează să aibă copii vor fi sprijinite printr-un împrumut dedicat renovărilor de locuinţe, cu o rată maximă a dobânzii de 3%, în cuantum de maximum 6 milioane HUF. Din această sumă, 3 milioane de HUF reprezintă un sprijin nerambursabil, care poate fi obţinut la finalul renovării şi care va reduce automat cuantumul împrumutului.

 

ALTE INFORMAȚII UTILE:

Dispoziţii referitoare la sezonierii agricoli – Lucrătorii sezonieri din agricultură, provenind din statele vecine, pot intra în Ungaria la solicitarea şi informarea prealabilă a angajatorului adresată autorităţilor ungare competente (Inspectoratul General de Poliție), pe cale electronică cu 48 de ore înainte, cerere care va cuprinde numele, documentul de identitate, locul desfăşurării activităţii lucrative, locul cazării, respectiv durata raportului de muncă.

Angajatorii sunt obligati să informeze în scris lucrătorii sezonieri, în limba maternă a acestora, despre condițiile şi data intrării pe teritoriul Ungariei.

Trecerea frontierei se realizează doar prin punctele desemnate în acest scop, în mod organizat, în grupuri. Lucrătorii sezonieri pot intra după efectuarea unui control medical care atestă că nu prezintă simptome de infectare cu SARS-CoV-2.

În cazul persoanelor care sosesc din state terțe este necesară prezentarea la frontieră a contractului de muncă sau o adeverință din partea angajatorului (în original) referitor la domeniul de activitate, locul şi durata raportului de muncă. Angajaţii trebuie să prezinte la frontieră copia corespondenței angajatorului cu punctul de frontieră, respectiv originalul contractului de muncă sau adeverința eliberată de angajator. Lucrătorul sezonier va fi luat în evidenţe de autoritățile de sănătate publică şi va intra în carantină la locul de muncă timp de 14 zile.

Definirea condițiilor de carantină la locul de muncă presupune următoarele aspecte:

 • Lucrătorii sezonieri vor fi transportați de angajator în mod organizat de la punctul de frontieră la locul de cazare. Deplasările individuale nu sunt permise.
 • Părăsirea locurilor de cazare se face organizat doar în scopul deplasării la locul de muncă. Angajatorul trebuie să asigure lucrătorilor masa zilnică.
 • Lucrătorul este obligat sa anunțe orice fel de simptome de îmbolnăvire în timpul carantinei la locul de muncă.
 • În cazul în care se constată unele simptome, lucrătorul trebuie izolat și trebuie anunțate autoritățile de sănătate publică din Ungaria.

La terminarea raportului de muncă, angajatorul este obligat să anunțe punctul de trecere a frontierei și autoritățile de sănătate publică din Ungaria cu 48 de ore înaintea plecării.

Convoaiele militare pot intra sau tranzita teritoriul Ungariei, indiferent de ţara de provenienţă, dacă deplasarea are ca scop exclusiv transportul de echipament şi tehnică militară în vederea participării la exerciţii militare şi este asigurată intrarea pe teritoriul statele vecine.

Deplasarea în scop de afaceri – Managerii sau angajaţii companiilor înregistrate în Ungaria sau în anumite state pot intra în Ungaria fără restricții, dacă respectivele companii sunt afiliate, și, în accepțiunea legii privind impozitarea, între ele există relaţii contractuale. Persoana în cauză trebuie să demonstreze că deplasarea se efectuează în interes de serviciu.

Dispoziţii cu privire la participarea sportivilor sau experţilor din domeniul sportului la evenimente sportive:

 • sportivul (competitorul) acreditat la un club din Ungaria, respectiv antrenorul, care au participat la un eveniment sportiv internaţional, sau persoana invitată sau delegată la un eveniment sportiv internaţional pot intra în Ungaria, după cum urmează:
 • în cazul persoanelor care au domiciliu sau reşedinţa în Ungaria, marcarea (printr-un autocolant la intrarea în imobil) carantinei instituţionale la domiciliu trebuie să se efectueze şi la sediul clubului/asociaţiei.
 • în cazul persoanelor care nu au domiciliu sau reşedinţa în Ungaria, carantina la domiciliu va fi marcată la sediul asociaţiei sportive respective.
 • Persoanele de la pct.1 şi pct.2 pot participa la antrenamentele organizate de clubul respectiv.

Sportivul, antrenorul sau persoana invitată/delegată trebuie să efectueze două teste moleculare tip PCR pentru depistarea SARS-CoV-2, la interval de 24 de ore.

În cazul în care sportivul, antrenorul, persoana invitată/delegată nu este cetățean ungar, poate intra pe teritoriul Ungariei dacă prezintă două teste negative pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2, efectuate cu 5 zile înainte de intrarea pe teritoriul Ungariei, la un interval de 48 de ore. Documentul care atestă rezultatul testării trebuie să fie redactat în limba maghiară sau engleză. De asemenea, aceste persoane pot intra în Ungaria dacă, conform protocolului Federaţiei Europene de Fotbal, prezintă un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, efectuat cu trei zile anterior evenimentului sportiv. Documentul care atestă rezultatul testării trebuie să fie redactat în limba maghiară sau engleză.

 

Date de contact ale misiunilor României în Ungaria – AICI.